vocabulario.txt

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. acompañado (de)
  doprovázený (kým)
 2. adaptar
  upravit
 3. adelgazar
  zhubnout
 4. adolescencia (f)
  mládí, adolescence
 5. afición (f)
  záliba, koníček
 6. agradar
  líbit se, púsobit potěšení
 7. amistad (f)
  přátelství
 8. hacer el amor
  milovat se
 9. anciano (m)
  starý člověk
 10. animal (m)
  zvíře, živočich
 11. antes (de) que
  dříve než
 12. antropólogo (m)
  antropolog
 13. arriesgarse
  riskovat, odvážit se
 14. arruga (f)
  vráska
 15. aspecto (m)
  vzhled, aspekt
 16. aspecto físico
  tělesný vzhled
 17. aspiración (f)
  touha
 18. aspirar (a)
  aspirovat (na), ucházet se / usilovat (o)
 19. atrapar
  nachytat, (hovor.) ulovit (koho)
 20. barbilla (f)
  špička brady
 21. cambio (m)
  změna
 22. cana (f)
  šedivý vlas, šedina
 23. canción (f)
  píseň
 24. característica (f)
  charakteristika, charakteristický rys
 25. carrera (f)
  studium, studia, kariéra, profesionální dráha
 26. ciego
  slepý
 27. cigarrillo (m)
  cigareta
 28. cínico
  cynický
 29. cirugía estética (f)
  plastická chirurgie
 30. cirujano (m)
  chirurg
 31. comunicación (f)
  komunikace, sdělení, zpráva
 32. confesar (ie)
  přiznat
 33. conjunto (m)
  soubor, celek
 34. consumir
  konzumovat, spotřebovat
 35. corrupción (f)
  korupce
 36. cuestión (f)
  záležitost, otázka
 37. cumplir
  (s)plnit, dovršit
 38. decencia (f)
  slušnost, mravnost
 39. definir
  definovat, určit
 40. delincuencia (f)
  zločinnost, delikvence
 41. derecho (a) (m)
  právo (na)
 42. desenfreno (m)
  nevázanost, prostopášnost
 43. desorientado
  dezorientovaný
 44. devorar
  sežrat, pohltit
 45. dificultoso
  obtížný, nesnadný
 46. dignidad (f)
  důstojnost, vážnost
 47. distinguir
  rozlišovat, rozeznávat
 48. dogmático
  dogmatický
 49. droga (f)
  droga
 50. educado
  vychovaný
 51. egoísta
  egoistický
 52. encuestado
  dotázaný
 53. enfrentar (+ 4. p.)
  čelit (čemu)
 54. enfurruñado
  zamračený, zakaboněný
 55. envenenar
  otrávit
 56. envidiar (a)
  závidět (komu)
 57. equivocado
  mylný, nesprávný
 58. estar equivocado
  mýlit se, plést se
 59. estabilidad (f)
  stabilita, stálost
 60. estúpido
  hloupý, pitomý, stupidní
 61. exigir (j) (a)
  vyžadovat (od)
 62. extracto (m)
  výňatek
 63. fascinante
  fascinující
 64. finalizar
  ukončit, skončit
 65. fino
  jemný, vybraný, uhlazený (o chování)
 66. físico (m)
  zevnějšek, vzhled
 67. generoso
  velkomyslný, štědrý
 68. hambriento
  hladový
 69. heredero (m)
  dědic, následovník, nástupce
 70. ideal (m)
  ideál
 71. imposible
  nemožný
 72. impresionar
  zapůsobit, učinit dojem (na kobo)
 73. inaceptable
  nepřijatelný
 74. inalcanzable
  nedosažitelný
 75. resulta inalcanzable
  je nedosažitelné
 76. indeciso
  nerozhodný, váhavý
 77. indicar
  uvést
 78. indiferencia (f)
  lhostejnost, nezájem
 79. iniciarse (en)
  začít / obeznámit se (s)
 80. inmediato
  okamžitý
 81. interminable
  nekonečný
 82. juicio (m)
  názor, zdravý rozum
 83. a su juicio
  podle vašeho / jeho názoru
 84. juventud (f)
  mládež
 85. labio (m)
  ret
 86. laboral
  pracovní
 87. mundo laboral
  pracovní trh, svět práce
 88. lente (m, f) (de contacto)
  (kontaktní) čočka
 89. ley (f)
  zákon
 90. liposucción (f)
  liposukce
 91. llamativo
  nápadný, křiklavý
 92. loco (por)
  zblázněný (do)
 93. madrugar
  časně vstávat, přivstat si
 94. maldito
  prokletý, zatracený
 95. maleducado
  nevychovaný, špatně vychovaný
 96. mandíbula (f)
  čelist
 97. materia (f)
  záležitost, věc
 98. medicamento (m)
  lék
 99. modificar
  změnit
 100. moral (f)
  morálka
 101. mudo
  němý
 102. nariz (f)
  nos
 103. obeso
  obézní
 104. odiar
  nenávidět
 105. orgía (f)
  orgie
 106. ovalado
  oválný
 107. paradójico
  paradoxní
 108. paro (m) (Šp.)
  nezaměstnanost
 109. una tercera parte
  třetina
 110. paso (m)
  ubíhání, míjení (času), postup
 111. paso del tiempo
  čas, zub času
 112. pecho (m)
  prsa, hruď, hrudník
 113. peligroso
  nebezpečný
 114. porquería (f)
  (hovor.) prasečina, prasárna, svinstvo
 115. prevenir (jako venir) (+ 4. p.)
  předejít, zabránit (čemu)
 116. prevenir (contra)
  varovat (před)
 117. prolongación (f)
  prodloužení
 118. racismo (m)
  rasismus
 119. rasgo (m)
  rys (charakteristický apod.)
 120. ratón (m)
  myš (i u počítače)
 121. Recursos (m pl.) Humanos
  lidské zdroje
 122. rejuvenecer (zc)
  omladit, omládnout
 123. religión (f)
  náboženství
 124. remedio (m)
  prostředek (proti čemu)
 125. remodelar
  přebudovat, předělat
 126. resignarse
  smířit se, vzdát se
 127. responsable
  (z)odpovědný
 128. resultar
  vyplynout, vyplývat, ukázat se, být
 129. rural
  venkovský, vesnický
 130. sala (f) de espera
  čekárna
 131. salir
  dopadnout (jak)
 132. seguridad (f)
  bezpečnost
 133. serpiente (f)
  had
 134. sexo (m)
  pohlaví, sex
 135. sin que
  aniž (by)
 136. sincero
  upřímný
 137. sociedad (f)
  společnost
 138. solterón (m)
  starý mládenec
 139. solterona (f)
  stará panna
 140. sonriente
  usměvavý, usmívající se
 141. suicidarse
  spáchat sebevraždu
 142. temprano
  časný, raný
 143. edad temprana
  útlý věk
 144. titularse
  nazývat se
 145. tolerante
  tolerantní
 146. tornarse
  stát se (jakým)
 147. trampa (f)
  past, léčka
 148. urbano
  městský
 149. vestimenta (f)
  oděv, oblečení
 150. veterinario (m)
  veterinář
 151. violencia (f)
  násilí
 152. vivienda (f)
  bydlení
 153. vomitar
  zvracet
 154. vuelta (f)
  obrat, otočení
 155. dar vueltas a
  točit se kolem
Author:
Ahijada
ID:
256601
Card Set:
vocabulario.txt
Updated:
2014-01-15 10:37:59
Tags:
spanish
Folders:
Učebnice současné španělštiny 2,Lekce 1
Description:
Učebnice současné španělštiny 2,Lekce 1
Show Answers: