Sociala dilemman riktiga

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definiera sociala dilemman.
  A situation in which a group av persons must choose between maximisng selfish interests and maximizing collective interests. It is generally more profitable for each person to maximize selfish interests but if all choose to maximize selfish interests, all are worse of than if all choose to maximize collective interests
 2. Vad menas med Tradegy of the commons?
  När varje individ får stor direkt nytta av exploatering och bara en bråkdel av de negativa effekterna. Detta leder till massexploatering vilket inte är bra för någon.
 3. Vad är Mutual coercion.
  • Något alla kommit överens om för för att det hjälper alla.
  • Skatter.
  • Förbud.
 4. Nämn tre Resursdilemman.
  • Regnskogen.
  • Luften.
  • Energianvändning.
 5. Ge tre exempel på public gods bidragsdilemman.
  Skatter.

  Tv licens

  • 
  • Bloddonationer
 6. Ge exempel på faktorer som påverkar samarbete i sociala dilemman.
  • 1. Objektiv situation
   2. Individ
  • 3. Grupp (Likhet mellan individer)
  • 4. subjektivuppfattning (Gruppidentitet)
  • >
  • Beslut.
 7. Nämn fyra Motiv determinanter till samarbete i sociala dilemman.
  1. Självintresse.
  2. Rädsla att förlora.
  3. Att lösa det kollektiva problemet.
  4. Att följa sociala normer.
 8. Vad betyder Social värdeorientering (SVO).
  • Man kan kategorisera folk efter SVO. 
  • Man kan vara
  • Individualistisk - own gains
  • Tävlingsinriktad - relevant gains
  • Samarbetsinriktad - joint gains
 9. Beskriv diktator och ultimatumspelet.
  I ultimatumspelet måste den andra personen godkänna förslaget direkt för att ni skall få pengarna.
 10. Ge exempel på "lösningar" på sociala dilemman.
  • •Förändra utfallsmatrisen (t ex med hjälp av belöningar eller bestraffningar).
  • •Välja en ledare som fattar beslut för hela gruppen.
  • •Skapa förutsättningar för relevant kommunikation.
  • •Privatisera delar av resursen.
  • •Informera om vilka konsekvenser (främst långsiktiga) som följer av utfallen.
 11. Hur kan man förändra utfallsmatrisen?
  • Belöna samarbete
  • Har vi råd?
  • Överstiger kostnaderna vinsterna?

  • Bestraffa avhopp?
  • För stora inskränkningar i männsikors rätt att själva ta ansvar?
 12. Vad är riskerna med att förändra utfallsmatrisen?
  Crowding out effekter.

  Möjligheten att välja ett alternativ som är än mer skadligt (trilemman).
 13. Exmpel på utfallsberoende med olika mycket kommunikation.
  Image Upload 1
Author
ID
256473
Card Set
Sociala dilemman riktiga
Description
Sociala dilemman
Updated
Show Answers