Great Wall Chinese 3 Unit 4

The flashcards below were created by user IngaF on FreezingBlue Flashcards.

 1. 车站
  • chēzhàn
  • bus stop
 2. 胡同口儿
  • hútòngkǒur
  • the entrance to a Hutong
  • 胡同
  • hútòng
  • Hutong, lane, alley
 3. 市中心
  • shì zhōngxīn
  • downtown
  • 中心
  • zhōngxīn
  • center
 4. 好像
  • hǎoxiàng
  • as if, likely
 5. 绿地
  • lǜdì
  • greenbelt
 6. 花园
  • huāyuán
  • garden
 7. 老伴
  • lǎobàn
  • husband or wife (of an old married couple)
 8. 旁边
  • pángbiān
  • side
 9. 超市
  • chāoshì
  • supermarket
 10. 饭馆
  • fànguǎn
  • restaurant
  • cháng
  • to taste
 11. 房子
  • fángzi
  • house
 12. 郊区
  • jiāoqū
  • outskirts, suburbs
 13. 美容院
  • měiróngyuàn
  • beauty parlor
 14. 交通
  • jiāotōng
  • traffic
 15. 地铁站
  • dìtiězhàn
  • subway station
 16. 城里
  • chéngli
  • in town
  • yào
  • to need
 17. 邻居
  • línjū
  • neighbor
 18. 饺子
  • jiǎozi
  • dumpling
  • gāng
  • just
 19. 关系
  • guānxi
  • relation
 20. 参观
  • cānguān
  • to visit
 21. 四合院
  • sìhéyuàn
  • quadrangle (compound with houses around a courtyard)
 22. 院儿
  • yuànr
  • courtyard
 23. 北房
  • běifáng
  • north-facing house
 24. 南房
  • nánfáng
  • south-facing house
 25. 过去
  • guòqu
  • to go over
Author:
IngaF
ID:
263675
Card Set:
Great Wall Chinese 3 Unit 4
Updated:
2014-02-24 19:43:58
Tags:
Chinese
Folders:

Description:
Great Wall Chinese 3 Unit 4
Show Answers: