2014-02-12 + predlozkove vazby

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. r Dieb, -e
  zlodej
 2. r Diebstahl, -ä-e
  krádež
 3. zweifeln
  • pochybovať
  • váhať
 4. zweifeln an
  pochybovať o
 5. handeln
  • jednať
  • konať
 6. s Handeln
  vyjednávanie
 7. handeln um
  jednať o
 8. Worum handelt es sich?
  • O čom sa jedná?
  • O čo ide?
 9. denken an etwas
  myslieť si o niečom
 10. nach-denken über
  rozmýšľať o
 11. (sich) unterhalten über
  baviť sa o
 12. sprechen von
  hovoriť o
 13. kämpfen für
  bojovať za
 14. sorgen für
  • postarať sa o
  • vybaviť
 15. sich ärgern über
  hnevať sa na
 16. sich beklagen über
  sťažovať sa na
 17. sich beklagen bei
  sťažovať sa u
 18. beklagen
  sťažovať sa
 19. sich bedanken für
  ďakovať za
 20. sich entschuldigen für
  ospravedlniť sa za
 21. sich erinnern an
  spomenúť si na
 22. sich freuen über
  tešiť sa z
 23. sich gewöhnen an
  zvyknúť si na
 24. sich kümmern um
  starať sa o
 25. sich interessieren für
  zaujímať sa o
 26. sich verabschieden von
  rozlúčiť sa s
 27. sich freuen auf
  tešiť sa na
 28. sich verlieben
  zaľúbiť sa
 29. sich wohl fühlen
  dobre sa cítiť
 30. e Überzeugung, -en
  presvedčenie
 31. überzeugen
  presvedčiť
 32. sich überzeugen
  presvedčiť sa
 33. s Ausdrücken
  vyjadrenie
 34. ausdrücken
  • vyjadriť
  • vytlačiť
 35. sich ausdrücken
  vyjadriť sa
 36. überzeugt
  presvedčený
 37. e Ahnung, -en
  • tušenie
  • predtucha
 38. ahnen
  • tušiť
  • predvídať
 39. halten für
  považovať za
 40. widersprechen
  • odporovať
  • oponovať
  • protirečiť
 41. s Gegenteil, -e
  opak
 42. Das kommt darauf an.
  To záleží od toho.
 43. s Ankommen
  príchod
 44. an-kommen
  • prísť
  • pristáť
  • doraziť
 45. sich amüsieren
  • baviť sa
  • zabávať sa
 46. sich erholen
  zotaviť sa (napr. po chorobe)
 47. e Abteilung, -en
  oddelenie
 48. e Zweigstelle, -n
  • filiálka
  • pobočka
  • expozitúra
 49. e Freude
  e Freud
  • radosť
  • veselosť
 50. besprechen
  • rokovať
  • prejednať
  • prediskutovať
 51. offen
  • otvorený
  • úprimný
 52. ähnlich
  • podobne, podobný
  • zhodne, zhodný
 53. (sich) ähneln
  podobať sa
 54. irgendein
  • nejaký
  • dajaký
  • akýsi
 55. irgendwas
  • niečo
  • dačo
  • voľačo
  • čosi
 56. irgendjemand
  • niekto,
  • dakto,
  • voľakto,
  • ktosi
 57. irgendwo
  • niekde,
  • dakde,
  • voľakde,
  • kdesi
Author:
balu_1
ID:
262591
Card Set:
2014-02-12 + predlozkove vazby
Updated:
2014-02-18 15:14:42
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
German vorter
Show Answers: