academic ielts 2

The flashcards below were created by user luizapoc95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. community
  społeczność
 2. mieszkaniec
  resident
 3. zakres
  range
 4. konstrukcja
  construction
 5. strategie
  strategies
 6. elementy
  elements
 7. poprzedni
  previous
 8. wniosek
  conclusion
 9. bezpieczeństwo 2
  • security
  • safety
 10. aspekty
  aspects
 11. nabywanie
  acquisition of
 12. cechy
  features
 13. prowizja
  commission
 14. przepisy
  regulations
 15. pozycja, punkt
  item
 16. konsument
  consumer
 17. osiągać
  achieve
 18. końcowy
  final
 19. ocena
  evaluation
 20. pomoc
  assistance
 21. istotny
  relevant
 22. różnica
  distinction
 23. wpływ
  impact
 24. konsekwencje
  consequences
 25. rozdział
  chapter
 26. równanie
  equation
 27. odpowiednie
  appropriate
 28. surowce, zasoby
  resources
 29. udział
  participation
 30. ankieta
  survey
 31. przenosić się, przelewać
  transfer
 32. wybierać
  select
 33. kredyt, uznanie
  credit
 34. mieć wpływ na
  affect
 35. dostrzegać
  perceive
 36. poszukiwany
  • sought
  • 3 forma od seek
 37. skupić
  focus
 38. nabyć, zakupić
  purchase
 39. rana
  injury
 40. strona
  site
 41. czasopismo
  journal
 42. podstawowy
  primary
 43. złożony, skomplikowany
  complex
 44. instytucja
  institute
 45. inwestycja
  investment in
 46. zarządzanie
  administration
 47. serwis
  maintenance
 48. projekt
  design
 49. nabywać, uzyskać
  obtain
 50. ograniczony
  restricted (to)
 51. przeprowadzić
  conduct
Author
ID
267113
Card Set
academic ielts 2
Description
academic ielts 2
Updated
Show Answers