Industriell verksamhet

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Max Weber och den byråkratiska skolan. Vilka är huvudprinciperna?
  •  Grundläggande tanke var att produktivitet skulleuppnås genom formella regler, rapporter och striktaansvarsområden
  •  Hierarkisk uppbyggnad av organisationer, ger godamöjligheter till strikt arbets- och ansvarsfördelning,vilket underlättar effektiv kontroll
  •  Funktionell specialisering
  •  Samordning tjänstevägen
  •  Auktoritet som inflytelsemedel
  •  Reglerad befordringsgång
  •  Opersonliga kontakter, betonar skriftliga kontakter
  •  Förutsatte att ledningen hade kunskaper om allaproblem, ingen specialisthjälp
  •  Problem uppstår om förutsättningarna förändras
 2. Administrativa skolan – Henri Fayol, wzup?
  •  En vidareutveckling av de byråkratiskatankegångarna
  •  Fransk bergsingenjör, chef vid 30 års ålder
  •  Ledde gruvföretag från konkursens brant tillsuccé
  •  Efter 30 år som VD, skapade sin managementteori
  •  Identifierade 14 principer för management- tumregler för en bra organisation
 3. Administrativa skolan – Henri Fayol

  Exempel på 14 principer?
  •  Antalet nivåer i organisationen skall vara så fåsom möjligt
  •  Inte för stort ’span-of-control’, rekommendationär 6-8 personer
  •  Arbetsdelning för att förbättra metoder
  •  Fördela ansvar och auktoritet tydligt
  •  Formell hierarki där informationen flödar
  •  Ordning och reda på material och personal
  •  Ett mindre antal specialistfunktioner
 4. Taylors principer?
  • 1. Utveckla arbete till en vetenskap
  •  Man kunde beräkna ”det bästa sättet” att utföraolika sysslor
  •  Vetenskap skulle ersätta tumregler
  •  Eliminera alla onödiga rörelser hos människornaför att öka effektivitet
  •  Uppdelning av arbete ledde till effektivitet

  • 2. Vetenskapligt urval av arbetare
  •  Välja rätt person för rätt jobb
  •  Maximal specialisering, så gör det arbete man ärbäst lämpad för
  •  En planeringsavdelning med välutbildadeingenjörer för att:
  • * Utveckla vetenskapliga metoder för att utföra arbetet
  • * Sätta mål för produktiviteten
  • * Bestämma ett system med belöningar för att nå målen
  • * Utbilda personalen i hur man använder metoderna

  • 3. Vänskapligt samarbete mellan managementoch arbetare
  •  Harmoni mellan ledning och arbetare genom att högre produktivitet ger arbetare mer pengar

  • 4. Arbetsuppgifter och ansvar skall delas mellanledning och arbetare på ett funktionellt sätt
  •  Uppdelning av arbetsuppgifter mellan ledning och arbetare enligt deras respektive förutsättningar
Author:
blablablabla
ID:
265629
Card Set:
Industriell verksamhet
Updated:
2014-03-09 16:14:44
Tags:
Industriell verksamhet
Folders:

Description:
OH Industriell verksamhet
Show Answers: