Fysik del B magnetism och fält.

Home > Preview

The flashcards below were created by user Glitterdust on FreezingBlue Flashcards.


 1. Newtons gravitationslag
  Krafterna mellan två kroppar är proportionella mot massorna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet emellan dem.

  Avståndet r är avståndet mellan de båda kropparnas tyngdpunkter.
 2. Gravitationsfält
  Ett gravitationsfält är ett område där det verkar gravitationskrafter på föremål som är i området
 3. Gravitationsfältstyrka
  • gravitationskraft per massenhet
  • Enheten för fältstyrka är newton per kilogram, N/kg.
 4. Coulombs lag
  • Krafterna mellan två elektroniska laddningar är proportionella mot laddningarna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet mellan dem.
  • (i vacuum)
 5. Elektriskt fält
  Ett elektriskt fält är ett område inom vilka elektriska krafter verkar på elektriska laddningar. Fältet har den riktining som en positiv laddning skulle röra sig.
 6. Elektrisk fältstyrka
  • Elektrisk fältstyrka är elektrisk kraft per laddning.
  • Enheten för elektrisk fältstyrka är newton per coulomb, N/C
 7. Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält
  • I det homogena elektriska fältet mellan två metallplattor är fältstyrkan-
  • där U är spänningen och s är avståndet mellan plattorna.
 8. T
  • Tesla N/Am
  • Enheten för magnetisk flödestäthet.
  • (B =magnetiska flödestätheten)

Card Set Information

Author:
Glitterdust
ID:
262567
Filename:
Fysik del B magnetism och fält.
Updated:
2014-02-19 10:03:31
Tags:
fysik magnetism fält
Folders:

Description:
fysik magnetism fält
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview