Francuski - Czasowniki - Nieregularne Passe

Card Set Information

Author:
riatoz96
ID:
265210
Filename:
Francuski - Czasowniki - Nieregularne Passe
Updated:
2015-01-19 03:54:38
Tags:
nieregularne
Folders:
J. francuski
Description:
nieregularne
Show Answers:

 1. avoir (mieć)
  eu
 2. Boire (pić)
  bu
 3. comprendre (rozumieć)
  compris
 4. Connaître (znać)
  connu
 5. croire (wierzyć)
  cru
 6. Cuire (gotować)
  cuit
 7. devoir (musieć)
 8. dire (powiedzieć)
  • dit
  • Tak samo interdire, ale w 2. os mnogiej interdisez
 9. écrire (napisać)
  écrit
 10. être (być)
  été
 11. faire (robić)
  fait
 12. lire (czytać)
  lu
 13. mettre (kłaść)
  • mis
  • Tak samo przy admettre, commetre
 14. permettre (pozwolić)
  permis
 15. promettre (obiecać)
  promis
 16. ouvrir (otwierać)
  • ouvert
  • Tak samo przy couvrir, decouvrir, offrir, souffrir
 17. offrir (ofiarować)
  offert
 18. pouvoir (móc,potrafić)
  pu
 19. prendre (brać)
  • pris
  • Tak samo przy apprendre, comprendre, enterprendre, surprendre
 20. rire (śmiać)
  ri
 21. tenir (trzyamć)
  tenu
 22. venir (przychodzić)
  • venu
  • Tak samo devenir, souvenir
 23. voir (widzieć)
  vu
 24. vouloir (chcieć)
  voulu
 25. Odmiana z etre:
  • naître - ne - rodzić się
  • mourir - umierac - mort
  • aller - iść - alle
  • venir - przychodzić - venue
  • arriver - przyjeżdżać - arrive
  • entrer - wchodzić - entre
  • rester - zostać - restes
  • passer - przejść - passe
  • sortir - wyjść - sorti
  • retourner - wrócić - rentre
  • partir - wyjechać - parti
  • descendre - zejść - descendu
  • monter - wejść na górę - monte
  • tomber - upaść - tombe
 26. Battre
  • battu
  • Tak samo przy combattre
 27. Conduire
  • conduit
  • Tak samo construire, detruire, produire, traduire
 28. dormir
  dormi
 29. Revevoir
  • reçu
  • Tak samo przy appercevoir, convevoir
 30. Rendre
  • rendu
  • Tak samo attendre, defendre, perdre, repondre, vendre
 31. Savoir
  su
 32. Sentir
  • senti
  • Tak samo partir, sortir
 33. Vivre
  vécu
 34. éteindre
  • éteint
  • Tak samo przy atteindre, caraindre, peindre, se plaindre, rejoindre