English word-magyar szavak-8

The flashcards below were created by user NemTommy on FreezingBlue Flashcards.

 1. előálít; termel; elér(eredményt, sikert)
  produce
 2. ok, indok
  reason
 3. kevésbé...
  less
 4. miniszter, lelkész
  minister
 5. téma; tárgy(elvont); alany(kísérletben, nyelvtanban)
  subject
 6. személy

  Image Upload
  person
 7. időszak; egy szünet nélküli periódus az okatatásban
  term
 8. egy bizonyos...(dolog vagy személy); különös...(figyelem, hangsúly, fontosság)
  particular
 9. teli, teljes

  Image Upload
  full
 10. magába foglal; bevon vkit vmibe; erősen kihat vmi vkire
  involve
 11. megkövetel, előír
  require
 12. fajta
  sort
 13. javasol, sugall

  Image Upload
  suggest
 14. messzi

  Image Upload
  far
 15. felé, irányába(n)

  Image Upload
  towards
 16. valami(kérdő), semmi(tagadó); akármi, bármi(állító)
  anything
 17. időszak, időtartam; mondat végén a pont, mint írásjel

  Image Upload
  period
 18. átgondol, mérlegel; vélekedik; tart vki vagy vmit vmilyennek

  Image Upload
  consider
 19. olvas; az alábbi szavakat tartalmazza(egy rövid felirat, levél)

  Image Upload
  read
 20. változtat; kicserél; vált; átszáll; megváltozik; változik
  change
 21. társadalom, szakmai alapokon szerveződő társaság
  society
 22. eljárás

  Image Upload
  process
 23. anya

  Image Upload
  mother
 24. kínál, felajánl
  offer
 25. késői

  Image Upload
  late
 26. emberi hang

  Image Upload
  voice
 27. mindketten

  Image Upload
  both
 28. egyszer(régen); egyetlen alkalommal
  once
 29. rendőrség (mint szervezet)

  Image Upload
  police
 30. véletlenül elhagy vmit, vagy elveszít vmit vagy vkit
  lose
Author:
NemTommy
ID:
255913
Card Set:
English word-magyar szavak-8
Updated:
2014-01-11 14:00:43
Tags:
English word magyar szavak angol
Folders:

Description:
angol szavak kezdőknek
Show Answers: