Mokuna ʻEhiku 1of2

The flashcards below were created by user ian_kunito on FreezingBlue Flashcards.

 1. Image Upload
  ʻo Māui
 2. Image Upload
  ʻo Maui
 3. The full name if the famous kupua Māui.
  ʻo māuiakalana
 4. Image Upload
  ʻo Hina
 5. Image Upload
  Ka haupia
 6. Image Upload
  Ka ipuleo
 7. Image Upload
  Ka hau
 8. Image Upload
  Ka Hālau
 9. Image Upload
  Ka Hale haʻuki
 10. Image Upload
  Ka heʻe lūʻau
 11. Image Upload
  Ke kalapu
 12. Image Upload
  Ke Kaleka
 13. Image Upload
  Ke kāmano lomi
 14. Image Upload
  Ke kikā
 15. Image Upload
  Ke kīkā
 16. Image Upload
  Ke kūlolo
 17. Image Upload
  Ke kupua
 18. Image Upload
  Ka meaʻono
 19. Image Upload
  ka moa laiki loloa
 20. Image Upload
  ka monamona
 21. Image Upload
  ka puaʻa
 22. Image Upload
  ka puaʻa kālua
 23. Image Upload
  ka pūlima
 24. Image Upload
  ka pūpū
 25. Image Upload
  ka wahī leki
 26. Image Upload
  ka hao
 27. Image Upload
  ka hīmeni
 28. Image Upload
  ka paʻakai
 29. Image Upload
  ka pua mēlia
 30. Image Upload
  ka ʻaha ʻaina puka kula
 31. Image Upload
  ka ʻaha ʻaina
 32. Image Upload
  ka hoʻokani
 33. Image Upload
  ka hoʻokū
 34. Image Upload
  ka hoʻomaʻamaʻa
 35. Image Upload
  ka hoʻomaʻemaʻe
 36. Image Upload
  ke kali
 37. Image Upload
  ke kelepona
 38. Image Upload
  ke koekoe
 39. Image Upload
  ke kūʻai
 40. Image Upload
  ke lawe
 41. Image Upload
  ka lawe mai
 42. Image Upload
  ka lei
 43. Image Upload
  ka hoʻoulu
 44. Image Upload
  ka hoʻolei
Author:
ian_kunito
ID:
263113
Card Set:
Mokuna ʻEhiku 1of2
Updated:
2014-02-21 10:03:41
Tags:
Haw102
Folders:

Description:
Mokuna ʻEhiku
Show Answers: