La societat d'Europa i d'Espanya

Card Set Information

Author:
Elister
ID:
268064
Filename:
La societat d'Europa i d'Espanya
Updated:
2014-03-26 15:56:45
Tags:
societat Europa Espanya
Folders:

Description:
La societat d'Europa i d'Espanya.
Show Answers:

 1. Quina és l'extensió d'Europa?
  Un poc més de 10 milions de quilòmetres quadrats.
 2. Quants països té Europa?
  Hi ha 45 països.
 3. Habitants i densitat de població d'Europa:
  740 milions d'habitants i 80 habitants per quilòmetre quadrat, però repartida de manera molt desigual.
 4. Quins són els països més densaments poblats d'Europa?
  Són els del centre i el sud: Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França.
 5. Quins són els països menys densaments poblats d'Europa?
  Són els del nord: Finlàndia, Suècia, Estònia i Letònia.
 6. Què és La Unió Europea?
  És una associació econòmica i política formada per 27 països democràtics d'Europa.
 7. Quins països fundaron la Uniò Europea?
  Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, França, Alemanya i Itàlia, a mitjan del segle XX.
 8. Qual és el país més gran i qual el de més població de la UE?
  França és el més gran i Alemanya el més poblat.
 9. Quants habitants té la UE:
  La UE té uns 500 milions d'habitants que viuen principalment en ciutats.
 10. Com és el creixement natural de la població de la UE?
  És molt baix, per la baixa natalitat i mortalitat.
 11. Com és el creixement real de la població de la UE?
  És més alt, per l'arribada d'immigrants.
 12. Avantatges dels habitants de la UE:
  • Tenen governs democràtics.
  • Presenten un nivell alt de desenvolupament.
  • Utilitzen una moneda comuna, l'euro.
  • Absència de fronteres.
 13. Quin és l'objectiu dels governs democràtics de la UE?
  Garantir el benestar dels seus habitants.
 14. Avantatges d'un nivell alt de desenvolupament de la UE:
  Els ciutadants disposen d'energia, aliments, habitatge, educació, sanitat...
 15. Avantatges de l'absència de fronteres de la UE:
  Els ciutadants poden viatjar i treballar per tots els països de la UE.
 16. Quines són les institucions de govern comunes de la UE:
  • El Consell Europeu.
  • El Parlament Europeu.
  • El Consell de la UE.
  • La Comissió Europea.
  • El Tribunal de Justícia Europeu.
  • El Tribunal de Comptes Europeu.
 17. Què és el Consell Europeu?
  És la institució que dirigix la UE. Està formada pels caps d'estat i de govern dels països membres.
 18. Quines institucions exercixen el poder legislatiu (fan les lleis) a la UE?
  El Parlament Europeu i el Consell de la UE.
 19. Quina institució exercix el poder executiu (fa que les lleis s'acomplisquen) a la UE?
  La Comissió Europea.
 20. Quines institucions exercixen el poder judicial (resoldren els confictes per no respetar les lleis) a la UE?
  El Tribunal de Justícia Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu.
 21. Des de quan Espanya és membre de la UE?
  Des del 1986.
 22. Habitants i densitat de població d'Espanya?
  47 milions d'habitants. 90 habitants per quilòmetre quadrat, però repartida de manera molt desigual.
 23. Quines són les zones més poblades d'Espanya?
  Les zones costaneres i Madrid, perquè hi ha més possibilitats de treball.
 24. Com és el creixement natural de la població de Espanya?
  És molt baix, per la baixa natalitat i mortalitat.
 25. Com és el creixement real de la població de Espanya?
  És més alt, per l'arribada d'immigrants.
 26. Per què Espanya és el país de la UE que rep més immigrants?
  • Per la nostra situació geogràfica.
  • Per la nostra relació històrica amb els països en què es parla espanyol.
  • Per el desenvolupament de l'economia espanyola.