Gyn

The flashcards below were created by user rosenberg82 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. Kraftige menstruationer

  45-årig tidligere gynækologisk rask kvinde henvises fra egen læge til Gynækologisk ambulatorium med langvarige kraftige menstruationsblødninger. Generne har stået på gennem ca. ¾ år.
  • Diferantialdiagnoser:
  • Årsag til menoragi:

  Hyppigst hos yngre: Ukendt årsag – lokal koagulations defekt i emdometriet.

  • Organiske:
  • Fibromer og polypper i uterus og cervix (benigne tumorer især omkring menopausen).

  Endometriose eller adenomyose (endometrievæv i uterusmuskulaturen – giver ofte samtidig dysmenore!).

  Kronisk underlivsbetændelse (obs dyb dyspareuni)

  • Cancer i 1) endometriet eller 2) cervix, ovarietumor. Mindre
  • sandsynlig men bør udelukkes – giver ofte også uregelmæssig.

  Medicinsk sygdom: Koagulationsdefekt (von willebrands sygd), lever og thyroideasygdomme.

  • Iatrogent:
  • IUD - kobberspiral, AK-beh

  • Ved MENO-METRORAGI uregelmæssig: Anovulatiorisk blødningsforstyrrelse –
  • perimenupausal.

  Anamnese (yderligere information):

  • Gynækologiske anamnese:
  • Blødningen:
  • Er menstruationen regelmæssig + cyklus. Styrke af blødning (bind og tampon,
  • natskift, sociale begræns) er der blodklumper/koagler? Smerter?
  • Tyngdefornemmelse? Blødning mellem menstruationerne/intermenstruelle? Blødning
  • efter samleje/kontaktblødinger?

  • Anæmisymptomer:
  • Træthed, svimmelhed, ådenød, hjertebanken.

  Sidste cervix cytologi? Regelmæssig screening? – normal?.

  Kontraception: (IUD)?

  Dyspareuni?

  Klimakterielle symp?

  Blødningsskema?

  Tidligere graviditeter/aborter/fødsler og GU sygdom?

  Øvrige anamnese

  • Medicin:
  • AK-beh? Andre sygdomme - ? Fam disp? B-symptomer: Træthed, nattesved, feber og
  • vægttab?

  • Undersøgelser:
  • AT, bleg?
  • Vitaleværdier:
  • BT, Puls

  Palpation af abdomen: udfyldninger (fx. fibromer), hepatomegali

  • GU:
  • inspektion: VVP (udflåd, polyp, størrelse) exploration  (udfyld, ømhed, mobil)

  Vaginal ultralydscanning: Endometrietstykkelse, Fibromer, polypper. Ovarier. (+ evt. vandscanning).

  • Blodprøver:
  • Hgb, koagulationstal (INR, trombocytter, vWF), TSH ved mistanke ud fra anamnese. Evt. Anæmiprøver

  • Evt. Endometriebiopsi
  • (>40 år med ændret blødningsmønster,
  • meno-metrorrhagi (+intermenstruelle blødninger) og intet respons på medicinsk behandling - og med øget risiko dvs (øget østrogenspejl) tamoxifenbeh, PCOS, adipositas, fam disp til cancer og ved suspekt endometrium (vist nok over
  • 5 mm).

  • Menoragi: kraftige regelmæssig
  • og ofte langvarige blødninger, blodtab over 80 ml per cyklus. Ofte subjektiv diagnose.

  Ca 75 % udvikler anæmi

  Incidens stiger med alderen

  • Ved normal GU og udelukkelse af malign tilstand kan symptomatisk behandling, mhp.
  • at mindske blødningen, påbegyndes.

  Anæmi skal også behandles.

  Medicinsk behandling:

  Overvejelser inden opstart af behandling: Graviditetsønske og behov for kontraception.

  1) Gestagenspiral (mirena) – (90 % reduktion, evt. amenoré. Bivirk: pletblød).

  2) Cyklokapron (fibrinolysehæmmere) – indtages de første 3 dage mens der er blødning (ca. 50 % reduktion) få bivirkninger!!

  • 3) NSAID – indtagelse de første 3 dage af blød. (30% reduktion) (kontra koag-forstyr,
  • GI-bivirkninger)

  4) P-piller – (40-50 % reduktion)

  Jerntilskud

  Kirurgisk behandling:

  Polyp og fibromresektion

  • TCRE (>35-40 år) transcervikal hysteroskopisk endometrieablation/resektion
  • (amenore hos 50%, reduk hos 40%).

  Myomektomi.

  (Embolisering af a uterinae)

  Hysterektomi – total eller subtotal.
 2. 2. Tyngdefornemmelse og kraftige menstruationer

  45-årig kvinde henvises til Gynækologisk ambulatorium pga. tyngdefornemmelse i
  underlivet. Hun har regelmæssige, men kraftige menstruationer.
  Differentialdiagnoser:

  Fibrom, adenomyose, cervixcancer, ovariecyste/cancer, PCO, gravid. 

  Anamnese (yderligere information):

  Hvorlænge har hun haft tyngdefornemmelse i underlivet, Samt den kraftige menstruations-blødning? Styrke af blødning? Blødning mellem menstruationerne?

  • Smerter? Udfyldning – øget abd. omfang? Blødning efter samleje? Bruger hun
  • kontraception?

  Vandladningsprobl. Eller tarmprobl.?

  Tidligere graviditeter, aborter/fødsler og GU sygd?

  • Medicin?
  • Andre sygdomme? Familiære dispositioner? Træthed og vægttab?

  • Undersøgelser:
  • Objektivt: AT, bleg BT/p

  palpation af abdomen – Udyldninger.

  GU: Bimanuelpalp: homogen forstør el multinodulær

  Transvag UL (+ vandscanning og evt hysteroskopi)

  Urin / HCG

  • Blodprøver:
  • Hgb, koagulationsfaktorer, trombocytter, CA-125

  Differentialdiagnoser:

  • Fibrom, adenomyose, cervixcancer, ovaricyste/cancer, PCO,
  • gravid

  Fibrom/myom

  • Benign tumor fra muskelceller i myometriet – kan 
  • Epi: Hyppigste tumor i genitalia int. 25% af alle kvinder. Stiger med alder indtil menopausen.

  • Pato:
  • østrogenafhængig. Vokser under grav og østrogenbeh. Aftager efter menopausen.

  Disp:Overvægt, østrogenbeh, genetisk.

  • Symp:
  • Ofte symptomløse, udfyldning, tyngedefornem, sm, blødningsforstyr,
  •  
  • Fibromerne kan være intramurale, subserøse elle submucøse. Eller intrakavitære.  

  • Kompl:
  • Gradvis vækst. Tryksympromer.
  • Torsion, nekrose - smerter

  • Omkring 0,1-0,5 % af myomerne er leiomyosarkomer, svært at diagnosticere præoperativt.
  • Risikoen for malignitet er så lille at der ikke er indication for hysterektomi
  • ved asymptomatiske fibromer (DSOG).

  • OBS Malignt?
  • Smerter og hurtig vækst, vækst hos postmenopausal ikke i hormonbeh (HRT),
  • behsvigt af GnRH-ago

  • Grav:
  • øget risiko for spontan abort, præterm fødsel, uregelmæssig fosterstilling, p p
  • blødning (med beh)

  • Diagnose:
  • Vag UL, vandscanning, hysteroskopi.

  • Behandling af symptomgivende fibromer er afhængig af patientens alder, og evt. kommende graviditetsønske, fibromernes
  • lokalisation og størrelse, samt grad af blødningsgener og ledsagesymptomer og
  • kompl (torsion, nekrose, leomyosarkom)

  Kirurgisk behandling:

  Abdominal myomektomi, fjernelse af intramuralt fibrom hos dem der ønsker at bevare fertilitet.

  laparoskopisk myomektomi, fjernelse af intramuralt fibrom hos dem der ikke ønsker bevaret fertilitet (risiko for ruptur af uterus under graviditet når myomektomi er gjort laparoskopis).

  • Hysteroskopisk myomektomi (transcervikal resection af fibrom), fjernelse af submucøse
  • fibromer, grad 0-1 (< 5 cm).

  Embolisering (<6-8 cm) af  a uterinae. infertile

  Hysterektomi.- abd., transverginalt, laparoskopisk.

  • Medicinsk
  • behandling:
  • GnRH-agonister i 3-4 måneder før fibromkirurgi (kundstig menopause), fører til reduceret størrelse af uterus og fibrom. Behandling med GnRH-agonister i mere end 6
  • måneder øger risiko for osteoperose.
 3. 3. Akutte nedre abdominalsmerter og
  blødning

  21-årig kvinde indbringes akut med Falck pga. akut opståede smerter i nedre abdomen, mest udtalt i højre side. Har samtidig blødt intermitterende vaginalt gennem tre uger. Objektivt bleg og akut medtaget. BT 90/45, Puls 70.
  • Akut
  • behandling mhp. at stabilisere pt.:
  • ABCDE

  C: Pt. lægges i trendelenburg leje. Der lægges 2 store venflon og saltvand indgives. O, Rh-Negativt blod findes frem. Nasalt O2 tilskud.

  Kontrollere værdier: BT/P - tp

  • Blodprøver:
  • serum-HCG, type og BAS, Hgb, INR.
  • Infektionstal.

  • Urinstix
  • (evt. HCG) og D+R

  • Obj:
  • Palpation af abdomen – peritoneal?

  FAST - abd-UL scanning

  Transvaginal UL.

  Ved klinisk mistanke om abdominal blødning bookes Anestæsi, akut laparotomi/evt laparoskopi(hvis stabiliseret.)

  Anamnese (yderligere information):

  • Hvornår smerten og blødning startede? Hvor kraftige sm? hvor? Hvor meget det har blødt,
  • om der har været blodkoagler, graviditets-produkt? Regelmæssig menstruation?
  • Bruger hun kontraception/IUD? Om der kan være tale om graviditet? Tidligere
  • graviditeter og aborter? Tidl. Gyn infekt, op? Medicin? Andre sygdomme?
  • Tidligere appendectomi? IVF – behandling?

  Når stabil: GU med podning og vagUL

  • Differential diagnoser:
  • Ekstrauterin graviditet (evt bristet). HCG-pos (men lavere), ondt i ene side, lavt tryk

  Spontan abort (svært at skelne, midtlinje sm, blødning). HCG-pos

  Ved tvivl abort/EUG: følg med hCG og UL

  Akut underlivsinfekt (feber, leuko, neg hCG).

  Appendicitis (neg HCG, kvalme, opkast, flatusstop, feber), slimøm McBurneys punkt) Evt. laparoskopi.

  Blødende rumperet ovariecyste (svært at skelne), Torsion af ovariecyste m.m. (svært at skelne). Evt laparoskopi

  Blødning fra corpus luteum, Urosepsis/nyresten

  • Ektopisk graviditet:
  • Implantation af befrugtet æg udenfor corpusslimhinden.

  • 1 % af alle graviditeter (1000/år). Øget maternal mortalitet
  • Især i ampullære del af tuba (95%), også isthmus, cervix, uterushjørnet, ovariet,
  • intraperitonealt.

  • Risikofaktorer
  • Vigtigste:
  • tidl. underlivsinfekt (clamydia), Tidl. EUG (4%), tidl. OP, tidl.
  • Sterilisation, medfødte tubaforandr, Spiral, assisteret reprod (intra+ekstra), Rygning

  • Diagnose
  • Abd. Smerter unilat og blødning
  • Menostasi!!?

  Abd: Peritoneal ved blødning pga. trofoblastinvasion eller ruptur

  Grav symp

  GU: Uterus størrelse mindre end forventet, Ømhed! Udfyldning, orificium lukket.

  • Urin-hCG pos, kvantitativ serum-hCG mindre end forventet, Vag UL uden intrauterin
  • graviditet. Kun 50 % af EUG kan ses Ext.uterin (OBS man kan ikke regne med at se noget hvis < 6 uger henne). (obs pseudogestationssæk, udfyldninger i adnekser, væske i abd)

  Diagnostisk laparoskopi ved akut påvirket pt.

  • Behandling
  • Akut: Laparoskopi (stabil)/ Laparotomi (ustabile) med salpingektomi.

  • Sub Akut
  • Diagnostik: Ved S-HCG < 1000 der vil
  • man ikke nødvendigvis kunne se en intrauterin graviditet. 

  • Kir:
  • evt. Bevaret tuba (tubotomi) ved grav ønske hos stabile. Kontrolleres med hCG for at sikre at alt væv er fjernet.

  • Med: IM. Methotrexat (hæmmer trofoblastvæv) til stabile, ikke-rumperede, < 4 cm. (fordel: ikke invasivt – men 10% risiko for nogen alligevel skal kir.). hCG kontroller
  • ugentlig og ikke samleje.

  Rh-negative kvinder skal have Rh profylakse (anti-D).

  • Konservativ beh.: UPÅVIRKET. Hvis s-HCG< 1000. Observation, Helt til sHCG er > 2500
  • og uterus stadig er tom (her gåes til behandling). HCG faldende -  1/3 af EUG går tilgrunde af sig selv. OBS
  • SMERTEVARSEL.
 4. 4. Tiltagende abdominalomfang

  56-årig kvinde, aldrig gravid, tidligere Gynækologisk rask, henvender sig til egen læge pga. tiltagende abdominalomfang. Ingen smerter, og ingen andre subjektive symptomer.

  Objektivt har egen læge fundet udfyldning i nedre abdomen, og henviser pt. til nærmere udredning på mistanke om gynækologisk tumor.
  Anamnese:

  Hvor længe har hun haft øget abdominalomfang?

  Træthed, vægttab/vægtøgning, nattesved etc.

  GYN: Tidl. Menarch, menopause? postmenopausal blødning, blodtingeret udflåd.

  • Sympt:
  • Mamma, GI eller UG.

  • Tidl.
  • Sygdom – Mamma cancer

  • Medcin
  • – HRT/HT/P-Piller

  • Fam disp til cancer (tidl. Debut
  • Mamma/ovarie/colorectal)

  tidl. GU sygd, fødsler og grav.?

  • Rygning?
  • Sidste smear?

  • Obj:
  • Mamma – tumor?

  Abd: udfyldning, ascitet?

  • GU: Fibromer? C. Cervix?
  • Bimanuel palpation.

  • Transvaginal UL.
  • Transabd. UL

  BP: CA125, Hb.

  • Diagnostiske overvejelser:
  • Cancer i ovarie, cervix, endometri, colonrektalt.

  • Benign ovariecyste, endometriose cyster.
  • Uterus fibrom
  •  
  • Ovarietumorer:
  • RELATERET TIL ANTAL AF
  • OVULATIONER!

  400/år

  • Mange forskellige typer af ovarietumorer, men den vigtigste skelnen er ml benign og malign – Diagnose kan kun stilles
  • post.operativt.  

  Tumorer i ovarierne er cystiske eller cystisk-solide. De benigne tumorer er næsten altid cystiske, men kan indeholde blod (endometriosecyste) eller væv (dermoidcyste).

  Epi: I alle aldre, men især hos kvinder > 40 år. Jo ældre pt. er jo hyppigere malign. Ca 10% af 45-50 årige og 7% postmeno.

  • Symp: diskrete sent tryksymp med ubehag og abd. sm, blære og tarmsymp. akutte sm ved blødning, ruptur, torsion. Evt
  • Ascites, pleuraeffusion, endokrine symp.

  • Diagnose:
  • Da der ikke findes helt pålidelige diagnostiske tests foretager man GU, Vag UL og CA-125 og beregner en samlet risiko for malignitet index (RMI). RMI > 200
  • straks henvis til special gyn-onk center.

  • 1) Menopause?
  • 2) Vag UL us.

  • Benigne:
  • glat, cystisk, unilateral og forskydelig.

  • Malign:
  • fast, knudret, ofte bilateral og adhærent. Ascites.

  • Benign:
  • mindre enkamret, cystisk.

  • Malign:
  • stor, mange kamre, solide partier, ekskrescenser på cysten

  3) Tumormarkører: CA-125. Denne er typisk forhøjet ved epitheliale tumorer, men også ved andre inkl. de benigne.

  • De non-epitheliale tumorer kan lave hCG og
  • AFP. Det kan bruges både diagnostisk, og til at vurdere radikaliteten postop.

  RMI > 200 Henvisning til special center:

  • Præ-op-PET/CT.
  • Vurdering af stadie/spredning. op-muligheder. TUMOR-konference.

  Rtg. Thorax

  Diagnostisk ascitespunkt. – cytologi.

  • Mulige Behandling:
  • Radikal op
  • Neoadjuverende,
  • Præop-kemo – herefter rediakal op eller debulking.

  • Kir:
  • Total abd.
  • Hysterektomi, bilat, salpingooophorektomi, fjernelse af omentum majus og apendix.  – peritonalhule skylles.

  + Kemo: Alle får efterfølgende kemo (undtagen Ia-tumor), Cisplatin, Taxol.  (respons følges med CA125)

  • Typer af ovarietumorer:
  • Før menopausen:
  • Funktionelle cyster (follikel og corpus lutheum cyster), non-epitheliale
  • tumorer (dermodidcyster), benigne epitheliale tumorer (serøse/mucøse
  • cysteandenomer)

  Efter menopausen: benigne epitheliale tumorer, maligne 90 -95 % epitheliale tumorer (50 % serøse adenocarcimoner, 25 % endometroidt carcinom)

  Funktionelle cyster

  • Follikelsyster:
  • små, enrummede glatvæggede cyster bestående af et enkelt lag granulosaceller.
  • Fysiologiske men kan vokse op til 30 mm. Og give gener.

  Corpus luteum cyster: er fysiologiske i den tidlige graviditet.

  • Thecaluteincyster:
  • i forbindelse med kraftig påvirkning af choriongonadotropin fx ved IVF

  De funktionelle forsvinder af sig selv, og giver normalt ikke symptomer.

  Endometriosecyster beskrevet under endometriose

  • Benigne epitheliale tumorer
  • Serøst cystadenom: op til 15-25 cm oftest unilokulært.

  Mucinøs cystadenom: kan udfylde hele abdomen. multilokulært.

  Borderlinetumorer

  • Må ikke forvæksles med cancer, da der ikke er invasion under basalmembranen. Er
  • ikke en prækankrose. Nok ca. 150 om året i Danmark. Mest præmenopausale.

  Fra overfladeepithelet. Serøs eller mucinøs. Kan også findes uden for ovariet f.eks. i pleura.

  • Behandling:
  • kirurgi. Kun fjernelse af syg æggestok ved grav ønske. Kun i sjældne tilfælde er sygdommen avanceret og dissemineret, og dermed svær at behandle. Næsten 100% overlevelse 

  •  
  • Maligne epitheliale tumorer

  Ca 400/år, livstidsprævalens 2 %. Især postmenopausale. 

  • Æti:
  • Mange ovulationer! (tidlig menarche, sen menopause, få fødsler øger. Amning og
  • P-piller mindsker. Ingen risikofaktorer er meget vigtige i klinisk vurdering.

  • 5-10 % af ovariecancer er arvelig og en del af disse tilfælde er associeret med BRCA 1
  • og 2. Disse gener giver endnu højere risiko for mamma cancer. Screening med vag
  • UL og CA 125 årligt.

  • Diagnose
  • 70 % har peritoneal spredning / metastaser på diagnosetidspunktet.

  • Stadieinddelingen
  • kaldet FIGO, er baseret på
  • peroperative fund og den senere histologi. Sygdommen er vanligvis spredt direkte
  • intraabdominalt, Tillige lymfeknude spredning retroperitonealt og langs de
  • store kar. Hæmatogen spredning ses kun i meget fremskredent stadium.

  Stadieinddelingen er i grove træk som:

  • Stadie I Tumor kun i ovariern
  • Stadie II lokal invasion i pelvis
  • Stadie III peritoneum uden for pelvis og/eller lymfeknuder
  • Stadie IV Fjernmetastaser

  Behandling (centraliseret)

  • Så radikalt som muligt. Laparotomi med total abdominal hysterektomi, Bilat.
  • Salpingo-ooforektomi, omentektomi, og i videst muligt omfang debulking af
  • carcinose etc. Kvinderne er ofte postmenopausale, og kun sjældent vil der være grund til at lave noget fertilitetbevarende (1A).

  Neoadjuverende kemo ved store tumorer der ikke kan fjernes umiddelbart.

  I stadie IA-B er der ingen efterbehandling. Hos andre vil man tilbyde efterbehandling med kemoterapi.

  • Prognose
  • Der er en generel 5 års overlevelse på 30-40%.

  • Non-epitheliale tumorer:
  • Gonadestroma og germinalcelletumor. Sjældne. Ret god prognose. Mange er præmenopausale. En del er benigne, og man kan ofte lave fertilitetsbevarende kirurgi.

  • Cervixtumorer
  • Cancer cervicis uteri = livmoderhalskræft

  • Faldende incidens. Ca 380/år. Mest 40-50 år. Ligesom med dysplasi er HPV 16 og 18 den
  • vigtigste kendte ætiologiske faktor og positiv hos 99 %.

  • De fleste er planocellulære men en del er adenocarcinomer. Behandlingen er den
  • samme.

  • Tumor er lokalinvasiv i vagina, blære, rectum osv. Endvidere lymfogen spredning, først
  • langs iliaca int. og ext. og sacralt mv. Senere langs aorta.

  • Diagnose
  • Det vigtigste symptom er blødning (kontakt eller metrorrhagia) og blodigt udflåd senere purulent og ildelugtende.
  • Sent smerter fra lokal invasion og symptomer fra blære og tarm.

  Normalt vil tumor sidde på overfladen og nemt ses. Diagnosen hviler på histologien.

  Stadieinddelingen (FIGO) ud fra klinik, præopbiosier, MR el PET/CT evt cystoskopi.

  I kun i cervix

  II uden for cervix, men ikke i pelvisvæg eller nederste 1/3-del af vagina.

  III pelvisvæg eller nederste 1/3-del af vagina eller påvirker nyrer

  IVa blære/rectum/uden for pelvis

  IVb fjernmetastaser

  •  Behandling
  • (centraliseret)

  I: keglesnit eller simpel hysterektomi.

  II: trachelektomi (fertilitetsbevarende ved < 2 cm) eller radikal hysterektomi (Wertheim)

  • III og
  • IV: strål (seksuelle probl pga. vaginalstenose + tørhed) og kemo.

  Evt. neo/adjuverende kemo og strål

  Der er ved kirurgi risiko for tørhed i skeden, urinretension eller fistler til blære/ureter pga. iskæmiske nekroser. Senere lymfødem. Normalt behøver man ikke at fjerne ovarier, da den sjældent er invasiv her.

  Prognosen er god for lokal sygdom 85-95% (flere opdages her) men faldende til ca. 10 % 5 års overlevelse ved stadie IV. Ved recidiv er prognosen dårlig.

  Tumorer i uterus

  • Benigne Fibromer er en benign tumor i myometriet. Hyppigste tumor i genitalia int. Den er østrogenafhængig og vokser ofte under graviditet + østrogenbeh. Forekommer hos 25 % af alle kvinder og er mest almindelig henimod menopausen. Der ses en øget forekomst hos nullipara, samt en jævnt stigende hyppighed med stigende vægt. Væksten aftager efter menopausen, med
  • mindre kvinden får hormonbehandling. Hos 50 % er der en genetisk præ-dispostion med en endnu ikke klarlagt arvegang. Hos
  • kvinder med svær menoragi findes fibromer hos ca. 50 %. Ofte symptomløse, udfyldning, tyngedefornem, sm, blødningsforstyr,

  Fibromerne kan være intramurale, subserøse elle submucøse.

  • Små submucøse fibromer som kan give menoragi findes ikke altid ved GU. Abdominal UL overser også ofte fibromer under 2-3 cm. Mistanke om større fibromer kan fås
  • ved GU og diagnosen bekræftes ved UL.

  • Omkring 0,1-0,5 % af myomerne er leiomyosarkomer, svært at diagnosticere præoperativt.
  • Risikoen for malignitet er så lille at der ikke er indication for hysterektomi ved asympotmatiske fibromer (DSOG).

  • Grav:
  • øget risiko for spontan abort, præterm fødsel, uregelmæssig fosterstilling, p p
  • blødning (med beh)

  • Malignt?
  • Sm og hurtig vækst, vækst hos postmenopausal ikke i hormonbeh, behsvigt af GnRH-ago

  • Behandling af symptomgivende fibromer er afhængig af patientens alder, og evt. kommende graviditetsønske, fibromernes
  • lokalisation og størrelse, samt grad af blødningsgener og ledsagesymptomer og
  • kompl (torsion, nekrose, leomyosarkom)

  Kirurgisk behandling:

  Abdominal myomektomi, fjernelse af intramuralt fibrom hos dem der ønsker at bevare fertilitet.

  • Laparoskopisk
  • myomektomi, fjernelse af intramuralt fibrom hos dem der ikke ønsker bevaret
  • fertilitet (risiko for ruptur af uterus under graviditet når myomektomi er
  • gjort laporoskopis).

  • Hysteroskopisk myomektomi (transcervikal resection af fibrom), fjernelse af submucøse
  • fibromer, grad 0-1 (< 5 cm).

  Embolisering (<6-8 cm) af  a uterinae. infertile

  Hysterektomi.

  • Medicinsk behandling:
  •  GnRH-agonister i 3-4 måneder før fibromkirurgi, fører til reduceret størrelse af uterus og fibrom. Behandling med GnRH-agonister i mere en 6 måneder øger risiko for
  • osteoperose.

  • Polypus endometrii
  • Stilketproces der udgår fra endometriet. Ætiologien er ukendt, men de kan komme som led i endometriedysplasi. De bliver yderst sjældent maligne.

  • Vanligvis giver polyppen ikke symptomer, men kan give blødningsforstyrrelser. Man vil se efter med UL og til en start med vandscanning. Man ser det også ved
  • hysteroskopi.

  Behandlingen er transcervikal recektion (TCRE)

  Maligne: Endometriecancer

  RELATERENDE TIL HØJ ØSTROGEN (uden samtidig gestagen/progesteron) –DEBUT POSTMENUPAUSAL BLØDNING.

  • Hyppigste Gyn-cancer.
  • Ca 600/år og ca. 2 % livstidsrisiko. Postmenopausale, med peak ved 70 år.

  • Opdages ofte i tidligere stadier 70% stadie 1, 10 % stadie 2! à derfor ok. samlet Prognose 5 år overlevelse
  • 75 %.

  Den hyppigste type er østrogenafhængig, og udvikles fra et hyperplastisk endometrie. En anden type er ikke østrogenafhængig, udvikles fra et atrofisk endometrie og er bl.a. serøst adenocarcinom.

  90 % er endometroide adenocacinomer.

  • Risikofaktorer: Østrogenpåvirk: ved Østrogen
  • hormonbeh, fedme, PCOS og østrogenprod.
  • ovarietumorer, DM. Pardoksalt nok Tamoxifen (virker som østrogen agonist i endometriet), fam disp (HNPCC screenes med vag ul og koloskopi).

  • Histologi:
  • Atypisk hyperplasi.
  • Finder man dette vil en meget stor del (50 %) have en uerkendt cancer alligevel. Har de ikke cancer er risikoen væsentligt forøget. Beh. Som cancer

  Hyperplasi uden atypi er normalt perimenopausalt ,men hos unge eller over 5 år postmenopausalt, er det et tegn på østrogen påvirkning ud over normalen, og skal udredes.

  Hyppigste cancer er et endometroidt adenocarcinom.

  • Vokser invasivt i vagina og omegn. Det spredes regionalt til lymfeknuder samt
  • hæmatogent til specielt lunger. 

  • Diagnose
  • Hyppigst er debutsymptomet post-menopausal blødning (udred altid!). Evt. Blødningsforstyr (udred over 40-45) eller blodigt, purulent fluor.

  • GU:
  • normal eller stor uterus med blødning. Man mærker efter metastaser paravaginalt

  Vag UL: endometriet er breddeforøget og uskarpt afgrænset

  • Endometrie histologi (hyperplasi med eller unden atypi) med explorer-curette. Vabrasio
  • (sug – kan gøres ambulant), Evt. abration eller hysteroskopisk bioptering

  • Sygdommen deles ind i fire stadier ihht. FIGO, som ved de andre gynækologiske cancere. (uterus, stroma, lille bækken el retroperitoneale lymf, blære/tarm eller
  • fjernmetastaser)

  • Formodet stadie med præoperativ, UL, MR
  • og PET-CT er bestemmende for behandling, histologsik grad og type i biopsi,
  • patologisk per-operativt vurdering af operations præparatet inversion af
  • myometriet (over eller under 50 %).

  • Histologiske indeling: grad 1 højt
  • diff., grad 2 moderat driff, grad 3 lav diff.

  Behandling

  • Lav risikotumor. I (stadium 1, grad 1-2, < 50 % inversion af yometriet) : simpel
  • abd. Hysterektomi med bilat. salpingoooforektomi.

  Ellers radikal hysterektomi ( + fjernelse af vaginaltoppen) og glandelresektion.

  Postoperativ behandling: Lav og mellem risiko kontrolleres.

  Høj risiko: kemo

  Inoperable pt. gives efterbehandling med kemo og stråling.

  5 års overlevelsen er generelt god 77 % men selvfølgelig afhængig af stadiet. Diagnosticeres ofte tidligt pga. symp.
Author
ID
267911
Card Set
Gyn
Description
GYN
Updated
Show Answers