Fysik del B magnetism och fält.

The flashcards below were created by user Glitterdust on FreezingBlue Flashcards.

 1. Newtons gravitationslag
  Krafterna mellan två kroppar är proportionella mot massorna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet emellan dem.

  Image Upload

  Image Upload

  Avståndet r är avståndet mellan de båda kropparnas tyngdpunkter.
 2. Gravitationsfält
  Ett gravitationsfält är ett område där det verkar gravitationskrafter på föremål som är i området
 3. Gravitationsfältstyrka
  • gravitationskraft per massenhet
  • Image Upload
  • Enheten för fältstyrka är newton per kilogram, N/kg.
 4. Coulombs lag
  • Krafterna mellan två elektroniska laddningar är proportionella mot laddningarna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet mellan dem.
  • Image Upload
  • Image Upload
  • (i vacuum)
 5. Elektriskt fält
  Ett elektriskt fält är ett område inom vilka elektriska krafter verkar på elektriska laddningar. Fältet har den riktining som en positiv laddning skulle röra sig.
 6. Elektrisk fältstyrka
  • Elektrisk fältstyrka är elektrisk kraft per laddning.
  • Image Upload
  • Enheten för elektrisk fältstyrka är newton per coulomb, N/C
 7. Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält
  • I det homogena elektriska fältet mellan två metallplattor är fältstyrkan-
  • Image Upload
  • där U är spänningen och s är avståndet mellan plattorna.
 8. T
  • Tesla N/Am
  • Enheten för magnetisk flödestäthet.
  • (B =magnetiska flödestätheten)
Author:
Glitterdust
ID:
262567
Card Set:
Fysik del B magnetism och fält.
Updated:
2014-02-19 10:03:31
Tags:
fysik magnetism fält
Folders:

Description:
fysik magnetism fält
Show Answers: