2014-01-29

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Einwilligung, -en
  • zvolenie
  • súhlas
  • dovolenie
 2. beschließen
  • rozhodnúť sa
  • uzavrieť
 3. betreiben
  prevádzkovať
 4. e Herberge, -n
  • nocľaháreň
  • ubytovňa
 5. weithin
  • do ďaľeka
  • všeobecne
 6. e Schänke, -n
  • výčap
  • šenk
 7. ergreifen
  • uchopiť
  • chopiť
  • dojímať
 8. e Wehmut
  • žiaľ
  • bôľ
  • zármutok
 9. r Zorn
  • hnev
  • zlosť
 10. vorsetzen
  • predsedať
  • postaviť sa do čela
 11. r Vorgesetzte
  • predstavený
  • nadriadený
  • predseda
 12. überfallen
  prepadnúť
 13. seufzen
  • stonať
  • vzlykať
  • vzdychať
 14. hin-treten
  • vstúpiť
  • vkročiť
  • predstúpiť
 15. e Vergebung
  odpustenie
 16. verzeihen
  • odpustiť
  • prepáčiť
 17. behalten
  • podržať
  • ponechať
 18. s Geschlecht, -en
  • rod
  • pohlavie
 19. hervor-gehen
  • vzísť
  • vyplynúť
 20. sich blicken lassen
  • ukázať sa
  • zastaviť sa
 21. Lass dich blicken.
  • Zastav sa u nás.
  • Ukáž sa u nás.
 22. Wo mag mein Freund sein?
  Kde by tak môj priateľ mohol byť?
 23. ein-schränken
  • odmedziť
  • zmenšiť (počet)
 24. Da begab es sich.
  • Prihodilo sa raz.
  • Stalo sa raz.
Author:
balu_1
ID:
259389
Card Set:
2014-01-29
Updated:
2014-01-31 13:19:14
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
Deutsch Vorter
Show Answers: