ielts testy reading

The flashcards below were created by user luizapoc95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. w calym, przez caly, wszedzie, przez caly czas
  throughout
 2. obejmować
  cover
 3. konkretny
  particular
 4. powiązany
  related
 5. osiągać
  achieve
 6. prze/prowadzić
  conduct
 7. w połączeniu z
  in conjunction with
 8. w ciagu
  within
 9. podejscie, podchodzic do
  approach
 10. rozmaity
  various
 11. utrzymywać
  maintain
 12. przepowiadać
  predict
 13. po/radzić sobie
  manage
 14. rozwiązywać
  tackle
 15. kara
  penalty
 16. istotny
  relevant
 17. chociaż
  although
 18. czy
  whether
Author:
luizapoc95
ID:
265801
Card Set:
ielts testy reading
Updated:
2014-03-10 17:47:00
Tags:
ielts testy reading
Folders:
ielts slówka
Description:
ielts testy reading
Show Answers: