Die Natur

The flashcards below were created by user Sassolina on FreezingBlue Flashcards.

 1. Energie sparen
  oszczędzać energię
 2. Strom sparen
  oszczędzać prąd
 3. zum Opfer fallen
  paść ofiarą
 4. ums Leben kommen
  sterben
 5. große Schäden erleiden
  wyrządzać duże szkody
 6. eine Verwüstung anrichten
  wyrządzać spustoszenie
 7. Gegende/Gebiete zerstören
  zniszczyć okolicę/obszar
 8. die Feuerwehr
  straż pożarna
 9. die Polizei
  policja
 10. der Rettungsdienst
  pogotowie ratunkowe
 11. die Rettungsmannschaft
  ekipa ratownicza
 12. finanzielle Hilfe
  pomoc finansowa
 13. Sachhilfe
  pomoc materialna
 14. Von Menschen verursachte Katastrophen
  katastrofy wywołane przez człowieka
 15. verschmutzen die Umwelt
  zanieczyszczają środowisko
 16. erzeugen Abgase
  wytwarzają spaliny
 17. zerstören das Ozonschicht
  niszczą powłokę ozonową
 18. bauen Kraftwerke
  budują elektrownie
 19. vernichte Regenwälder
  niszczą lasy deszczowe
 20. produzieren: Sondermüll, Industriemüll, Giftmüll, Atommüll
  produkują: niebezpieczne odpady, odpady przemysłowe, trujące odpady, odpady samochodowe
 21. der Smog
  smog
 22. die radioaktive Verseuchung
  skażenie radioaktywne
 23. der Treibhauseffekt
  efekt cieplarniany
 24. umweltfreundlich
  przyjazny dla środowiska
 25. umweltbewusst
  świadomy zagrożeń dla środowiska naturalnego
 26. umweltfeindlich
  szkodliwy dla środowiska
 27. das Licht ausmachen
  wyłączać światło
 28. Energiesparlampen kaufen, benutzen
  kupować, używać lamp energooszczędnych
 29. energiesparende Geräte kaufen
  kupować sprzęty energooszczędne
 30. das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen
  zakręcać wodę przy myciu zębów
 31. duschen statt baden
  brać prysznic zamiast kąpieli
 32. Müll sortieren/trennen
  segregować śmieci
 33. Sondermüll zu Sammelstellen bringen
  zanosić odpady niebezpieczne do punktów zbierania
 34. die Zigarettenkippen nicht in die Toilette werfen
  nie wrzucać niedopałków do toalety
 35. umweltfreundliche Reinigungsmittel kaufen
  kupować środki czyszczenia przyjazne dla środowiska
 36. öffentliche Verkehrsmittel benutzen
  używać transportu publicznego
 37. Ich mache viel im Alltag für die Umwelt, indem ich
  Na codzień wiele robię dla środowiska, -ąc...
Author:
Sassolina
ID:
261981
Card Set:
Die Natur
Updated:
2014-02-14 12:50:06
Tags:
Die Natur
Folders:
Die Natur
Description:
Die Natur
Show Answers: