week 3. unit 25-26

The flashcards below were created by user duonglinh on FreezingBlue Flashcards.

 1. mới bắt đầu đi làm, low position
  (at the very) bottom of the carreer ladder
 2. công việc vớ vẩn, ko có tương lai
  a dead-end job
 3. tẻ nhạt, nhàm chán, lặp đi lặp lại
  run-of-the-mill (adj)

  run-of-the-mill tasks
 4. thoát khỏi boring situation
  get out of a rut

  (cái tranh con ngựa kéo xe. rut là cái vết bánh xe)
 5. cố gắng hết sức

  cái đàn piano có những cái nút để tăng âm => dùng hết các nút
  pull out all the stops
 6. bị đuổi việc
  • got the sack
  • give the sack
 7. lên chức thay chỗ của ai đó
  step into his shoes
 8. cái j làm ai bận hết sức, vắt kiệt sức 

  bị bận bịu túi bụi
  st rush off his feet

  he was rushed off his feet
 9. have st difficult to do
  have his work cut out
 10. mời tuyển dụng, mời ai đó vào làm cho công ty mình

  được mời
  headhunt

  be headhunted
 11. đỉnh cao sự nghiệp
  climb to the top of the career ladder
 12. very busy. tuyết
  be snowed under
 13. làm ko xuể
  get my hands full
 14. việc ngập đầu ngập cổ
  i'm up to my eyes/ears in work
 15. trên giấy tờ, về mặt lí thuyết
  the plan looks great ON PAPER
 16. Bị dời lịch, hoãn,...
  be put on hold
 17. nói chuyện công việc (khi đi chơi)
  thằng việt
  talk shop
 18. very quickly
  in/by leaps and bounds
 19. hurry up!
  get a move on!
 20. lẩn trốn (cảnh sát)

  bọn tội phạm sống chui lủi
  be on the run
 21. full of speed and excitement
  fast and furious
 22. từng bước một.
  adv?
  adj?
  step by step - adv

  step-by-step (adj)
 23. làm việc j đó 1 cách chậm chạp chán chường vì ko thích
  drag our heels/feet over doing st
 24. tin tức lan truyền
  I just told him, but THE WORD quickly SPREAD
 25. theo dõi, dõi theo, cập nhật tình hình
  keep track of st
 26. start well
  get off to a flying start
 27. có mặt ở hiện trường
  on the spot (adv)

  on-the-spot (adj)
 28. khắp nơi
  chú ý số ít số nhiều?
 29. all over the place
 30. st xảy ra ở, với nhiều nơi, nhiều người
  left, right and centre

  people've come down with flu left, right and centre
 31. feeling so strong that cant be controlled
  reach/be at fever pitch
 32. đang cao trào
  (tiệc đang vui...)
  be in full swing
 33. ko phải chuyện đơn giản nữa rồi!
  get/go beyond a joke
Author:
duonglinh
ID:
255701
Card Set:
week 3. unit 25-26
Updated:
2014-01-09 16:27:57
Tags:
sf
Folders:

Description:
duonglinh
Show Answers: