Psykboken - kap 5

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nämn fem kännetecken för en god psykosocial arbetsmiljö
  • 1. Egenkontroll i arbetet
  • 2. Ett positivt arbetsledningsklimat
  • 3. Stimulans från själva arbetet
  • 4. God arbetsgemenskap
  • 5. Optimal arbetsbelastning
 2. Vad kan en otillfredsställande arbetsmiljö leda till?
  • 1. Hög frånvaro
  • 2. Hög personalomsättning
  • 3. Dålig produktivitet
  • 4. Ökad risk för olycksfall
  • 5. Högre benägenhet hos de anställda att byta jobb.
  • 6. Besvär i rörelseorganen
 3. Vad är en psykosocial arbetsmiljörond och vad kan den föra med sig?
  Det kan till exempel handla om gruppsamtal där arbetsledare/skyddsombud leder samtalet med arbetare. Oftast tas punkter upp relaterade till det vi tagit upp hittills. Synpunkter antecknas och sammanställs
 4. Hur skulle en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön kunna se ut och vilka är fördelarna?
  Det kan vara/brukar vara en enkät. Fördelarna är som följer:

  • 1. Bättre koll på vad genomsnittet tycker är dåligt/bra
  • 2. Man får veta vilka avdelningar som tycker vad om vad.
  • 3. Man får veta vilka demografiska grupper som tycker vad om vad.
  • 4. Man kan göra olika samband, exempelvis mellan ett visst problem och sjukfrånvaro
  • 5. Man kan jämföra resultaten med andra arbetsplatser
Author:
blablablabla
ID:
261183
Card Set:
Psykboken - kap 5
Updated:
2014-02-10 11:16:07
Tags:
Psykosocial arbetsmiljö
Folders:

Description:
Frågor om psyken
Show Answers: