Irish 3 & 4

The flashcards below were created by user annebrodie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Do you speak Irish?
  An bhfuil Gaeilge agat?
 2. Can I/May I?
  An féidir liom?
 3. I can
  Is féidir liom
 4. I can't
  Ní féidir liom
 5. To help
  Cabhrú
 6. Can I help you?
  An féidir liom cabhrú leat?
 7. Is it?
  An ea?
 8. I would like
  Ba mhaith liom
 9. Please
  Le do thoil
 10. Ticket
  Ticéad
 11. Two tickets
  Dha thicéad
 12. Tonight
  Anocht
 13. Today
  Inniu
 14. Yesterday
  Inné
 15. Tomorrow
  Amárach
 16. Alright/right enough
  Ceart go leor
 17. Now
  Anois
 18. To pay
  Íoc
 19. When?
  Cathain?
 20. When you arrive
  Nuair a thagann tú
 21. How much?
  Cé mhéid?
 22. Wonderful!  Great!
  Iontach!
 23. That's €100.
  Sin céad euro.
 24. I like
  Is maith liom
 25. One ticket
  Ticéad amháin
 26. Two tickets
  • Dhá thicéad
  • (Pron. ghaw)
 27. Three tickets
  Trí thicéad
 28. Four tickets
  • Ceithre thicéad
  • (Pron. CARE-uh)
 29. Five tickets
  Cúig thicéad
 30. Six tickets
  Sé thicéad
 31. Seven tickets
  • Seacht dticéad
  • (Pron. shocked)
 32. Eight tickets
  • Ocht dticéad
  • (Pron. ockt)
 33. Nine tickets
  • Naoi dticéad
  • (Pron. knee)
 34. Ten tickets
  • Deich ticéad
  • (Pron. deh)
 35. Eleven tickets
  • Aon ticéad déag
  • (Pron. jayg)
 36. Twenty
  • Fiche
  • (Pron. FIH-ha)
 37. Thirty
  • Triocha
  • (pron. TRUCK-ah)
 38. Forty
  • Daichead
  • (Pron. DAH-id)
 39. Fifty
  • Caoga
  • (Pron. KAY-gah)
 40. Sixty
  • Seasca
  • (Pron. SHASS-ka)
 41. Seventy
  • Seachtó
  • (Pron. SHOCKED-oh)
 42. Eighty
  • Ochtó
  • (Pron. UCKT-oh)
 43. Ninety
  • Nócha
  • (Pron. KNOW-ha)
 44. A hundred
  Céad
 45. A thousand
  Mile
 46. I am a _______.
  Is ______ mé.
 47. Are you Canadian?
  An Ceanadach tú?
 48. Over
  • Thar
  • (Pron. harr)
 49. Under
  • Faoi
  • (Pron. fwee)
 50. Anyone
  • Éinne
  • (Pron. AIN-ya)
 51. Student(s)
  • Mac (mic) léinn
  • (Pron. mock/mick lain)
 52. Would you like?
  • Ar mhaith leat?
  • (Pron. air wah lat)
 53. Seat(s)
  • Suíochán (suíocháin)
  • (Pron. SEE-uh-hawn / SEE-uh-coin)
 54. Beside
  • In aice le
  • (Pron. IN AK-ah leh)
 55. Behind/in the back
  • Ar chúl
  • (Pron. air khool)
 56. We have _______.
  • Tá _______ againn.
  • (Pron. OGG-in)
 57. On the left
  • Ar chlé
  • (Pron. air khlay)
 58. On the right
  • Ar dheis
  • (Pron. air yesh)
 59. On your left
  Ar do chlé
 60. On your right
  Ar do dheis
 61. With/by
  Le
 62. Stage right
  Ar dheis an staitse
 63. Auditorium right
  • Ar dheis na hAmharclainne
  • (Pron. HOWR-cluh-nuh)
 64. Stage left
  Ar chlé an staitse
 65. Auditorium left
  • Ar chlé na hAmharclainne
  • (Pron. HOWR-cluh-nuh)
 66. To look
  Féach
 67. On/at
  Ar
 68. House
  • Teach
  • (Pron. chock)
 69. Front of house
  • Tosach tí
  • (Pron. TUSS-uck tee)
Author:
annebrodie
ID:
265610
Card Set:
Irish 3 & 4
Updated:
2014-03-09 11:32:58
Tags:
Irish vocabulary
Folders:

Description:
Irish vocabulary
Show Answers: