latinščina besedišče V.

The flashcards below were created by user nezcha on FreezingBlue Flashcards.

 1. zgradim, postavim
  aedifico
 2. Ezop, grški basnopisec
  Aesopus
 3. drug
  alius3
 4. upam si, drznem si
  audeo2
 5. knjižnica, biblioteka
  bibliotheca
 6. pijem
  bibo3
 7. vzamem
  capio3
 8. častim
  colo3
 9. vsak dan, dan za dnem
  cottidie
 10. jutri
  cras
 11. ko, kadar
  cum
 12. skrbim, negujem
  curo1
 13. tečem, drvim
  curro3
 14. dolgo
  diu
 15. delim
  divido3
 16. jaz
  ego
 17. motim se, blodim
  erro1
 18. vzkliknem, zavpijem
  exclamo 1
 19. hči
  filia
 20. danes
  hodie
 21. časten, pošten
  honestus 3
 22. vladam, poveljujem
  impero1
 23. napolnim
  impleo2
 24. začnem
  incipio3
 25. neskončen
  infinitus3
 26. razumem, spoznam
  intellego3
 27. spet, ponovno
  iterum
 28. pouk, šola; igra
  ludus
 29. slab
  malus3
 30. ostanem
  maneo2
 31. spomin
  memoria
 32. moj
  meus3
Author:
nezcha
ID:
262015
Card Set:
latinščina besedišče V.
Updated:
2014-02-14 18:19:20
Tags:
latinščina
Folders:
Latinščina
Description:
Prvi stolpec
Show Answers: