German - Nomen

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. s Ergenis, -se
  • udalosť
  • výsledok
 2. r Ergenisbestand, -e
  • finančný výsledok
  • výsledný stav
 3. e Behandlung, -en
  zaobchádzanie
 4. e Krippe, -n
  • koryto
  • žľab
  • detské jasle
 5. e Eigenschaft, -en
  vlastnosť
 6. r Schatz, ä-e
  poklad
 7. r Vorschrift, -en
  • predpis
  • smernica
  • nariadenie
 8. e Kitschigkeit, -en
  gýčovosť
 9. r Stil, e
  štýl
 10. s Alter
  vek
 11. r Alter
  starec
 12. e Einrichtung, -en
  • vybavenie
  • zariadenie
  • inštalácia
 13. r Ziegel, -
  tehla
 14. r Lehm, -
  hlina
 15. e Schlange, -n
  • had
  • rad
 16. e Reihe, -n
  rad
 17. e Scheune, -n
  stodola
 18. r Plattenbau, -ten
  panelák
 19. s Verhältnis, -se
  vzťah
 20. e Beziehung, -en
  vzťah
 21. r Zufal, ä-e
  náhoda
 22. r Erbschaft, -en
  dedičstvo
 23. s Gedächtnis, -se
  • pamäť
  • pamiatka (pamätať si)
 24. r Inhalt, -e
  • obsah
  • objem
  • náplň
 25. r Inhaltstoff, -e
  obsiahnutá látka
 26. r Stoff, -e
  látka
 27. e Menge, -n
  množstvo
 28. r Verlangsamer
  • spomaľovač
  • retardér
 29. e Wissenschaft, -en
  veda
 30. r Wissenschaftler, -
  vedec
 31. s Wirken
  pôsobenie
 32. r Wirkstoff, -e
  účinná látka
 33. e Untersuchung, -en
  • výskum
  • skúmanie
 34. e Kost
  • strava
  • potrava
 35. e Ergänzung, -en
  doplnok
 36. s Nahrungsergänzungsmittel
  výživový doplnkový prostriedok
 37. r Blutdruck , ü-e
  krvný tlak
 38. r Druck, ü-e
  tlak
 39. e Empfindung, -en
  • pocit
  • vnem
  • cítenie
 40. s Geheimnis, -se
  tajomstvo
 41. r Zauber, -
  • čaro
  • kúzlo
 42. r Schutz, ü-e
  • ochrana
  • záštita
 43. e Tanne, -en
  jedľa
 44. r Tannenzapfe, -n
  jedľová šiška
 45. r Zapfe, -e
  šiška
 46. e Sehrkaft, -
  zrak
 47. e Stärke, -n
  • sila
  • výkon
  • účinnosť
  • škrob
 48. r Blitz, -e
  blesk
 49. s Gespenst, -er
  strašidlo
 50. e Spinne, -n
  pavúk
 51. e Ausstellung, -en
  • výstava
  • vydanie
 52. s Werk, -e
  • práca
  • dielo
  • stroj
 53. s Vorurteil, -e
  • predstudok
  • zaujatosť
 54. e Ausbildung, -en
  • vzdelanie
  • výcvik
 55. e Erziehung, -en
  • výchova
  • vychovávanie
  • pestovanie
 56. e Vermutung, -en
  domnienka
 57. e Bewertung, -en
  • ocenenie
  • posúdenie
  • zhodnotenie
 58. e Vergangenheit, -en
  minulosť
 59. s Gehirn, -e
  mozog
 60. r Stimme, -n
  • hlas
  • zvuk
 61. e Stimmung, -en
  • nálada
  • nastavenie
 62. s Ereignis, -se
  • príhoda
  • jav
  • udaloť
 63. e Erinnerung, -en
  spomienka
 64. r Sinn, -e
  zmysel
 65. s Sinnesorgan, -e
  zmlyslový orgán
 66. e Folge, -n
  • následok
  • dôsledok
  • poslušnosť
 67. s Gefühl, -e
  • cit
  • pocit
  • emócia
 68. r Rest, -e
  • zbytok
  • zvyšok
  • zostatok
 69. e Dauerhaftigkeit, -en
  trvácnosť
 70. e Erfahrung, -en
  skúsenosť
 71. r Eindruck, ü-e
  • dojem
  • odtlačok
 72. e Vorstellung, -en
  • predstava
  • predstavenie
  • predstavenie sa
 73. e Dummheit, -en
  • hlúposť
  • sprostosť
 74. e Gegenwart
  • súčastnosť
  • prítomnosť
 75. e Zukunft, ü-e
  budúcnosť
 76. r Ausweis, -e
  • preukaz
  • legitimácia
 77. e Sicht, -en
  zrak
 78. s Gehör, -e
  sluch
 79. r Geschmack, ä-er
  • chuť
  • vkus
  • záľuba
 80. r Geruch, ü-e
  • čuch
  • zápach
  • vôňa
 81. r Schweiß
  • pot
  • zvar
 82. s Getast
  hmat
 83. r Ärger
  • zlosť
  • hnev
 84. e Fröhlichkeit, -en
  • radosť
  • veselosť
 85. r Feierabend, -e
  • voľno
  • odpočinok
 86. e Traurigkeit
  • smútok
  • zarmútenosť
 87. e Müdigkeit
  • únava
  • vyčerpanosť
 88. s Glück
  šťastie
 89. e Neugier
  zvedavosť
 90. r Bohrer, -
  vŕtačka
 91. r Donner, -
  • hrom
  • hrmenie
 92. s Gewitter, -
  počasie
 93. r Trennung, -en
  • oddelenie
  • odlúčenie
 94. e Botschaft, -en
  • správa
  • posolstvo
  • veľvyslanectvo
 95. r Sturm, ü-e
  • búrka
  • výchrica
 96. e Wirklichkeit, -en
  • skutočnosť
  • realita
 97. r Antrag, ä-e
  žiadosť
 98. r Ausreiseantrag, ä-e
  žiadosť na vycestovanie
 99. e Führung, -en
  • vedenie
  • riadenie
  • (podniku, štátu)
 100. r Übergang, ä-e
  prechod
 101. e Versammlung, -en
  • zhromaždenie
  • schôdza
 102. r Entwicklung, -en
  • vývoj
  • trend
  • rozvoj
 103. r Entschluss, ü-e
  • úmysel
  • rozhodnutie
 104. e Verlassenheit
  • opustenosť
  • osamelosť
 105. e Besetzung, -en
  • obsadenie
  • okupácia
  • rezervácia
 106. r,e Beteiligte, -en
  • účastník
  • účastníčka
 107. e Anweisung, -en
  • smernica
  • príkaz
  • nariadenie
 108. r Ansturm, ü-e
  • nátlak
  • nápor
  • nával
 109. e Gewalt, -en
  • moc
  • sila
  • násilie
 110. e Schlagbaum, ä-e
  rampa
 111. r Schrecken, -
  • hrôza
  • strach
  • zdesenie
 112. e Vertretung, -en
  • zastupovanie
  • zastúpenie
  • reprezentácia
 113. e Kohle, -n
  uhlie
 114. e Kohlesäure
  kysličník uhličitý
 115. r Fonds, -
  fond
 116. r Reichtum, ü-er
  • bohatstvo
  • majetok
 117. e Schatteseite, -n
  tienistá stránka
 118. r Schatten, -
  tieň
 119. s Vorkommen, -
  nálezistko
 120. e Förderung, -en
  ťažba
 121. r Großteil, -e
  veľká časť
 122. r Umlauf, ä-e
  • obeh
  • cirkulácia
 123. e Anleihe, -n
  • pôžička
  • kredit
  • obligácia
 124. e Immobilie, -n
  nehnuteľnosť
 125. r Erfolg, -e
  • úspech
  • výsledok
 126. e Einnahme, -n
  • príjem
  • dobytie
  • príjem peňažný
 127. e Rendite, -n
  • výnos
  • výťažok
  • efektívne zúročenie
 128. r Rohstoff, -e
  surovina
 129. e Anpassung, -en
  • prispôsobenie
  • aklimatizácia
 130. r Wettbewerb, -e
  konkurencia
 131. e Ausnahme, -n
  • výnimka
  • odchýľka
 132. r Entscheidung, -en
  rozhodnutie
Author:
balu_1
ID:
258833
Card Set:
German - Nomen
Updated:
2014-01-28 15:09:42
Tags:
german nouns nomen
Folders:

Description:
Geman nouns
Show Answers: