academic ielts 1

The flashcards below were created by user luizapoc95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. sektor
  sector
 2. możliwy
  available
 3. finansowy
  financial
 4. środki finansowe
  finance, funding
 5. proces
  process
 6. indywidualny
  individual
 7. określony, konkretny
  specific
 8. zasada
  principle
 9. szacunek, oszacować w przybliżeniu
  estimate , at a rough estimate
 10. zmienny
  variable
 11. metoda
  method
 12. dane
  data
 13. badanie , zbadać
  research
 14. kontrakt
  contract
 15. środowisko
  environment
 16. eksport
  export
 17. żródło
  source of
 18. ocena
  assessment
 19. polityka
  policy
 20. rozpoznawalny
  identified
 21. tworzyć
  create
 22. pochodzący
  derived
 23. czynniki
  factors
 24. procedura
  procedure
 25. definicja
  definition
 26. zakładać (2)
  • • assume
  • • established
 27. teoria
  theory
 28. zasiłek, korzyść
  benefit
 29. dowody
  evidence of
 30. prawo
  authority
 31. ważny
  major
 32. kwestie
  issues
 33. prace fizyczne
  labour
 34. występować
  occur
 35. gospodarczy
  economic
 36. zaangażować się, być zaangazowanym
  get/ be involved in
 37. interpretacja
  interpretation of
 38. konsekwentny
  consistent
 39. dochód
  income
 40. struktura
  structure
 41. legalny
  legal
 42. pojęcie
  concept
 43. wzór
  formula
 44. część
  section
 45. wymagany
  required
 46. konstytucyjny
  constitutional
 47. analiza
  analysis
 48. dystrybucja
  distribution
 49. funkcja
  function
 50. obszar
  area
 51. podejście
  approach to
 52. rola
  role
 53. wskazywać
  indicate
 54. reakcja
  response
 55. kontekst
  context
 56. znaczny
  significant
Author:
luizapoc95
ID:
267105
Card Set:
academic ielts 1
Updated:
2014-03-19 16:51:32
Tags:
academic ielts
Folders:
academic ielts
Description:
academic ielts
Show Answers: