Kvalitetsutveckling

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Demings 14 Punkter
  • 1. Skapa ett klimat för långsiktigabeslut och ständig förbättring
  • 2. Övergå till det nyakvalitetstänkandet
  • 3. Sluta försöka kontrollera inkvalitet
  • 4. Anlita bara en leverantör ochvärdera inte enbart efter pris
  • 5. Förbättra ständigt varje process
  • 6. Ge alla möjlighet att utvecklas isitt arbete
  • 7. Betona ledarskap
  • 8. Fördriv rädslan
  • 9. Riv ner barriärerna mellanavdelningarna
  • 10. Sluta med slogans; vidtaåtgärder istället
  • 11. Avskaffa ackord
  • 12. Ta bort hindren föryrkesstolthet
  • 13. Uppmuntra till utbildningoch vidareutveckling
  • 14. Vidta åtgärder för att fåigång förändringsprocessen
 2. Vad är det alldra viktigaste i kvalitetsarbetet?
  Sätt kunden i centrum.
 3. Kvalitet ska vara baserat på fakta. vad menas?
  • • Hur vet vi vad vår kund vill?
  • • Vad vill vår kund ha?
  • • Vad vet vi om hur bra vi tidigare varit på atttillfredställa kunden?
  • • Vad vet vi om våra processersförbättringsmöjligheter?
  • • …• I grunden ett vetenskapligt förhållningssätt!
 4. Kvalitetsutvecklingens grundregel?
  Det finns alltid ett sättatt åstadkomma högrekvalitet till en lägre kostnad.
 5. Låt alla vara delaktiga är ett annat mantra för god kvalitet. Vad innebär det exakt?
  • • Förslagsverksamhet
  • • Kvalitetscirklar
  • • Utbildning/träning
  • • Självstyrande grupper
Author:
blablablabla
ID:
265638
Card Set:
Kvalitetsutveckling
Updated:
2014-03-09 16:57:53
Tags:
Kvalitetsutveckling
Folders:

Description:
Kvalitetsutveckling
Show Answers: