Vocabulari àrab català 8.1. Verbs

The flashcards below were created by user Faqir on FreezingBlue Flashcards.

 1. اِستيْقظ
  llevar-se
 2. اِسْتحمّ
  rentar-se
 3. حضّر
  preparar
 4. رتّب
  endreçar
 5. لبِس
  vestir-se
 6. ركِب
  muntar, pujar
 7. وصل، يصِل
  arribar, anar
 8. سلّم
  saludar
 9. تحدّث،  يَتحدّث
  conversar
 10. Llevar-se
  اِسْتيْقظ، يسْتيْقظ
 11. Rentar-se
  اِسْتحمّ، يسْتحِمّ
 12. Preparar
  • أعدّ، يُعِدّ
  • حضّر
 13. Endreçar
  رتّب
 14. Vestir-se
  لبِس، يلْبِس
 15. Muntar (pujar)
  ركِب، يرْكب
 16. Arribar, anar
  وصل، يصِل
 17. Saludar
  سلّم
 18. Conversar
  تحدّث، يتحدّث
 19. أغْلق، يُغْلِق
  tancar
 20. تناول، يتناول
  dinar (sopar, prendre el menjar)
 21. شرِب، يشْرَب
  beure
 22. راجع
  repassar (la lliçó)
 23. غسل، يغْسِل
  rentar
 24. Tancar
  أغْلق
 25. Dinar (sopar)
  تناول
 26. Beure
  شرِب، يشْرب
 27. Repassar
  راجع
 28. Rentar
  غسل، يغْسِل
 29. Mirar
  شاهد
 30. Contactar
  اِتّصل، يتّصِل
 31. Llegir
  قرأ، يفْرأ
 32. Escoltar
  اِسْتمع، يسْتمِع
 33. Dormir
  نام، ينام
 34. أعدّ، يُعِدّ
  preparar
 35. شاهد
  mirar
 36. اِتّصل، يتّصِل
  contactar
 37. قرأ، يقْرأ
  llegir
 38. اِسْتمع، يسْتمِع
  escoltar
 39. نام، ينام
  dormir
 40. بحث، يبْحَث
  buscar, cercar
 41. طلب، يطْلُب
  demanar
 42. ودع، يدّع
  posar
 43. Posar
  ودع، يدَع
 44. Cercar, buscar
  بحث، يبْحَث
 45. Demanar
  طلب، يطْلُب
 46. Descansar
  اِستراح، يسْترْيِح
 47. اِستراح، يسْترْيِح
  descansar
 48. اِشْتغل، يشْتغِل
  treballar
 49. عجب، يعْجِب
  agradar
 50. Treballar
  اِشتغل، يشْتغِل
 51. Agradar
  عجب، يعْجِب
Author:
Faqir
ID:
258371
Card Set:
Vocabulari àrab català 8.1. Verbs
Updated:
2014-05-31 22:07:55
Tags:
voc catarab
Folders:

Description:
Verbs àrabs molt utilitzats.
Show Answers: