Pronounciation

Card Set Information

Author:
TroyPaladin
ID:
256360
Filename:
Pronounciation
Updated:
2014-01-16 10:43:41
Tags:
Vietnamese
Folders:
New Years
Description:
Pronunciation of common years sayings in Vietnamese
Show Answers:

 1. chúc mừng năm mới
  chew mung num moy
 2. chúc bà ông sống lâu trăm Tuổi
  chew Ba ong some low chum toy
 3. Năm mới chúc (ba/ong/name) dồi dào sức khỏe
  num moy chewk ( ) yoee yow sook qeuah
 4. Năm mới chúc (ba/ong/name) tấn tài tấn lộc
  num moy chewk ( ) tongue ty tongue lowt
 5. Năm mới chúc (ba/ong/name) thăng quan tiến chức
  num moy chewk ( ) tang wan teen chik
 6. Năm mới chúc (ba/ong/name) toàn gia bình an
  num moy tawng ya ben an
 7. Vạn sự như ý
  van su ny ee
 8. Chúc hay ăn chóng lớn
  chewk hay an chon lung