zwroty i frazy a

The flashcards below were created by user luizapoc95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. a co byś powiedział na
  - what do you say to
 2. a co byś powiedział na, a co w sprawie
  - how about
 3. a co dopiero; nie mówiąc już o
  - let alone
 4. a co jeśli -
  what if
 5. a co to ma znaczyć?
  - what is this supposed to be?
 6. a co w sprawie -
  what about
 7. a co więcej -
  and what's more
 8. a co z -
  what about
 9. a cóż to znowu? -
  what's that again?
 10. a dlaczego? a dlaczegóż to?
  - why's that?
 11. ależ oczywiście! -
  by all means
 12. ależ skąd! -
  not at all!
 13. ależ skąd -
  oh, not really
 14. ależ to będzie trwało wieki!
  • - but that would take
  • years!
 15. ależ to okropieństwo! -
  how awful!
 16. ależ to przyjemność -
  it's a pleasure
 17. ależ to zupełnie w porządku -
  that's perfectly all right
 18. ależ zapewne -
  but surely
 19. ależ ze mnie idiota -
  what an idiot I am
 20. alfa i omega -
  alpha and omega
 21. ani ciut -
  not in the least
 22. ani odrobiny prawdy -
  not an atom of truth
 23. ani razu; nawet nie -
  never once
 24. ani razu; nawet nie -
  not once
 25. ani się waż! -
  don't you dare!
 26. ani słowa
  - not a word
 27. ani słowa o tym; ani pary z ust -
  don 't breathe a word of it
 28. ani szmeru; ani jeden szmer -
  not a murmur
 29. ani śladu -
  not a trace
 30. ani trochę -
  not a bit
 31. ani trochę -
  not in the least
 32. ani trochę taki dobry -
  nothing like so good
 33. ani w przybliżeniu tak dobry -
  not near so good
 34. ani żywej duszy -
  not a living soul
 35. ani żywej duszy -
  not a single person
 36. ani żywej duszy -
  not a soul
 37. apatycznie; obojętnym głosem -
  in a flat voice
 38. apelacja od wyroku -
  appeal against the sentence
 39. argument za -
  argument for
 40. autobus piętrowy -
  a double-decker
 41. aż do -
  as far as
 42. aż do; jeszcze w -
  as late as
 43. aż do następnego razu -
  till next time
 44. aż do obrzydzenia -
  to nausea
 45. aż do odwołania -
  till cancelled
 46. aż do, tak dalece -
  as far as
 47. aż nadto dobrze -
  only too well
 48. aż nadto; już za dużo; więcej niż trzeba -
  more than enough
 49. aż nadto; niezmiernie -
  only too
 50. aż; nie mniej niż; tyle samo co
  - as many as
 51. aż tyle -
  as much
 52. aż za dobry; aż nadto dobry -
  all too good
Author:
luizapoc95
ID:
262024
Card Set:
zwroty i frazy a
Updated:
2014-02-14 18:55:14
Tags:
zwroty frazy
Folders:
zwroty i frazy a
Description:
zwroty i frazy a
Show Answers: