Francuski - Czasowniki - Nieregularne futur

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Być
  être (serai)
 2. Mieć
  avoir (aurai)
 3. Iść
  aller (irai)
 4. Robić
  Faire (ferai)
 5. Móc
  pouvoir (pourrai)
 6. Chcieć
  vouloir (voudrai)
 7. Wiedzieć
  savoir (saurai)
 8. Bedę musiał
  devoir (devrai)
 9. Przychodzić
  venir (viendrai)
 10. Widzieć
  voir (verrai)
 11. Trzeba będzie
  Il faut (il faudra)
 12. Pada deszcz
  Il pleut (il pleuvra)
 13. Otrzymywać
  recevoir (recevrai)
 14. Trzymać
  tenir (tiendrai)
 15. Biegać
  courir (courrai)
 16. Umierać
  mourir (mourrai)
 17. Wysyłać
  envoyer (enverrai)
 18. Battre
  Battr
 19. Boire
  Boirai
 20. Conduire
  Conduirai
 21. Connaître
  connaîtr
 22. Dire
  dirai
 23. Dormir
  dormirai
 24. Ecrire
  Ecrirai
 25. Eteindre
  eteindrai
 26. Lire
  lirai
 27. mettre
  mettrai
 28. ouvrir
  ouvrirai
 29. Prendre
  prendrai
 30. Rendre
  Rendrai
 31. Savoir
  saurai
 32. Sentir
  sentirai
 33. Venir
  Viendrai
 34. Vivre
  vivrai
 35. Voir
  verrai
 36. Vouloir
  voudrai
Author
ID
265612
Card Set
Francuski - Czasowniki - Nieregularne futur
Description
what
Updated
Show Answers