Albanian adjectives/adverbs

The flashcards below were created by user nwaggoner on FreezingBlue Flashcards.

 1. boring
  • e mërzitshme
  • i mërzitshëm
 2. rewarding
  shprblyese
 3. varried
  • e ndryshme
  • i ndryshëm
 4. dangerous
  • e rrezikshme
  • i rrezikshëm
 5. tiring
  • e lodhshme
  • i lodhshëm
 6. interseting
  interesante
 7. stressful
  stresuese
 8. relaxed
  relaksuese
 9. Beautiful
  i/e bukur
 10. safe
  i/e sigurt
 11. easy/light
  i/e lehtë
 12. heavy
  i/e rëndë
 13. short
  i/e shkurtër
 14. big
  • i madh
  • e madhe
 15. small
  i/e vogël
 16. quiet
  i/e qetë
 17. loud
  • i zhurmshëm
  • e zhurmshme
 18. ugly
  i/e shëmtuar
 19. old
  i/e vjetër
 20. modern
  modern/e
 21. average
  mesatar
 22. cold
  ftohtë
 23. populated
  i/e populluar
 24. expensive
  i/e shtrenjtë
 25. tall/long
  i/e gjatë
 26. high
  i/e lartë
 27. low
  i/e ulët
 28. hard working
  punëtor
 29. hot
  • i/e nxehtë
  • vapë
 30. warm
  i/e ngrohtë
 31. cool (temperature)
  i/e freskët
 32. deep
  i/e thellë
 33. shallow
  i/e cekët
 34. new
  • i ri
  • e re
 35. free
  i/e lirë
 36. interesting
  interesant
 37. clean
  i/e pastër
 38. emotional
  emocional
 39. exciting
  • emocionuese
  • ngacmues
 40. entertaining
  argëtuese
 41. beyond measure
  jashtë mase
 42. monotonous
  monotone
Author:
nwaggoner
ID:
259024
Card Set:
Albanian adjectives/adverbs
Updated:
2014-01-29 18:56:20
Tags:
Albanian adjectives adverbs
Folders:

Description:
Albanian adjectives and adverbs
Show Answers: