מילים נרדפות

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user tal on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. לבנה
 2. שמש
  חמה
  • שי/דורון
 3. זהב
  פז
 4. יפה
  נאה
 5. דל/אביון
 6. חבר
  רע
 7. שמחה
  גיל
 8. זוג
  צמד
 9. שמיים
  רקיע
 10. עב
 11. מרבד
 12. מוקיון
 13. עץ
  אילן
 14. ריקוד
  מחול
 15. גשם
  מטר
 16. מלא
  גדוש
 17. עייף
  תשוש
 18. גדול
  ענק
 19. ננס

Card Set Information

Author:
tal
ID:
256052
Filename:
מילים נרדפות
Updated:
2014-01-12 11:49:09
Tags:
נרדפות
Folders:

Description:
מילים נרדפות
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview