Homer Iliad 22 lines 1-130

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. πεφυζοτες
  having fled
 2. ἠυτε
  like,as
 3. νεβροι
  fawns
 4. ἱδρω
  with sweat
 5. ἀπεψυχοντο
  they were letting dry (the sweat) from their garments
 6. πιον
  having drunk
 7. ἀκεοντο
  cured, assuaged
 8. διψαν
  thirst
 9. κεκλιμενοι
  leaning
 10. ἐπαλξεσιν
  battlements
 11. ἀσσον
  nearer
 12. σακε᾽
  shields
 13. ὠμοισι
  on shoulders
 14. κλιναντες
  leaning
 15. μειναι
 16. ὀλοιη
  deadly, destructive
 17. πεδησεν
  she bound in chains
 18. προπαροιθε
  in front of
 19. τιπτε
  Why, pray?
 20. ἀσπερχες
  • adv
  • unceasingly
 21. μενεαινεις
  you desire earnestly, go after
 22. ἐφοβησας
  you put to flight
 23. ἀλεν
  having been shut in
 24. λιασθης
  you bent/inclined
 25. μορσιμος
  destined, fated
 26. ὀχθησας
  βεing sorely angered
 27. ὀλοωτατε
  most destructive
 28. ὀδαξ
  • adv
  • by biting with the teeth
 29. εἱλον
  they seized
 30. εἰσαφικεσθαι
  to get into
 31. ἀφειλεο
  you have taken away
 32. ῥηιδιως
  easily
 33. τεισαιμην
  I would punish, exact a price
 34. παρειη
  it were present (20)
 35. προτι
  in the direction of
 36. σευαμενος
  having put in quick motion
 37. ἀεθλοφορος
  victorious
 38. ὀχεσφιν
  chariot
 39. ῥεια
  easily
 40. θεῃσι
  he runs
 41. τιταινομενος
  stretching
 42. λαιψηρα
  light, nimble
 43. γουνατ᾽
  knees
 44. ἐνωμα
  quick
 45. παμφαινονθ᾽
  shining
 46. ἐπεσσυμενον
  sweeping
 47. ὀπωρης
  (of) Autumn
 48. ἀριζηλοι
 49. αύγαι
 50. ἀστρασι
  stars
 51. ἀμολγῳ
 52. ἐπικλησιν
  the additional name
 53. τετυκται
  it is made
 54. πυρετον
  burning fever
 55. ὑψοσ᾽
  • adv
  • aloft, on high
 56. ἀνασχομενος
  holding/lifting up
 57. ἐγεγωνει
  he called out
 58. άμοτον
  savage
 59. μεμαως
  yearning
 60. έλεεινα
  • adv
  • pitifully
 61. ὀρεγνυς
  reaching
 62. μιμνε
  stand fast
 63. ἀνερα
  man
 64. ἀνευθ᾽
  without, far from
 65. ποτμον
  destiny
 66. ἐπισπῃς
  you might draw
 67. δαμεις
  having been overpowered
 68. αἰθε
  would that (εἰθε)
 69. ἐδοιεν
  they would eat
 70. αἰνον
  dread, bitter, grim
 71. πραπιδων
  from my heart (lit. midriff)
 72. εὐνιν
  bereaved of
 73. περνας
  selling
 74. τηλεδαπαων
  • adj
  • fro a far country
 75. ἀλεντων
  being shut up
 76. ἀπολυσομεθ᾽
  we (I) shall set free
 77. ὠπασε
  he sent with
 78. ὀνομακλυτος
  famous
 79. μινυνθαδιωτερον
  more short-lived
 80. αἰωνος
  life (gen)
 81. ἀμερθῃς
  be deprived
 82. δυστηνον
  wretched, unhappy
 83. ἐλεησον
  have pity!
 84. δυσμορον
  ill-fated
 85. γηραος
  (of) old age
 86. οὐδῳ
  on the threshold
 87. αἰσῃ
  fate
 88. ἀργαλεῃ
  painful, hard
 89. φθισει
  he will waste, (cause to) decay
 90. ἐπιδοντα
  giving besides
 91. ἑλκηθεισας
  being dragged away
 92. κεραιζομενους
  plundered
 93. νηπια
  young, innocent
 94. αἰνῃ
  horror, hatefulness
 95. δηιοτητι
  battle
 96. νυους
  daughters-in-law
 97. ὀλοῃς
  deadly, destructive
 98. πυματον
  last
 99. ὠμησται
  • noun
  • eating raw flesh
 100. ἐρυουσιν
  they drag, draw
 101. ὀξει
  sharp
 102. ῥεθεων
  limbs
 103. ἑληται
  he/it shall seize
 104. τραπεζηας
  at a table
 105. θυραωρους
  warders of the gate
 106. α᾽λυσσοντες
  being uneasy, restless
 107. κεισοντ᾽
  they will be lying
 108. προθυροισι
  before the front doors
 109. νεῳ
  to a young man
 110. ἐπεοικεν
  it befits, is seemly
 111. ἀρηικταμενῳ
  slain in battle
 112. δεδαιγμενῳ
  having been torn
 113. οἰκτιστον
  most pitiful
 114. πολιον
  grey, grizzled
 115. γενειον
  chin, beard
 116. αἰδω
  private/secret parts
 117. αἰσχυνωσι
  they disfigure
 118. τριχας
  hair
 119. ἑλκετο
  he was seizing
 120. τιλλων
  pulling
 121. ὀδυρετο
  she was lamenting
 122. κολπον
  bosom
 123. ἀνιεμενη
  sending up
 124. ἑτερηφι
  with one hand
 125. μαζον
  breast
 126. πτεροεντα
  winged
 127. αἰδεο
  βε ashamed!
 128. λαθικηδεα
  banishing care, soothing
 129. δηιον
  warlike, grim
 130. προμος
  foremost man
 131. κλαυσομαι
  I shall lament
 132. λεχεεσσι
  on the funeral couch
 133. θαλος
  child
 134. πολυδωρος
  generous
 135. νωιν
  • from ἐγωγε but dual
  • 'from us'
 136. κατεδονται
  they devour
 137. πελωριον
  mighty, huge
 138. χειῃ
  hole
 139. ὀρεστερος
  in/of the mountains
 140. βεβρωκως
  having eaten of, being full of
 141. φαρμακ᾽
  poisons
 142. χολος
  venom
 143. αἰνος
  dread, dire
 144. σμερδαλεον
  fearful
 145. δεδορκεν
  he stares
 146. ἐλισσομενος
  coiling himself
 147. ἀσβεστον
  inextinguishable
 148. ὑπεχωρει
  retiring, going back
 149. φαεινην
  shining
 150. ἐρεισας
  leaning
 151. ἐλεγχειην
  α reproach
 152. ἀναθησει
  he will lay upon
 153. ὀλοην
  terrible, accursed
 154. ὠρετο
  he rose up
 155. κερδιον
  better
 156. ἀτασθαλιῃσιν
  in recklessness, wickedness
 157. ἡφι
  to/in his/her own
 158. βιηφι
  strength, force
 159. ἀντην
  to meet face to face
 160. νεεσθαι
  to return
 161. καταθειομαι
  I set down
 162. ὀμφαλοεσσαν
  studded in the middle
 163. κορυθα
  helmet
 164. βριαρην
  strong
 165. ὑποσχωμαι
  I promise
 166. κτημαθ᾽
  possessions
 167. κοιλῃς
  hollow
 168. ἐπλετο
  it was
 169. νεικεος
  of the quarrel
 170. ἀμφις
  on both sides
 171. ἀποδασσεσθαι
  to portion out
 172. κεκευθε
  it is hidden
 173. μετοπισθε
  • αδv
  • backwards, back
 174. γερουσιον
 175. άνδιχα
  in two
 176. κτησιν
 177. ὁσην
  as much as
 178. πτολιεθρον
  the citadel
 179. ἐπηρατον
  lovely
 180. τιη
  why?
 181. διελεξατο
  it debates
 182. ἐλεησει
  he will not pity
 183. αἰδεσεται
  he will respect
 184. γυμνον
  unclad
 185. δυω
  I stripped
 186. ὀαριζεμεναι
  το ταlk
 187. παρθενος
  • a maiden
  • or a young man
 188. ἠιθεος
  unmarried
 189. εὐχος
  glory
 190. ὀρεξῃ
  he will grant

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
257827
Filename:
Homer Iliad 22 lines 1-130
Updated:
2014-01-31 10:30:55
Tags:
Homer Iliad vocab
Folders:

Description:
Homer Iliad vocab
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview