academic ielts 3

The flashcards below were created by user luizapoc95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. uwagi
  comments
 2. published
  opublikowany, ogloszony
 3. framework
  ramy
 4. implies
  oznaczac, sugerowac
 5. outcomes
  wyniki, rezultaty
 6. dominant
  glówny
 7. deduction
  potracenie
 8. ensure
  dopilnowac, upewnic sie
 9. justification
  uzasadnienie
 10. specified
  okreslony
 11. funds
  fundusze
 12. reliance
  uzaleznienie
 13. location
  polozenie
 14. link
  polaczyc
 15. coordination
  koordynacja
 16. alternative
  alternatywny
 17. initial
  poczatkowy
 18. validity
  waznosc
 19. exclude
  wylaczac, nie dopuszczac
 20. consent
  zgoda
 21. proportion
  odsetek
 22. minorities
  mniejszosc
 23. compensation
  odszkodowanie
 24. sequence
  ciag, lancuch, op out of seq.
 25. corresponding
  odpowiedni
 26. circumstances
  okolicznosc, sytuacja
 27. for instance
  na przyklad
 28. instance of
  przypadek
 29. considerable
  znaczny
 30. sufficient
  wystarczajace
 31. corporate
  wspólny
 32. interaction
  wzajemne relacje
 33. contribution
  skladka, wklad
 34. component
  czesc
 35. constraint
  ograniczenie
 36. emphasis
  nacisk
 37. scheme
  program, plan
 38. layer
  warstwa
 39. volume
  natezenie, glosnosc
 40. core
  • istota
  • jadro
  • rdzen
Author:
luizapoc95
ID:
267720
Card Set:
academic ielts 3
Updated:
2014-03-24 18:58:31
Tags:
academic ielts
Folders:
academic ielts
Description:
academic ielts
Show Answers: