Irish 2

The flashcards below were created by user annebrodie on FreezingBlue Flashcards.

 1. How are you?
  Conas atá tú?

  Or informally:

  Conas atá?
 2. I'm fine.
  Táim go breá.
 3. Thank you.
  Go raibh maith agat.
 4. What about yourself?
  Céard fútsa?
 5. I'm busy
  Táim gnóthach.
 6. Take care.
  Tabhair aire.
 7. Goodbye.
  Slán.
 8. Goodbye for now.
  Slán tamall.
 9. That is a nice name.
  Is ainm deas é sin.
 10. Are you?
  An bhfuil tú?
 11. Are you well?
  An bhfuil tú go maith?
 12. It is/yes.
  Sea.
 13. It isn't/no
  Ní hea.
 14. Certainly
  Cinnte
 15. Good on you!
  Maith thú!
 16. Good on yiz!
  Maith sibh!
 17. Cool!
  Togh'!
 18. I am / I'm

  I am!!!
  Tá mé / Táim

  Tá mise!!!
 19. You are

  YOU are!!!
  Tá tú

  Tá túsa!!!
 20. He is/It is

  HE is!!!
  Tá sé

  Tá seisean!!!
 21. She is/it is (f)

  SHE is!!!
  Tá sí

  Tá sise!!!
 22. We are/we're

  WE are!!!
  Tá muid/Táimid

  Tá muidne!!!
 23. You (pl.) are

  YOU are!!!
  Tá sibh

  Tá sibhse!
 24. They are

  THEY are!!!
  Tá siad

  Tá siadsan!
 25. I'm good.
  Tá mé go maith.
 26. He's busy.
  Tá sé gnóthach.
 27. Is she well?
  An bhfuil sí go maith?
 28. They're fine.
  Tá siad go breá.
 29. Are they busy?

  They're not.
  An bhfuil siad gnóthach?

  Níl siad.
Author
ID
263180
Card Set
Irish 2
Description
Irish 21/2/14
Updated
Show Answers