מילים נרדפות

Card Set Information

Author:
tal
ID:
256052
Filename:
מילים נרדפות
Updated:
2014-01-12 06:49:09
Tags:
נרדפות
Folders:

Description:
מילים נרדפות
Show Answers:

 1. לבנה
 2. שמש
  חמה
  • שי/דורון
 3. זהב
  פז
 4. יפה
  נאה
 5. דל/אביון
 6. חבר
  רע
 7. שמחה
  גיל
 8. זוג
  צמד
 9. שמיים
  רקיע
 10. עב
 11. מרבד
 12. מוקיון
 13. עץ
  אילן
 14. ריקוד
  מחול
 15. גשם
  מטר
 16. מלא
  גדוש
 17. עייף
  תשוש
 18. גדול
  ענק
 19. ננס