Francuski - Czasowniki - Nieregularne Passe

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. avoir (mieć)
  eu
 2. Boire (pić)
  bu
 3. comprendre (rozumieć)
  compris
 4. Connaître (znać)
  connu
 5. croire (wierzyć)
  cru
 6. Cuire (gotować)
  cuit
 7. devoir (musieć)
 8. dire (powiedzieć)
  • dit
  • Tak samo interdire, ale w 2. os mnogiej interdisez
 9. écrire (napisać)
  écrit
 10. être (być)
  été
 11. faire (robić)
  fait
 12. lire (czytać)
  lu
 13. mettre (kłaść)
  • mis
  • Tak samo przy admettre, commetre
 14. permettre (pozwolić)
  permis
 15. promettre (obiecać)
  promis
 16. ouvrir (otwierać)
  • ouvert
  • Tak samo przy couvrir, decouvrir, offrir, souffrir
 17. offrir (ofiarować)
  offert
 18. pouvoir (móc,potrafić)
  pu
 19. prendre (brać)
  • pris
  • Tak samo przy apprendre, comprendre, enterprendre, surprendre
 20. rire (śmiać)
  ri
 21. tenir (trzyamć)
  tenu
 22. venir (przychodzić)
  • venu
  • Tak samo devenir, souvenir
 23. voir (widzieć)
  vu
 24. vouloir (chcieć)
  voulu
 25. Odmiana z etre:
  • naître - ne - rodzić się
  • mourir - umierac - mort
  • aller - iść - alle
  • venir - przychodzić - venue
  • arriver - przyjeżdżać - arrive
  • entrer - wchodzić - entre
  • rester - zostać - restes
  • passer - przejść - passe
  • sortir - wyjść - sorti
  • retourner - wrócić - rentre
  • partir - wyjechać - parti
  • descendre - zejść - descendu
  • monter - wejść na górę - monte
  • tomber - upaść - tombe
 26. Battre
  • battu
  • Tak samo przy combattre
 27. Conduire
  • conduit
  • Tak samo construire, detruire, produire, traduire
 28. dormir
  dormi
 29. Revevoir
  • reçu
  • Tak samo przy appercevoir, convevoir
 30. Rendre
  • rendu
  • Tak samo attendre, defendre, perdre, repondre, vendre
 31. Savoir
  su
 32. Sentir
  • senti
  • Tak samo partir, sortir
 33. Vivre
  vécu
 34. éteindre
  • éteint
  • Tak samo przy atteindre, caraindre, peindre, se plaindre, rejoindre
Author:
riatoz96
ID:
265210
Card Set:
Francuski - Czasowniki - Nieregularne Passe
Updated:
2015-01-19 08:54:38
Tags:
nieregularne
Folders:
J. francuski
Description:
nieregularne
Show Answers: