Kompendie kap.1

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka är de två dimensionerna i ett företags val av produktionsprocess?
  • 1. En teknisk dimension (processen från råmaterial till färdig produkt)
  • 2. En marknadsdimension (rör produktionsvolymer/produktvariation och prestationsmål)
 2. Vilka fem typer av produktionsprocesser finns det?
  Projekt, enstycksproduktion, serieproduktion, massproduktion, processproduktion
 3. Vad kännetecknar projekt?
  Alltid en unik vara. Produceras med tydlig start-och slutpunkt. Allt arbete sker på plats, så det krävs mycket koordinering av resurser etc
 4. Vad kännetecknar enstycksproduktion?
  I likhet med projekt rör det sig ofta om unika produkter, men med skillnaden att de kan transporteras. T.ex. maskin som genomför formgjutning av plast, eller andra specialmaskiner.
 5. Vad kännetecknar serieproduktion?
  Produktionen är i någon mening standardiserad och det lönar sig att investera i maskiner som kan kötts såna här produkter. Det är ofta viss ställtid mellan serierna. Ofta utförs exempelvis "operation 1" på en viss serie. sedan skickas den till nästa med ställtid emellan. Det blir alltså viss kö.
 6. Vad kännetecknar massproduktion?
  Produktsortimentet ofta smalt, t.ex. biltillverkning. Väldigt specifika produkter lönar det sig att investera i. Andra exempel kan vara öltillverkning och vitvaror. Även här är de indelade i operationer, men operationerna är gjorda för att klara av variationen mellan produkterna. Arbetet är repetitivt
 7. Vad kännetecknar processproduktion?
  En eller flera typer av råmaterial konverteras stegvis till färdig produkt. Massa- och pappersindustri, kemisk och petroleumindustri är två exempel.

  Karaktäristiskt är hög automationsgrad och kapitalintensitet. De manuella uppgifterna består mest av kontroll och övervakning.
 8. Beskriv produkt-processmatrisen?
  • Volym->
  •                       <-Varianter
  • Projekt
  • enstycks
  • serie
  • mass
  • process

  Befinner man sig till höger om den "naturliga" linjen associeras man mer till låg volym och högre antal varianter. Tvärtom till vänster om linjen. I verklighetens är linjen inte så skarp.
Author:
blablablabla
ID:
261430
Card Set:
Kompendie kap.1
Updated:
2014-02-11 17:08:04
Tags:
kompendie
Folders:

Description:
Första urtaget
Show Answers: