חשבון לוח הכפל

The flashcards below were created by user tal on FreezingBlue Flashcards.

 1. 5X5=
  • א.30
  • ב.25
  • ג.15

  • תשובה: ב
  • 25=5+5+5+5+5
 2. 6X4=
  • א.18
  • ב.36
  • ג.24

  • תשובה: ג
  • 24=6+6+6+6
 3. 8X3=
  • א.18
  • ב.40
  • ג.24

  • תשובה: ג
  • 24=8+8+8
 4. 4X5=
  • א. 15
  • ב. 20
  • ג. 35

  • תשובה: ב
  • 20=4+4+4+4+4
 5. 9X3=
  • א.12
  • ב.27
  • ג.18

  • תשובה: ב
  •  9+9+9=27
Author:
tal
ID:
256058
Card Set:
חשבון לוח הכפל
Updated:
2014-01-12 12:09:28
Tags:
כפל
Folders:

Description:
כפל
Show Answers: