Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au (The ki V - The ki XIV)

The flashcards below were created by user lackhoa on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bai nay co may phan?
  • Co 3 phan:
  • Su hinh thanh cac vuong quoc phong kien o Tay Au
  • Xa hoi phong kien Tay Au
  • Su xuat hien cac thanh thi trung dai
 2. Phan 1 Su hinh thanh cac vuong quoc phong kien o Tay Au co may y chinh?
  • Co 6 y chinh
  • Su suy yeu cua de quoc Roma va su xam luoc cua nguoi Giecman
  • Nguoi Giecman tieu diet de quoc Roma va lap ra vuong quoc moi
  • Nguoi Giecman xung vuong va chia chac
  • Ton giao
  • So phan cua quy toc
  • So phan cua no le va nong dan
 3. Phan 2 Xa hoi phong kien Tay Au co may y chinh?
  • Co 5 y chinh
  • Lanh dia phong kien
  • Thanh phan cua lanh dia phong kien
  • Cac giai cap chinh trong lanh dia : nong no va lanh chua
  • Co cau kinh te cua lanh dia phong kien
  • Cac cuoc khoi nghia nong dan
 4. Phan 3 Su xuat hien cac thanh thi trung dai co may y chinn?
  • Co 4 y chinh
  • Mam mong kinh te hang hoa
  • Su nay sinh cua thanh thi
  • Cu dan cua thanh thi
  • Thanh thi va vai tro : pha vo kinh te tu nhien cua lanh dia, xoa bo phong kien, khong khi dan chu, tao tien de cho viec hinh thanh cac truong dai hoc lon
 5. từ thế kỷ thứ 3 đế quốc rôma đã xảy ra chuyện gì?
  đế quốc rôma dần suy yếu người giécman từng bước tràn vào lãnh thổ của đế quốc rôma
 6. De quoc Roma suy yếu từ thế kỷ thứ mấy?
  từ thế kỷ thứ 3
 7. khi đế quốc rôma dan suy yếu thì đã xảy ra chuyện gì
  người giécman mới tràn vào lãnh thổ của đế quốc rôma
 8. người giécman tiêu diệt đế quốc rôma thành lập nhiều vương quốc mới và thiết lập bộ máy nhà nước moi (Aglo Xac-xong, Phorang, Tay Got, Dong Got...) vao khi nao?
  Nam 476
 9. Nam 476 da xay ra chuyen gi?
  Nguoi Giecman tieu diet de quoc Roma, thanh lap nhieu vuong quyoc moi va thiet lap bo may nha nuoc moi (Aglo Xacxong, Phorang, Tay Got, Dong Got...)
 10. Cac thu linh Giecman da lam gi sau khi chiem xong de quoc Roma?
  Ho xung vuong, ban cao ruong dat chiem duoc cho cac tuong linh, quy toc va phong phan ham cho ho tao nen tang lop quy tap vu si
 11. Ton giao ma nguoi Giecman tiep thu la ton giao gi?
  Kito giao
 12. Nguoi Giecman tiep thu Kito giao xong roi lam gi?
  Ho phong tang dat dai cho nha tho hinh thanh tang lop quy toc tang lu
 13. So phan cua quy toc la gi?
  Quy toc vua co dac quyen, vua rat giau co nen ho tro thanh lanh chua phong kien
 14. Quy toc co phai la lanh chua phong kien khong?
  Cung co mot phan
 15. So phan cua no le va nong dan la gi?
  No le va nong dan tro thanh nong no, phu thuoc lanh chua
 16. Phong kien xuat hien da anh huong nhu the nao toi nen kinh te?
  Quan he san xuat phong kien hinh thanh o chau Au, ro net nhat la o vuong quoc Phorang
 17. Den giua the ki thu IX, chuyen gi da xay ra?
  Phan lon dat dai da duoc qu toc chia nhau chiem xong va bien thanh khu dat rieng cua minh goi la lanh dia phong kien. Day la don vi chinh tri, kinh te co ban trong thoi ki phong kien phan quyen o chau Au
 18. Lanh dia phong kien hinh thanh tu khi nao?
  Giua the ki thu IX
 19. Lanh dia bao gom gi?
  Lanh dia la mot khu dat rong lon gom dat cua lanh chua va dat khau phan giao cho nong no cay cay
 20. Lanh dia co may giai cap?
  2 giai cap: nong no va lanh chua
 21. Nong no trong lanh dia la nhu the nao?
  La luc luong san xuat chinh, bi gan chat voi ruong dat va le thuoc lanh chua, phai nop to thue cho lanh chua, bi do xu tan nhan. Nhung ho duoc tu do san xuat, co gia dinh, tai san rieng, nen quan tam den san xuat
 22. Nong no co duoc tu do san xuat, co gia dinh, co tai san rieng khong?
  Co, khac xa voi thoi no le
 23. Ai la luc luong san xuat chinh trong lanh dia?
  Nong no
 24. Lanh chua trong lanh dia la nhu the nao?
  Chung song xa hoa nhan roi tren co so boc lot nong no
 25. Nen kinh te trong lanh dia la nhu the nao?
  Trong lanh dia nong no san xuat moi thu va khong co su trao doi voi ben ngoai. Lanh dia la mot co so kinh te dong kin mang tinh tu nhien, tu cap, tu tuc
 26. Vi sao nong no khoi nghia?
  Do bi boc lot nang ne
 27. Bi boc lot nang ne, nong no lam gi?
  Ho nhieu lan khoi nghia chong lanh chua lam lung lay nen mong che do phong kien.
 28. Neu ten cac cuoc khoi nghia nong no tieu bieu?
  Khoi nghia Giac-co-ri va Wat Tyler
 29. Khoi nghia Giaccori dien ra o dau va khi nao?
  Phap nam 1358
 30. Khoi nghia Wat Tyler dien ra o dau, khi nao?
  O Anh nam 1381
 31. Tu the ki XI da xay ra chuyen gi?
  San xuat phat trien, mam mong kinh te hang hoa xuat hien
 32. Kinh te hang hoa xuat hien tu khi nao?
  The ki XI
 33. Thanh thi xuat hien nhu the nao?
  Cac tho thu cong ttim cach thoat khoi lanh dia, tim den nhung noi co dong nguoi qua lai lap xuong san xuat va buon ban, nhung noi nay dan phat trien thanh thanh thi, nay sinh nhu cau mua ban
 34. Ai tim cach thoat khoi lanh dia?
  Cac tho thu cong
 35. Cu dan chu yeu cua thanh thi la ai?
  Thuong nhan va tho thu cong
 36. Thuong nhan va tho thu cong trong thanh thi tap trung
  o dau?
  Trong cac to chuc phuong hoi va thuong hoi
 37. Thanh thi da anh huong nhu the nao den nen kinh te?
  Pha vo kinh te tu nhien cua lanh dia, tao dieu kien cho kinh te hanh hoa gian don phat trien
 38. Thanh thi ra doi da anh huong nhu the nao den chinh tri?
  Gop phan xoa bo che do phong kien phan quyen, thhong nhat quoc gia dan toc
 39. Thanh thi ra doi da tao khong khi nhu the nao?
  Tao khong khi tu do dan chu
 40. Thanh thi ra doi da anh huong nhu the nao den nen giao duc?
  Tao tien de cho viec hinh thanh nhung truong dai hoc lon o chau Au
 41. Ke ten cac truong dai hoc lon o chau Au?
  • Bolonha (Y)
  • Oxford (Anh)
  • Xoocbon (Phap)
 42. Che do phong kien hinh thanh tu khi nao?
  Nam 476
Author:
lackhoa
ID:
259439
Card Set:
Bai 10 Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien o Tay Au (The ki V - The ki XIV)
Updated:
2014-02-04 04:02:34
Tags:
Whatever
Folders:
Lich su
Description:
Whatever
Show Answers: