English word-magyar szavak-8

Home > Preview

The flashcards below were created by user NemTommy on FreezingBlue Flashcards.


 1. előálít; termel; elér(eredményt, sikert)
  produce
 2. ok, indok
  reason
 3. kevésbé...
  less
 4. miniszter, lelkész
  minister
 5. téma; tárgy(elvont); alany(kísérletben, nyelvtanban)
  subject
 6. személy

  person
 7. időszak; egy szünet nélküli periódus az okatatásban
  term
 8. egy bizonyos...(dolog vagy személy); különös...(figyelem, hangsúly, fontosság)
  particular
 9. teli, teljes

  full
 10. magába foglal; bevon vkit vmibe; erősen kihat vmi vkire
  involve
 11. megkövetel, előír
  require
 12. fajta
  sort
 13. javasol, sugall

  suggest
 14. messzi

  far
 15. felé, irányába(n)

  towards
 16. valami(kérdő), semmi(tagadó); akármi, bármi(állító)
  anything
 17. időszak, időtartam; mondat végén a pont, mint írásjel

  period
 18. átgondol, mérlegel; vélekedik; tart vki vagy vmit vmilyennek

  consider
 19. olvas; az alábbi szavakat tartalmazza(egy rövid felirat, levél)

  read
 20. változtat; kicserél; vált; átszáll; megváltozik; változik
  change
 21. társadalom, szakmai alapokon szerveződő társaság
  society
 22. eljárás

  process
 23. anya

  mother
 24. kínál, felajánl
  offer
 25. késői

  late
 26. emberi hang

  voice
 27. mindketten

  both
 28. egyszer(régen); egyetlen alkalommal
  once
 29. rendőrség (mint szervezet)

  police
 30. véletlenül elhagy vmit, vagy elveszít vmit vagy vkit
  lose

Card Set Information

Author:
NemTommy
ID:
255913
Filename:
English word-magyar szavak-8
Updated:
2014-01-11 14:00:43
Tags:
English word magyar szavak angol
Folders:

Description:
angol szavak kezdőknek
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview