NIMA Marketing A hfd 11

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Welk onderdeel uit de marketingmix is het belangrijkste en waarom?
  Het product, omdat alle andere instrumenten daar afhankelijk van zijn
 2. Op welke drie manieren kunnen we het begrip 'product' interpreteren?
  tastbaar object, dienst, ruilobject
 3. Noem voorbeelden van het product als ruilobject
  geld, affectie, informatie, status, idee├źn, personen
 4. Wat maakt dat een dienst moeilijker is te marketen dan een product?
  De dienst moet je ook nog tastbaar maken
 5. Hoe noemen we het deel van een product dat een producent heeft toegevoegd aan het kale product? (2 benamingen)
  product-plus, toegevoegde waarde
 6. Hoe noemen we de psychologische betekenis die men toekent aan een product?
  essentiele meerwaarde
 7. Wat vormt de ondergrens van de prijs van een product?
  De marketing- en productiekosten
 8. Wat vormt de bovengrens van de prijs van een product?
  De waardering van de consument
 9. Wat is de productmix?
  De inzet, combinatie en afstemming van de productinstrumenten ten behoeve van een specifieke doelgroep door een bepaalde organisatie.
 10. Waar bestaat de productmix uit?
  kwaliteit, vormgeving, verpakking, merk en merknaam, assortiment, service, garantie, klachtenbehandeling
 11. Wat bedoelt men in de detailhandelsmarketing met 'productmix'?
  assortimentmix
 12. Wat is de definitie van product?
  Het geheel van materiele of immateriele eigenschappen van een goed of dienst. Ofwel, alles wat op een markt kan worden aangeboden voor consumptie, verbruik, gebruik of attentie, waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien.
Author
ID
255691
Card Set
NIMA Marketing A hfd 11
Description
NIMA Marketing A hfd 11 nederlands flash cards
Updated
Show Answers