2014-03-12

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Spur, -en
  stopa
 2. jede Spur
  • akákoľvek stopa
  • hocijaká stopa
 3. s Rätsel, -
  • hádanka
  • tajomstvo
  • záhada
 4. e Rätsel lösen
  • lúštiť hádanku
  • uhádnuť hádanku
 5. vollkommen
  • dokonalý, dokonale
  • úplný, úplne
 6. rätselhaft
  • záhadný, záhadne
  • tajomný, tajomne
 7. s Versagen
  zlyhanie
 8. versagen
  zlyhať
 9. r Mangel, ä
  • nedostatok
  • chýbanie
 10. r Treibstoff, -e
  • palivo
  • pohonná hmota
 11. r Treibstoffmangel
  nedostatok pohonných hmôt
 12. r Absturz, -ä-e
  • pád
  • zrútenie
 13. ab-stürzen
  stürzen
  • zrútiť sa
  • spadnúť
  • zrútiť
 14. zu Boden stürzen
  zrútiť sa na zem
 15. damals
  vtedy
 16. mutmaßen
  • domnievať sa
  • tušiť
 17. e Mutmaßung
  • domnienka
  • odhad
  • predpoklad
 18. schreiten
  • stroskotať
  • nepodariť sa
 19. gelingen
  • podariť sa
  • vydariť sa
 20. bergen
  • zahcrániť
  • skryť
  • schovať
 21. sich bergen
  • zachrániť sa
  • skryť sa
  • schovať sa
 22. e Auswertung, -en
  vyhodnotenie
 23. wahrscheinlich
  pravdepodobný, pravdepodobne
 24. in Verdacht bringen
  uviesť do podozrenia
 25. ab-machen
  vereinbaren
  dohodnúť sa
 26. e Feder, -n
  pero
 27. wozu?
  na čo?
 28. zu welchem Zweck?
  za akým účelom?
 29. erfahren
  dozvedieť sa
Author:
balu_1
ID:
266928
Card Set:
2014-03-12
Updated:
2014-03-18 16:13:16
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
Vorter
Show Answers: