ASSIMIL - Polonais - Verbes (incomplet)

The flashcards below were created by user Cyrille.Belin on FreezingBlue Flashcards.

 1. écrire
  pisać / napisać
 2. lire
  czytać / przeczytać
 3. finir
  kończyć / skończyć
 4. manger
  jeść / zjeść
 5. acheter
  kupować / kupić
 6. ouvrir
  otwierać / otworzyć
 7. fermer
  zamykać / zamknąć
 8. visiter
  zwiedzać / zwiedzić
 9. prendre
  brać / wziąć
 10. mettre
  kłaść / położyć
 11. dire, parler
  mówić / powiedzieć
 12. voir
  widzieć / zobaczyć
 13. regarder
  patrzeć / popatrzeć
 14. observer
  przyglądać się / przyjrzeć się
 15. regarder (télévision / film)
  oglądać / obejrzeć
 16. travailler
  pracować
 17. avoir peur
  bać się
 18. s'appeler
  nazywać się
 19. servir
  służyć / podać
 20. prier
  prosić
 21. boire
  pić / napić się
 22. partir
  wyjeżdżać / wyjechać
 23. avoir
  mieć
 24. être
  być
 25. s'excuser
  przepraszać
 26. comprendre
  rozumieć / zrozumieć
 27. habiter
  mieszkać
 28. écouter
  słuchać / posłuchać
 29. nuire
  szkodzić /
 30. aller (véhicule 4 roues)
  jechać / pojechać
 31. aller (véhicule 2 roues)
  jeździć / pojechać
 32. arriver (véhicule)
  dojeżdżać / dojechać
 33. aller (instant donné)
  iść / pójść
 34. aller (sens général)
  chodzić
 35. atteindre
  dochodzić / dojść
 36. pouvoir
  móc
 37. vouloir
  chcieć
 38. devoir
  musieć
 39. préférer
  woleć
 40. connaître
  znać / poznać
 41. savoir (qqch)
  wiedzieć (coś)
 42. savoir (faire qqch)
  umieć (coś robić)
 43. être capable (de faire qqch)
  potrafić (coś robić)
 44. faire
  robić / zrobić
 45. faire beaucoup
  narobić
 46. faire un peu
  porobić
 47. chercher
  szukać
 48. habiter
  mieszkać
 49. ranger / faire le ménage
  sprzątać / posprzątać
 50. s'habiller
  ubierać się / ubrać się
 51. déranger
  przeszkadzać
 52. inviter
  zapraszać / zaprosić
 53. permettre
  pozwolić /
 54. permettre (très poli)
  pozwalać /
 55. conseiller
  poradzić
 56. fumer
  palić
 57. fonctionner
  działać
 58. remplacer
  zastępować
 59. emporter
  zabierać / zabrać
 60. s'impliquer
  zajmować / zająć
 61. coûter
  kosztować
 62. aider
  pomagać / pomóc
 63. aimer
  lubić / polubić
 64. aimer qqun
  kochać / pokochać
 65. adorer
  uwielbiać
 66. demander
  pytać / zapytać
 67. rencontrer
  spotykać / spotkać
 68. plaire
  podobać się / spodobać się
 69. être assis / rester
  siedzieć
 70. jouer
  grać
 71. tomber (pluie)
  padać
 72. allumer (appareil)
  włączać / włączyć
 73. se réjouir
  cieszyć się
 74. suffire
  wystarczyć
 75. signifier
  znaczyć
 76. commencer
  zaczynać
 77. sonner / appeler
  dzwonić / zadzwonić
 78. prier / remercier
  dziękować
 79. se souvenir
  pamiętać
 80. envoyer
  wysłać
 81. remplir
  wypełnić
 82. se passer
  dziać się / stać się
 83. se plaindre
  skarżyć się
 84. répondre
  odpowiadać / odpowiedzieć
 85. penser
  myśleć / pomyśleć
 86. donner
  dawać / dać
 87. donner avec les mains
  podawać / podać
 88. avoir l'air / sembler
  wyglądać
 89. livrer (secret / info)
  wydawać się / wydać się
 90. sembler
  zdawać się / zdać się
 91. passer / réussir (examen, classe, …)
  zdawać / zdać
 92. se sentir
  czuć się
 93. faire mal
  boleć
 94. dormir
  spać
 95. intéresser
  interesować
 96. porter (enfant, vêtements, objets)
  nosić
 97. essayer (qqch)
  próbować / spróbować
 98. essayer (vêtement)
  przymierzać / przymierzyć
 99. postuler
  starać się
 100. plaisanter
  żartować
 101. rester
  zostawać / zostać
 102. voler (avion)
  lecieć / polecieć
 103. voler (objet)
  latać
 104. gagner
  wygrywać / wygrać
 105. gagner (argent)
  zarabiać / zarobić
 106. changer
  zmieniać / zmienić
 107. montrer
  pokazywać / pokazać
 108. prêter
  pożyczać / pożyczyć
 109. emprunter à
  pożyczać od + génitif / pożyczyć od + génitif
 110. s'exercer
  ćwiczyć
 111. avoir besoin de
  potrzebować + génitif
 112. traduire
  tłumaczyć / przetłumaczyć
Author:
Cyrille.Belin
ID:
256973
Card Set:
ASSIMIL - Polonais - Verbes (incomplet)
Updated:
2014-01-17 00:41:52
Tags:
ASSIMIL Polonais sans peine Verbes
Folders:

Description:
http://fr.assimil.com/methodes/le-polonais
Show Answers: