ArabicBible verses.txt

The flashcards below were created by user cass1617 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tathniya 6:4
  • Irrabb ilaahuna rabbun waahid.
  • The Lord our God, The Lord is one.
 2. filibbi 4:13
  'Astat.ii3 kulla shay' fi lmasiih. allathi yuqawwiini.
 3. Filibbi 4:4
  Ifrah.uu fi rabbi kulla h.iin wa'aquulu 'aydan ifrah.u
 4. mazmuur miyyi 'u tinayn 'u 3ishriin waaHid
  fariHtu bilqaa'iliina lii 'ila bayti rrabbi naTHhab

  • Psalms 122:1
  • I was glad when they said to me,"Let us go to the house of The Lord."
 5. buTrus il'uula xamsi sab3a
  mulqiina kulla hammikum 3alayhi li'annahu huwa ya3tani bikum
Author:
cass1617
ID:
263640
Card Set:
ArabicBible verses.txt
Updated:
2014-02-24 14:13:59
Tags:
Bible verses
Folders:

Description:
Arabic Bible verses
Show Answers: