wann aufgestanden?, Körperteile Lebensmittel

The flashcards below were created by user bellavita.81 on FreezingBlue Flashcards.

 1. there is only one man (Zahl 1 mask. beachten!)
  hemm ragel wiehed biss
 2. there is only one woman (Zahl 1 femminin?)
  hemm mara waħda biss
 3. whose car is it?
  - it belongs to a certain rich man/ certain rhich woman

  !!!When wiehed/wahda is placed before noun, their meaning is "certain"
  • Ta´min hi l-karozza?
  • - Ta´wieħed sinjur/ta waħda sinjura.
 4. For my sister´s wedding - there were 7 big heads invited
  Għat tieġ t´oħti kienu mistednin 7 rjus kbar.
 5. I went to supermarket and bought 9 packets of peanuts.
  Mort ghand tal-merċa u xtrajt 9 boroż karawett (karawetta=sing.).
 6. 4 mal 9 ergibt 36
  Erbgha ghal disgha jaghmlu sitta u tletin.
 7. The schoolmaster called 4 boys and seven girls from the class.
  Is-surmast sejjaħ erba´subien u sebat ibniet mill-klassi.
 8. Someone stole 7 euro and after returned back 5 euro from thema
  Xi ħadd seraqli 7 ewro u wara raddli lura 5 minnhom.
 9. Toni gave me good mullberries (for me gave me good mullberries) I gave him mullberries back
  Toni tani tuta tajba (talli tani tuta tajba) jiena tajtu tuta lura.
 10. Die Woche hat/besteht aus 7 Tage.
  Il-gimgħa fiha sebat ijiem.
 11. basket full of fruit
  qfief mimlijn frott

  (mimli=full)
 12. Plural von Hund und Katze und Hase
  klieb u qtates u fniek
 13. For the meeting there were ...
  Ghal-laqgħa kien hemm ...
 14. süße Katzenbabys
  frieħ ħelwin
 15. When I went to square I met old friends
  Meta nżilt il-pjazza ltqajt ħbieb antiki.
 16. Was kaufst du heutzutage von 12 euro?
  X´tixtri daż-żminijiet bi 12 il-ewro?
 17. Der Bauer killte 19 Hühner.
  Il-bidwi qatel dsatax il-tigiega.
 18. The Arabs took Malta under control
  L-Għarab ħadu lil Malta taħt idejhom fis-sena 870.
 19. der Weltkrieg endete im Jahr...
  Il-Gwerra Dinjija netemmet fl-1945
 20. Wann bist du heut aufgestanden?
  - Heute bin ich um 5:30 aufgestanden.
  • Fi x´ħin qomt illum?
  • -Illum qomt fil-5:30
 21. At what time did you sleep yesterday?
  - Gestern bin ich um..ins Bett
  • Fi x´ħin irqadt il-bieraħ.
  • -Il-bieraħ irqadt fil-ħdax
 22. At what time did you stop for break along the day and what was the duration of your break?

  - I went to break at noon and stayed half an hour/ one hour/ viertel hour.
  Fi x´ħin tieqaf għall-mistrieħ matul il-jum u kemm iddum tistrieħ?

  -Nieqaf għall-mistrieħ f´nofsinnhar u ndum nof siegħa/ ndum siegħa/ ndum kwart siegħa.
 23. At what time did you leave the house today and at what time you think you returning back?

  - ...um 8 Uhr morgens und werde um 8 zurückkommen, denk ich
  Fi x´ħin ħriġt mid-dar illum u fi x´ħin taħseb li se tidħol lura?

  - Illum ħriġt mid-dar fit-tmienja ta´filgħodu u naħseb li se nidħol lura fit-tmienja.
 24. From here til home what duration to arrive?

  - ...it takes me 25 min.
  Minn hawn sad-dar kemm iddum biex tasal?

  - Minn hawn sad-dar ndum ħames u għoxrin minuta.
 25. De nada/ Gern geschehen
  • ta´xejn
  • M´hemmx imniex
 26. What time is it now)
  X´ħin hu issa?
 27. It´s quarter to three pm
  it-tlieta neqsin kwart ta´wara nofs innhar.
 28. At what time does the shop open?
  - At 9:00
  - At noon
  - At 1pm
  • Fi x´ħin jiftaħ il-ħanut?
  • - Fid-disgha
  • - F´nofs innhar
  • - Fis-siegha
 29. water melon
  dulliegha
 30. apple/s
  tuffieha/tuffieh
 31. erdbeer
  frawla/frawli
 32. Birne
  lanġasa / lanġas
 33. orange
  larinġ/a
 34. lemon
  lumija / lumi
 35. peach
  ħawħa / ħawħ
 36. grapes
  għeneb
 37. melon
  bettieħa
 38. cherry
  ċirasa
 39. almond/s
  • lewż
  • lewża
 40. karotte / möhre
  • karrotta/karrotti 
  • zunnarija
 41. erbsen
  piżelli
 42. onion
  basla /basal
 43. parsley
  tursin
 44. Blumenkohl
  • pastard
  • pastarda
 45. aubergine
  brunġiela
 46. lettuce
  ħassa
 47. beans
  ful
 48. mushrooms
  faqqiegħ
 49. garlic
  tewn
 50. paprika
  bżar
 51. basil
  ħabaq
 52. 7 bier ist auch ´ne Mahlzeit
  bil Germaniz nekdu li seba´birra ekwivalenti daqs biċċa laħam...haq ALLA!
 53. welches Essen magst du am meisten?
  -ich mag am meisten
  Liema ikel jogħġbok l-aktar?

  - Jien jogħġobni ______ . /L-aktar ikel li jogħġobni huwa _______
 54. was liebst du zu essen/ trinken?
  Xi tħobb tiekol/ tixrob?

  - inħobb niekol/nixrob ______.
 55. What did you eat during the last evenings i the past few days (make schedule)!?

  Gestern aß ich____
  Am Montag aß ich_____
  Am Dienstag ____
  X´kilt kull filghaxija f´dawn l-aħħar jiem?

  • Il-bieraħ kilt___
  • It-tnejn kilt___
  • it-tlieta kilt___
 56. Wer isst das meiste in der Familie?

  Mein Vater/meine mutter/ich
  Min jiekol l-aktar fil-famija?

  • Fil-famija missier jiekol l-aktar
  •               omm tiekol l-aktar
  •               jien niekol
 57. Musst du abnehmen?

  - nein, muss ich nicht
   - ja ich muss etwas abnehmen
  Ghandek bżonn tnaqqas xi ftit mill-piż?

  • Le, m´ghandiex bżonn.
  • Iva. ghandi bżonn inaqqas ftit.
 58. Machst du Sport?

  Ja ich geh laufen
  nein ich treibe keinen Sport
  Tagħmel xi ezerċiżżji fiżiċi?

  • iva, naghmel niġri.
  • Le ma naghmilx ezerċiżżji fiżiċi.
Author:
bellavita.81
ID:
257351
Card Set:
wann aufgestanden?, Körperteile Lebensmittel
Updated:
2016-02-10 18:46:44
Tags:
vocabulary aus Leseverständnis Obst Gemüse Körperteile
Folders:
Maltese
Description:
vocabularies from course book, Frage nach Uhrzeiten, Frage bzgl. Essen/Trinken
Show Answers: