Medische zorg

The flashcards below were created by user Saralien on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geef de definitie van een wonde.
  Pathologische toestand waarbij weefsels onderling van elkaar gescheiden zijn of vernietigd zijn.
 2. Wat is een schaafwonde?  Hoe herkent men dit?
  Een schaafwonde is een oppervlakkige wonde waarbij de buitenste huidlagen gekwetst zijn.

  • -bloedt nauwelijks
  • -vaak pijnlijk
  • -bevat vaak nog vuilresten
 3. Wat is een snijwonde?  Hoe herkent men dit?
  Oppervlakkige, maar soms ook diepe verwonding van de huidlagen, veroorzaakt door een scherp voorwerp, waarbij andere organen (zenuwen, spieren, bloedvaten) kunnen gekwetst worden.

  • -gladde rondwanden
  • -kan hevig bloeden
  • -vreemd voorwerp evt nog in wonde
 4. Wat is een brandwonde?
  Leg het verschil uit tussen de verschillende graden.
  Een brandwonde is een verwonding van de huid die veroorzaakt wordt door warmte, elektriciteit, wrijving, straling en/of scheikundige producten.

  • Eerste graad:
  • -enkel opperhuid verbrand
  • -rood, licht gezwollen, pijnlijk, warm

  • Tweede graad:
  • -Opperhuid+ lederhuid verbrand
  • *Oppervlakkig:
  • -rood, roze, pijn, blaren (evt open)
  • *diep:
  • -dof rood met witte zones, pijn, bovenste huidlaag is weg

  • Derde graad:
  • -opperhuid, lederhuid + onderhuid verbrand
  • + evt onderliggende weefsels
  • -witte, bruine, zwarte verkleuring, geen pijn, geen elasticiteit meer in huid
 5. Vertel over de verschillende fasen van het wondherstel.
  • 1. Reactiefase (ontstekingsfase)
  • uitbreiding wordt voorkomen + voorbereiding op genezing

  • ! Stolling van het bloed !
  • Histamine zorgt voor vaatvernauwing

  Korstvorming, dode cellen en micro-organismen in wondbed

  • 2. Regeneratiefase
  • 2.1 maturisatie: epitheelvorming
  • 2.2 granulatie: nieuw weefsel

  Beschadigde laag weefsel wordt vervangen door nieuw weefsel, wonde wordt gesloten

  Macrofagen (vreetcellen) nemen virussen en bacteriën op + stimuleren aanmaak van nieuwe bloedvaatjes (zuurstofvoorziening van weefsel rond wond is belangrijk)

  Kwetsbare epitheellaag

  • 3. Rijpingsfase
  • Nieuw weefsel rijpt uit tot een dun, soepel en wit bindweefsel litteken

  • -teveel aan bloedvaatjes wordt afgebroken
  • -jong collageen --> rijp collageen

  6m--> 2j
 6. Wat is een het verschil tussen een breuk en een barst?
  Hoe herkent men een breuk en welke soorten breuken bestaan er?
  Breuk= beschadiging van het bot, waarbij de omliggende vaten, zenuwen, spieren, pezen & banden eveneens kunnen beschadigd zijn.

  Barst= onvolledige breuk

  • gesloten breuk: huid is intact, geen infectiegevaar
  • open breuk: in de buurt van de breuk treft men een wonde aan, die al dan niet direct met de breukplaats verbonden is

  • Hoe herkennen?
  • -Zichtbare botstukken/splinters in wonde
  • -verandering qua vorm/stand van getroffen lichaamsdeel (kan ook bij ontwrichting!)
  • -verkorting
  • -abnormale beweeglijkheid
  • -beenknarsen
 7. Wat is een ontwrichting en hoe herkent men het?
  kwetsuur van de beschermende structuren van het gewricht (gewrichtkapsel, gewrichtsbanden) met verplaatsing van de botuiteinden (die samen het gewricht vormen) tov elkaar.

  • hoe te herkennen?
  • -pijn bij beweging en druk
  • -vormverandering ter hoogte van het gewricht
  • -gewricht = onbruikbaar
  • -zwelling en (soms latere) verkleuring
 8. Wat is een verstuiking en hoe herkent men het?
  • Verstuiking= letsel waarbij de gewrichtsbanden zijn gescheurd of uitgerekt.
  • Het gewricht behoudt zijn normale stand.

  • Hoe te herkennen?
  • -pijn bij beweging en druk
  • -zwelling en (soms latere) verkleuring
  • -mogelijke instabiliteit van het gewricht
 9. Wat is een kneuzing en hoe herken je het?
  Letsel door stomp geweld op het lichaam dat kan leiden tot een kneuzing van de oppervlakkige weefsels.

  • -zwelling
  • -verkleuring
  • -pijn
  • -warm
 10. Wat is een wervelletsel en hoe herkent men het?
  • Wervelletsel = breuk of verschuiving van één of meerdere wervels.
  • (in zowel hals als rug)

  • Hoe te herkennen?
  • -verlammingsverschijnselen of verminderd/tintelend gevoel in ledematen
  • -evt pijn in nek/rug, evt met hoofdletsel
  • -verstoord bewustzijn

  Indien ruggenmerg ter hoogte van hals beschadigd: groot deel van lichaam verlamd (evt dood als gevolg)

  Indien ruggenmerg ter hoogte van rug beschadigd: verlamming van onderlichaam
 11. Wat is hyperventilatie? Wat is de oorzaak en hoe herkent men het?
  Hyperventilatie = zeer snel in- en uitademen, waardoor CO2 extra wordt uitgeademd.

  Verandering van de zuurgraad van het bloed--> zuurstoftekort ter hoogte van sommige cellen

  • Oorzaak:
  • -zware inspaningen
  • -heftige emoties
  • -ademhalingsmoeilijkheden
  • -shock

  • Hoe te herkennen?
  • -hijgen
  • -duizeligheid
  • -tintelingen rond mond/vingers, evt kramp
  • -bleekheid
  • -soms beklemming op borst
  • -emotioneel/overstuur
 12. Wat is kortademigheid?  Hoe wordt het veroorzaakt en hoe kan men het herkennen?
  Situatie waarbij een slachtoffer plots, zonder dat een vreemd voorwerp de luchtwegen blokkeert, niet meer goed kan in- en uitademen.

  • Oorzaak:
  • COPD, hartaandoening, sport, allergie

  • Hoe te herkennen:
  • -moeilijke, versnelde, piepende, reutelende ademhaling
  • -hoesten
  • -opvallende bewegende neusvleugels
  • -hals- en schouderspieren trekken soms mee bij ademen
  • -angst en onrust
  • -hartkloppingen, versnelde aanslag
  • -blauwverkleuring aan lippen/vingernagels / neus
 13. Wat is een hersenschudding en hoe is het te herkennen?
  Hersenschudding= beschadiging van zowel de hersenen als de botstructuren rond de hersenen door een val of slag

  • Hoe te herkennen?
  • -evt tijdelijke bewustzijnsverlies
  • -geheugenverlies
  • -hoofdpijn
  • -duizeligheid
  • -nadien: misseiljkheid en soms braken
  • -last van het licht
 14. Hoe kan vergiftiging plaatsvinden en hoe herkent men het?
  • Ademhaling:
  • -gevoel van geen lucht te krijgen
  • -snelle ademhaling, snelle hartslag
  • -blauwkleuring van lichaamsuiteinden
  • -soms hoesten, prikkeling in ogen
  • -onwel zijn

  • Via huid:
  • -algemene kenmerken
  • -plaatselijk: roodheid, pijn, zwelling, blaasvorming,..

  • Via spijsvertering:
  • -slaperig/opgejaagd
  • -onderdrukte/snelle ademhaling
  • -traag/versneld/onregelmatig hartmitme
  • -krampen/braken/diarree
 15. Leg bondig de verschillende stappen van EHBO uit.  Geef ook de situering van AED en stabiele zijligging weer.
  • 1. Bewustzijn controleren
  • 2. Hulp roepen
  • 3. luchtwegen vrijmaken
  • 4. ademhaling checken

  • --> ademhaling OK: stabiele zijligging
  • --> ademhaling niet OK: 112 bellen, (evt AED gebruiken), EHBO toepassen
 16. Waar brengt men de AED aan?
  Eén elektrode onder het rechter sleutelbeen, de andere elektrode onder de linkeroksel.
 17. Wanneer dienen schaaf- en snijwonden te worden behandeld door een arts en hoe snel dient dit te gebeuren?
  Binnen de zes uur:

  • -sterk bevuilde wonden
  • -grote/diepe wonden
  • -vreemd voorwerp in wonde dat niet oppervlakkig zit
  • -gapende wondranden
  • -ontstoken wonden
  • -hevige bloedingen
 18. Wat moeten we doen bij schaaf- en snijwonden in afwachting van een bezoek aan de arts?
  • -draag handschoenen
  • -leg droog kompres op wonde, doordrenk met waterig ontsmettingsmiddel
  • -leg kompres vast met zwachtel of kleeflint

  --> kleurende middelen (bv Eosine) & zalven vermijden!
 19. Hoe verzorgen we schaaf-en snijwonden die we zelf kunnen verzorgen?
  1.-handen reinigen en hanschoenen dragen

  2.-reinigen (met water en zeep, dan deppend drogen met zuiver kompres of zuivere handdoek)

  3.-ontsmetten (kompres aan hoekjes plooien en vanuit middenste van wonde ontsmetten)

  • 4.-afdekken:
  • oppervlakkige schaafwonde: eosine aanbrengen, afdekken met PU-film
  • diepere schaafwonde: neutraal vetverband + afdekken met kompres
  • kleine snijwonde: afdekken met wondpleister
  • lichtjes bloedende snijwonde: als wonde nabloedt, drukkend verband aanbrengen

  5. Tetanus ('de klem') checken: 1 pikuur = 1 jaar bescherming
 20. Hoe verzorgt men bloedingen?  Wanneer hoeft men naar het ziekenhuis?
  1. rechtstreekse druk uitoefenen (bv zuivere doek/kompres + stevig aangedrukte zwachtel + kleeflint)

  2. lidmaat in hoogstand (vermindert bloeding)

  3. Lidmaat laten rusten (verminder bloeding)

  4. Vervoeren naar arts/ziekenhuis

  --> ontsmetten van hevige bloeding is zinloos

  • Naar ziekenhuis:
  • -niet te stelpen bloeding
  • -problemen met vitale functies
  • -veel bloedverlies
  • -mogelijke diepere verwondingen
  • -duizeligheid
 21. Hoe behandelt men breuken en open breuken in het bijzonder?
  • 1. Houd lichaam onbeweeglijk
  • 2. stelp eventuele bloedingen
  • 3. Alarmeer 112
  • 4. breng koude aan zonder druk te zetten

  • Open breuk:
  • steriel kompres aanbrengen op wonde en dit vochtig maken met ontsmettingsmiddel (geen druk uitoefenen!!!)
 22. Hoe behandelt men verstuikingen en kneuzingen?
  • 1. lidmaat laten rusten
  • 2. lidmaat in hoogstand brengen
  • 3. koel af gedurende 10 min
  • 4. evt ontwellende gel aanbrengen (geen warme zalven 1e 48u!!)

  • Verstuiking:
  • -steunend verband aanleggen
  • -blijvend last: naar arts

  • Kneuzing:
  • -drukkend verband aanleggen
  • -indien na 1 week nog blauwe plek: arts
 23. Hoe herkent men een verslikking?  Wat kan men er aan doen?
  Voorwerp/voedsel/drank komt terecht in de luchtweg.

  • Lichte verslikking:
  • slachtoffer kan antwoorden, spreken, hoesten of ademen

  • Zware verslikking:
  • slachtoffer kan niet antwoorden, hoesten of ademen,
  • maakt hoestbewegingen zonder geluid,
  • hoofd wordt soms blauw en men verliest geleidelijk het bewustzijn

  • Wat te doen?
  • 1. roep hulp
  • 2. sla 5x op rug
  • --> indien dit niet werkt: 3. Heimlich Manoeuvre
  • 4. 5x rugstoten, 5x Heimlich etc..
  • --> bewustzijn daalt: 5.  SO nbeerleggen
  • 6. 112 bellen
  • 7. Reanimatie (evt voorwerp verwijderen)
 24. Hoe verzorgt men brandwonden?
  • Voor alle wonden geldt:
  • 20 min afkoelen met water, juwelen en kledij rond verbrande lichaamsdelen (indien mogelijk) verwijderen.

  • Eerste graads:
  • -5mm flamigel aanbrengen
  • -niet inklevend kompres
  • -windel/kleefpleister
  • (4x/dag hydrateren)

  • Tweede graads <2EUR-stuk:
  • -reinig met Flamirins
  • -ontsmet met vleoibaar Jodium
  • -dep droog
  • -breng 5 mm Flaminal aan
  • -vetverband
  • -gaaskompres
  • -windel/netverband
  • (1x/dag)

  • Tweedegraads > 2EUR-stuk & derdegraads:
  • -natverband aanleggen (elke vinger apart)
  • -naar ziekenhuis
 25. Wat is het doel van een debridement?  Omschrijf kort alle soorten.
  • Doel:
  • -versnellen van wondgenezen (granulatievorming)
  • -kans op infectie beperken (dood weefsel infecteert makkelijk)
  • -voorbereiding voor andere technieken

  • Soorten:
  • ABC=EMC
  • -autolytisch: verweken van dood weefsel door lichaamseigen enzymen + wondvocht
  • -biologisch: bv maden
  • -chirurgisch: met scherpe lepel/mes
  • -enzymatisch: met enzyme-crème
  • -mechanisch: niet-discriminatief (bv wondspoeling)
  • -chemisch: Eusol
 26. Welke reinigingsmiddelen bestaan er? Leg ze kort uit.
  • 1. Isotone oplossingen:
  • Osmotische waarde van de oplossing = osmotische waarde van het bloed--> zal nooit prikken.
  • bv fysiologisch water

  • 2. Leidingwater:
  • Staat onder druk --> geen bacteriegroei

  • 3. Waterstofperoxide:
  • bruist op, haalt vuil uit de wonde --> ideaal bij veel vuil
 27. Welke soorten ontsmettingsmiddelen bestaan er ?  Omschrijf ze kort en geef voorbeelden.
  • 1. Alcohol (70%):
  • b/f/v/s

  • +
  • werkt snel,
  • breed spectrum,

  • -
  • niet bruikbaar op open wonden,
  • gevaarlijk voor slijmvliezen,
  • onverenigbaar met chloriden,
  • sterk ontvettend

  • 2. Chloorhexidine (0,5-1%):
  • b/f

  • +
  • minst toxisch

  • -
  • huidreacties,
  • schadelijk voor zenuwuiteinden

  bv Hibitane, Sterilon

  • 3. Chloorverbindingen:
  • b/f/v/s

  • +
  • breed spectrum,
  • bij hersen(vlies), ruggenmerg, middenoor te gebruiken ipv Chloorhexidine

  • -
  • toxisch voor groeiweefsel,
  • onverenigbaar met alcohol, joodverbindingen en chloorhexidine en zuustofwater,
  • beperkte werkingsduur

  Bv. Chlooramine, Eusol


  • 4. Jodoforen:
  • b/f/v/s

  • +
  • penetrerend,
  • breed spectrum

  • -
  • kleurt rood
  • bv. Isobetadine

  • 5. Topische antibacteriële middelen:
  • Crème/zalf met antibiotica

  • +
  • lokaal,
  • weinig nevenwerkingen,
  • goedkoper

  • -
  • overgevoeligheid,
  • dringt dit wel diep genoeg door?,
  • resistentie

  bv. Fucidin, Nitrofural, Bactroban
 28. Welke middelen werken onvoldoende anti-septisch voor de huid?
  Eosine, mercurochroom, ether
 29. Vertel over wondhelende zalven en geef een voorbeeld.  Wat zijn de voor- en nadelen?
  • -werkt ontsmettend
  • -versnellen wondherstel

  bv. Polyseptol
 30. Welke soorten kompressen bestaan er?  Geef voorbeelden.
  • 1. Gaaskompres:
  • hydrofielgaas = katoengaas

  Doel: bescherming + bedekking + absorberend

  Bv Steripad

  • 2. Non-woven kompres:
  • Niet-geweven vlies (natuurlijke/synthetische vezels aan elkaar binden tot doorlopend vezelvlies)

  Doel: laat geen stofdeeltjes los, zacht, poreus, slorpt goed op, vochtdoorlatend, kleeft niet in wonde

  Bv Mesoft

  • 3. Zalfkompres:
  • Natuurlijk, half-syntetisch of syntetisch met zalf geïmpregneerd

  • Bv Fucidin Intertule (kompres met vette impregneerzalf)
  • Bv Iso-betadine tule (kompres met wateroplosbare zalf)

  • 4. Metallinegaas:
  • Gaas waarvan vezels met aluminiumdamp zijn behandeld

  Doel: licht antibacteriëel

  Bv Metalline (schaafwonden, brandwonden, transplantaties)
 31. Welke soorten speciale verbanden bestaan er?  Geef voorbeelden.
  • 1. Schuimverband:
  • Sterk absorberend + ademend (laat geen exsudaat door + barrière tegen bacteriën)

  • 2. Hydrofyber:
  • Vezelverband dat in contact met wondvocht een gel vormt
  • Sterk absorberend + meerdere dagen op wonde

  • 3. Hydrocolloid:
  • Wordt droog gehect op wonde, partikels zwellen op bij contact met wondvocht.
  • houdt wonde vochtig + pijnstillend + bacteriebarrière
  • bv 2e graads brandwonde

  • 4. Hydrogel:
  • idem, maar vormt geen anti-bacteriële barrière.

  • 5. Poly Urethaanfilm:
  • wondfolie ter bescherming van de huid of als fixatie van verband
  • NADEEL: vochtopstapeling bij sterk exsuderende wonden

  • 6. Alginaat verband:
  • Verband op basis van alginezuur.
  • Vormt gel/slijm bij contact met wondvocht; waarin weefsel en bloedresten worden ingesloten.
 32. Wat is een snelverband?
  • absorberend wondkussen (kompres) en elastische zwachtel (windel) in één.
  • bv bij bloedende wonden
 33. Vertel over geurwerende verbanden.
  • Bestaat uit:
  • -100% geactiveerde koolstof (absorberende werking op micro-organismen etc)
  • -0,15% zilver (bactericide werking)

  bij:zwaar geïnfecteerde wonden, chirurgische wonden,...
Author:
Saralien
ID:
255552
Card Set:
Medische zorg
Updated:
2014-01-09 15:45:34
Tags:
medisch
Folders:

Description:
medische zorg
Show Answers: