Fstrategi

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är kognitiv dissonans
  Psykologisk term för den spänning som uppstår när vårauppfattningar inte stämmer med varandra eller när vårtfaktiska uppförande inte stämmer med våra åsikter om hur viborde handla. Detta är obehagligt och vi försöker därför attminska dissonansen på något sätt. När det gäller handlingarkan vi tex ändra handlingssätt eller ändra åsikt om vad som ärlämpliga handlingar. Detta är oftast omedvetna processer därolika egoförsvarsmekanismer samverkar tex förträngning ochrationalisering
 2. Ge exempel på motstånd mot förändringar (anledningar)
  • • Vanor
  • • Rädsla för det okända
  • • Selektiv varseblivning
  • • Säkerhetsbehov
  • • Ekonomi
  • • Har annan uppfattning!!
  • • Gruppnormer
  • • Hot mot makt och inflytande
  • • Hot mot etablerad resursfördelning
  • • Struktur
  • • Delprojekt körs isolerat men har kraftigkoppling till omvärlden
 3. Hur undviker man motstånd till förändringar?
  • 1 Människorna i organisationen måste känna ett förändringstryck
  • ‐ Internt och/eller externt genererat
  • ‐ Påverkar ledarskapet

  • 2 Människorna som skall förändras måste involveras iprocessen
  • ‐ Har unik kunskap
  • ‐ Deltagande i sig påverkar attityderna (jfr dissonans)

  3 Nya idéer, modeller metoder måste tillföras (utifrån ?) föratt generera nya ansatser internt.

  4 Pröva i liten skala. ”Det goda exemplets makt””Pilotområden” ”Förändringsytor”

  5 Oftast behövs en skicklig ledare eller extern konsult som hjälper till att översätta kraven i handlingstermer.
 4. Vilka är kotters 8 punkter?
  • 1. Skapa en känsla av vikten att utvecklas
  • 2. Skapa en kraftfull vägledande grupp
  • 3. Skapa en vision och en strategi
  • 4. Kommunicera visionen
  • 5. Förstärk medarbetarnas möjlighet att agera
  • 6. Skapa tidiga framgångar & visa upp framstegen
  • 7. Befäst det som uppnåtts & fortsätt utveckla
  • 8. Förankra nya tankesätt & arbetssätt i företagskulturen
 5. Vilka fyra punkter krävs för att skapa en vision och en strategi?
  •  Vision ‐ beskriver slutmålet
  •  Strategi – hur ska vi nå visionen?
  •  Plan – visar steg för steg hur strategin ska genomföras
  •  Budget – planens ekonomiska del
 6. Motmedel mot motstånd?
  • • Utbildning och information
  • • Delaktighet (påverkar via dissonans)
  • • Stöd
  • • Förhandling
  • • Manipulation och ”gisslantagande”
  • • Tvångsmässiga åtgärder
 7. Vad är silent killers och vad beror dessa på?
  • • Diktatoriskt eller låt‐gå ledarskap
  • • Oklar strategi och otydliga prioriteringar
  • • Ineffektivt högsta ledningsteam
  • • Bristfällig vertikal kommunikation
  • • Bristfällig integration över funktionella gränser
  • • Dåligt fungerande verksamhetsnära ledarskap
Author
ID
265617
Card Set
Fstrategi
Description
Fstrategi
Updated
Show Answers