rektion

The flashcards below were created by user Sassolina on FreezingBlue Flashcards.

 1. Man kann sie an ihrer Stimme erkennen
  można ją rozpoznać po głosie
 2. Es fehlt uns an Geld
  brakuje nam pieniędzy
 3. Er leidet an einer schweren Krankheit (— unter)
  On cierpi na ciężką chorobę
 4. Es lag am Wetter, dass wir nicht kommen konnten.
  To zależało od pogody, że nie mogliśmy przyjść
 5. Die alte Frau starb an Krebs.
  Starsza kobieta umarła na raka.
 6. Wir nehmen am Sprachkurs teil.
  Bierzemy udział w kursie językowym.
 7. Ich zweige an seiner Ehrlichkeit.
  Wątpię w jego szczerość.
 8. Ich denke oft an meine Kindheit.
  Często myślę o moim dzieciństwie.
 9. Ich erinnere mich gern an die Ferien.
  Z przyjemnością przypominam sobie o wakacjach.
 10. Wir müssen uns an das schlechte Wetter gewöhnen.
  Musimy się przyzwyczaić do złej pogody.
 11. Glauben Sie an den Fortschritt?
  Wierzy pan w postęp?
 12. Ich wende mich wegen der Miete an das Sozialamt
  Zwracam się w sprawie czynszu do opieki społecznej
 13. Der Busfahrer achtete nicht auf den Gegenverkehr.
  Kierowca autobusu nie uważał na ruch z przeciwnej strony
 14. Ich habe sofort auf seinen Brief geantwortet. Odpowiedziałam już na jego list.
 15. Wir freuen uns schon auf die nächsten Ferien
  Cieszymy się juz na następne wakacje
 16. Wir hoffen auf schnelle Hilfe.
  Liczymy na szybką pomoc
 17. Es kommt jetzt auf eine schnelle Hilfe an.
  To teraz zależy od szybkiej pomocy.
 18. Wir konzentrieren uns auf ein einziges Problem.
  Skupiamy się na jedynym problemie.
 19. Die Firma hat sich auf die Produktion von Ersatzteilen spezialisiert.
  Firma wyspecjalizowała się w produkcji części zapasowych
 20. Bei der Lektüre bin ich auf ein interessantes Problem gesto̱ßen.
  Podczas lektury natrafiłam na interesujący problem.
 21. Wir können uns immer auf unseren Freund verlassen.
  Zawsze możemy polegać na naszym przyjacielu.
 22. Der Arzt hat auf das Honorar verzichtet.
  Lekarz zrezygnował z honorarium
 23. Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.
  Przygotowujemy się do egzaminu
 24. Wir warten auf gutes Wetter.
  Czekamy na dobrą pogodę.
 25. Unsere Wohnung besteht aus vier Räumen.
  Nasze mieszkanie składa się z 4 pokoi.
 26. Ich möchte mich bei Ihnen für die Hilfe bedanken.
  Chciałbym podziękować Państwu za pomoc.
 27. Er beschwert sich bei der Chefin über die Kollegen.
  On skarży się szefowej na kolegów.
 28. Er entschuldigt sich bei den Nachbarn für den Krach.
  On przeprasza sąsiadów za hałas.
 29. Ich bedanke mich bei ihm für das Geschenk.
  Dziękuję mu za prezent.
 30. Ich danke ihm für seine Hilfe.
  Dziękuję mu za pomoc.
 31. Wir treten für die Verkürzung der Schulzeit ein.
  Wstawiamy się za skróceniem okresu nauki w szkole.
 32. Tee oder Kaffee? - Ich habe mich für Tee entschieden.
  Herbata czy kawa? Zdecydowałem się na herbatę.
 33. Er entschuldigte sich bei seinem Chef für die Verspätung.
  On przeprosił swojego szefa za spóźnienie.
 34. Ich habe den Türken Ali Kurt lange Zeit für einen Griechen gehalten.
  Długo miałem Turka Ali Kurta za Greka.
 35. Interessierst du dich für Politik?
  Interesujesz się polityką?
 36. Sie kämpfen für mehr Chancengleichheit.
  One walczą o większą równość szans.
 37. Die Eltern sorgen gut für ihre Kinder.
  Rodzice dobrze się troszczą o swoje dzieci.
 38. Wir müssen gegen die Armut kämpfen.
  Musimy walczyć przeciwko biedzie.
 39. Die Schüler protestieren gegen die Fahrpreiserhöhung.
  Uczniowie protestują przeciwko podwyżce cen przejazdów.
 40. Sie hat gegen das Gesetz verstoßen.
  Ona naruszyła prawo.
 41. Ich wende mich gegen die falschen Vorwürfe
  Zwracam się przeciwko fałszywym oskarżeniom.
Author:
Sassolina
ID:
266555
Card Set:
rektion
Updated:
2014-03-15 19:13:24
Tags:
rektion
Folders:
rektion
Description:
rektion
Show Answers: