Sailing terminology

The flashcards below were created by user firstseadog on FreezingBlue Flashcards.

 1. Port police
  Liman polisi
 2. Immigration
  Pasaport polisi
 3. Customs
  Gümrük
 4. Health authority
  Sahil sıhhiye
 5. Boat name
  Tekne adı
 6. Boat length overall
  Tekne tam boyu
 7. Beam
  Azami tekne eni
 8. Draught
  Çektiği su
 9. Skipper
  Kaptan
 10. Owner
  Yat sahibi
 11. Address
  Adres
 12. Sailing boat
  Yelkenli yat
 13. Motor yacht
  Motorlu yat
 14. GRP
  Camelyafı takfiyeli
 15. Diesel
  Dizel
 16. Horsepower
  Beygirgücü
 17. Flag, nationality
  Bayrak, milliyet
 18. Port of registry
  Kayıt limanı
 19. Registration number
  Kütük numarası
 20. Last port of call
  Geldiği liman
 21. Next port of call
  Gideceği ilk liman
 22. Ships papers
  Gemi belgeleri
 23. Registration certificate
  Kayıt belgesi
 24. Ships log
  Gemi jurnali
 25. Radio licence
  Telsiz kullanma ruhsatı
 26. Radio call sign
  Telsiz çağırma işareti
 27. Insurance certificate
  Sigorta belgesi
 28. VAT certificate
  KDV belgesi
 29. Passport
  Pasaport
 30. Visa
  Vize
 31. Crew list
  Mürettebat listesi
 32. Transit log
  Geçici
 33. Certificate of competence
  Yeterlilik belgesi
 34. Anchor
  demir
 35. To drop the anchor
  Funda demir
 36. To raise the anchor
  Demir almak
 37. Chain
  Zincir
 38. Anchor warp
  Demir haladı
 39. Fouled anchor
  Demir zincirinin çapariz alması
 40. To drag the anchor
  Demir taramak
 41. To anchor off, to anchor
  Demirlemek
 42. Quay
  Rıhtım
 43. Jetty
  İskele
 44. Mooring buoy
  Bağlama şamandırası
 45. Laid mooring
  Bağlama halatı
 46. Finger pontoon
  Parmak iskele
 47. Mooring ring
  Bağlama anelesi
 48. Depth
  Derinlik
 49. Is there enough depth?
  Orada yeterli derinlik var mı?
 50. Where can I moor?
  Nereye bağlayabilirim?
 51. Stern to
  Kıçtan kara
 52. Bows to
  Baştan kara
 53. Alongside
  Aborda olmak, yanaşmak
 54. to raft up
  Borda, bordaya bağlamak
 55. Bow
  Pruva, baş
 56. Stern
  Pupa, kıç
 57. Port
  İskele
 58. Starboard
  Sancak
 59. Fender
  Usturmaça
 60. To fend off
  Teknenin dokunmasını önlemek
 61. Boat hook
  Kanca, bot kancası
 62. Hose
  Hortum
 63. Hose connector
  Hortum bağlantısı
 64. Electricity
  Elektrik
 65. Electricity cable
  Elektrik kablosu
 66. Fuelling station
  Akaryakıt ikmal istasyonu
 67. Garbage
  Çop
 68. Mast
  Direk
 69. Rope
  Halat
 70. Dinghy
  Dingi, bot
 71. Lifeboat
  Can filikası
 72. Coastguard
  Sahil güvenlik teknesi
 73. Halyard
  Mandar
 74. Sheet
  İskota
 75. Topping lift
  Balançina
 76. Outhaul
  Alt yaka gergisi
 77. Mainsail
  Anayelken
 78. Genoa
  Cenova, genoa
 79. Staysail
  Trinket
 80. Yankee
  Yankee yelkeni
 81. Luff
  Orsa kenarı
 82. Tack
  Önköşe, karula köşesi
 83. Foot
  Alt kenar, alt yaka
 84. Clew
  İskota köşesi
 85. Leech
  Güngörmez kenarı
 86. Bowline
  İzbarço baği
 87. Rolling hitch
  Beden baği, Mezevoltalı kazık baği
 88. Round turn and two half hitches
  Kolona baği,  Dülger baği
 89. Davits
  Mataforalar
 90. Lazarette
  Kıç ambar,  Kıç erzak ambarı
 91. Windlass
  Demir ırgatı
 92. Fairlead
  Kurtağzı
 93. Seacock
  Deniz suyu valfı,  Kinistin
 94. Gas cylinder
  Gaz tüpü
 95. Ensign
  Ulusal bayrak
 96. Courtesy flag
  Nezaket bayrağı
 97. Two stroke
  İki zamanlı
 98. Four stroke
  Dört zamanlı
 99. Broken
  Kırık
 100. To charge the battery
  Bataryayı şarj etmek
 101. Engine oil
  Motor yağı
 102. Shore power
  Kıyı ceryanı
 103. Current capacity
  Amper kapasitesi
 104. Polish
  Parlatma
 105. North
  Kuzey
 106. South
  Güney
 107. East
  Doğu
 108. West
  Batı
 109. Spherical buoy
  Küresel şamandıra
 110. Sand
  cum
 111. Mud
  Çamur
 112. Rock, rocky
  Kaya, kayalık
 113. Force 1, light air
  Hafif rüzgar
 114. Force 2, light breeze
  Hafif meltem
 115. Force 3, Gentle breeze
  Yumuşak meltem
 116. Force 4, Moderate breeze
  Sakin meltem
 117. Force 5, fresh breeze
  Frişka
 118. Force 6, Strong breeze
  Kuvvetli rüzgar
 119. Force 7, Near gale
  Sert rüzgar
 120. Force 8, Gale
  Çok sert rüzgar
 121. Force 9
  Fırtına
 122. Force 10
  Kuvvetli fırtına
 123. Force 11
  Bora
 124. Force 12, hurricane
  Kasırga
 125. Calm sea
  Sakin, palpa
 126. Ripples
  Küçük dalgalı, Çırpıntılı
 127. Waves
  Dalga
 128. Rough sea
  Kaba deniz,  Kaba dalga
 129. Swell
  Kaba doruğu
 130. Thunderstorm
  Gök gürültüsü ile karışık fırtına
Author:
firstseadog
ID:
262589
Card Set:
Sailing terminology
Updated:
2014-02-18 14:50:51
Tags:
Turkish
Folders:

Description:
Vocabulary
Show Answers: