La societat d'Europa i d'Espanya

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Quina és l'extensió d'Europa?
  Un poc més de 10 milions de quilòmetres quadrats.
 2. Quants països té Europa?
  Hi ha 45 països.
 3. Habitants i densitat de població d'Europa:
  740 milions d'habitants i 80 habitants per quilòmetre quadrat, però repartida de manera molt desigual.
 4. Quins són els països més densaments poblats d'Europa?
  Són els del centre i el sud: Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França.
 5. Quins són els països menys densaments poblats d'Europa?
  Són els del nord: Finlàndia, Suècia, Estònia i Letònia.
 6. Què és La Unió Europea?
  És una associació econòmica i política formada per 27 països democràtics d'Europa.
 7. Quins països fundaron la Uniò Europea?
  Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, França, Alemanya i Itàlia, a mitjan del segle XX.
 8. Qual és el país més gran i qual el de més població de la UE?
  França és el més gran i Alemanya el més poblat.
 9. Quants habitants té la UE:
  La UE té uns 500 milions d'habitants que viuen principalment en ciutats.
 10. Com és el creixement natural de la població de la UE?
  És molt baix, per la baixa natalitat i mortalitat.
 11. Com és el creixement real de la població de la UE?
  És més alt, per l'arribada d'immigrants.
 12. Avantatges dels habitants de la UE:
  • Tenen governs democràtics.
  • Presenten un nivell alt de desenvolupament.
  • Utilitzen una moneda comuna, l'euro.
  • Absència de fronteres.
 13. Quin és l'objectiu dels governs democràtics de la UE?
  Garantir el benestar dels seus habitants.
 14. Avantatges d'un nivell alt de desenvolupament de la UE:
  Els ciutadants disposen d'energia, aliments, habitatge, educació, sanitat...
 15. Avantatges de l'absència de fronteres de la UE:
  Els ciutadants poden viatjar i treballar per tots els països de la UE.
 16. Quines són les institucions de govern comunes de la UE:
  • El Consell Europeu.
  • El Parlament Europeu.
  • El Consell de la UE.
  • La Comissió Europea.
  • El Tribunal de Justícia Europeu.
  • El Tribunal de Comptes Europeu.
 17. Què és el Consell Europeu?
  És la institució que dirigix la UE. Està formada pels caps d'estat i de govern dels països membres.
 18. Quines institucions exercixen el poder legislatiu (fan les lleis) a la UE?
  El Parlament Europeu i el Consell de la UE.
 19. Quina institució exercix el poder executiu (fa que les lleis s'acomplisquen) a la UE?
  La Comissió Europea.
 20. Quines institucions exercixen el poder judicial (resoldren els confictes per no respetar les lleis) a la UE?
  El Tribunal de Justícia Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu.
 21. Des de quan Espanya és membre de la UE?
  Des del 1986.
 22. Habitants i densitat de població d'Espanya?
  47 milions d'habitants. 90 habitants per quilòmetre quadrat, però repartida de manera molt desigual.
 23. Quines són les zones més poblades d'Espanya?
  Les zones costaneres i Madrid, perquè hi ha més possibilitats de treball.
 24. Com és el creixement natural de la població de Espanya?
  És molt baix, per la baixa natalitat i mortalitat.
 25. Com és el creixement real de la població de Espanya?
  És més alt, per l'arribada d'immigrants.
 26. Per què Espanya és el país de la UE que rep més immigrants?
  • Per la nostra situació geogràfica.
  • Per la nostra relació històrica amb els països en què es parla espanyol.
  • Per el desenvolupament de l'economia espanyola.
Author
ID
268064
Card Set
La societat d'Europa i d'Espanya
Description
La societat d'Europa i d'Espanya.
Updated
Show Answers