Fysik del B magnetism och fält.

Card Set Information

Author:
Glitterdust
ID:
262567
Filename:
Fysik del B magnetism och fält.
Updated:
2014-02-19 05:03:31
Tags:
fysik magnetism fält
Folders:

Description:
fysik magnetism fält
Show Answers:

 1. Newtons gravitationslag
  Krafterna mellan två kroppar är proportionella mot massorna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet emellan dem.

  Avståndet r är avståndet mellan de båda kropparnas tyngdpunkter.
 2. Gravitationsfält
  Ett gravitationsfält är ett område där det verkar gravitationskrafter på föremål som är i området
 3. Gravitationsfältstyrka
  • gravitationskraft per massenhet
  • Enheten för fältstyrka är newton per kilogram, N/kg.
 4. Coulombs lag
  • Krafterna mellan två elektroniska laddningar är proportionella mot laddningarna och omvänt proportionella mot kvadraten på avståndet mellan dem.
  • (i vacuum)
 5. Elektriskt fält
  Ett elektriskt fält är ett område inom vilka elektriska krafter verkar på elektriska laddningar. Fältet har den riktining som en positiv laddning skulle röra sig.
 6. Elektrisk fältstyrka
  • Elektrisk fältstyrka är elektrisk kraft per laddning.
  • Enheten för elektrisk fältstyrka är newton per coulomb, N/C
 7. Fältstyrka i ett homogent elektriskt fält
  • I det homogena elektriska fältet mellan två metallplattor är fältstyrkan-
  • där U är spänningen och s är avståndet mellan plattorna.
 8. T
  • Tesla N/Am
  • Enheten för magnetisk flödestäthet.
  • (B =magnetiska flödestätheten)