מילים נרדפות

The flashcards below were created by user tal on FreezingBlue Flashcards.

 1. Image Upload
  לבנה
 2. שמש
  חמה
 3. Image Upload
  • שי/דורון
 4. זהב
  פז
 5. יפה
  נאה
 6. Image Upload
  דל/אביון
 7. חבר
  רע
 8. שמחה
  גיל
 9. זוג
  צמד
 10. שמיים
  רקיע
 11. Image Upload
  עב
 12. Image Upload
  מרבד
 13. Image Upload
  מוקיון
 14. עץ
  אילן
 15. ריקוד
  מחול
 16. גשם
  מטר
 17. מלא
  גדוש
 18. עייף
  תשוש
 19. גדול
  ענק
 20. Image Upload
  ננס
Author:
tal
ID:
256052
Card Set:
מילים נרדפות
Updated:
2014-01-12 11:49:09
Tags:
נרדפות
Folders:

Description:
מילים נרדפות
Show Answers: