Lördag 2.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. biträdande
  • assistant
  • subsidiary
 2. ändra
  • to change
  • modify
 3. rynka
  • a wrinkle
  • crease
  • furrow
 4. tillägga
  to add
 5. oförklarligt
  inexplicably
 6. upprymd
  • elated
  • joyful
 7. sånär
  almost
 8. helt sonika
  simply
 9. skarpt läge
  real-life situation
 10. anvisning
  • instruction
  • direction
 11. fastspända
  strapped
 12. tänkbara
  possible
 13. bocka
  • to bend
  • bow
 14. i stort sett
  • virtually
  • generally speaking
 15. övning
  exercise
 16. återfå
  • to regain
  • recover
 17. ett trolleri
  magic
 18. för övrigt
  • moreover
  • besides
 19. bortrest
  • out of town
  • gone away
 20. storbystad
  busty
 21. från och med
  from
 22. omfatta
  • to include
  • cover
 23. först
  • only
  • at first
  • first
  • firstly
 24. enfaldig
  • foolish
  • silly
  • simple
 25. anta
  • to suppose
  • guess
  • adopt
 26. juridik
  law
 27. oförsynt
  foolishness
 28. i god tid
  timely
 29. vänligheten
  kindness
 30. lättlurad
  gullible
 31. fejan
  your face
 32. överblivna
  residual
 33. missbelåten
  • dissatisfied
  • displeased
 34. stollig
  • zaney
  • crazey
  • loopy
 35. förlag
  • publishers
  • publishing house
 36. likasinnade
  likeminded
 37. bög
  • gay
  • queer
 38. lösöre
  • goods
  • chattel
  • personal stuff
 39. skådis
  actor
 40. misshandlad
  beaten
 41. iakttagelse
  observation
 42. mellanrum
  • gap
  • space
  • interval
 43. vid bästa hälsa
  • in the pink
  • in best health
 44. motbeskyllning
  recrimination
 45. stå som spön i backen
  • to pour down
  • come pouring down
  • (raining cats and dogs)
 46. ända tills
  until
 47. en jycke
  • pooch
  • dog
 48. husse
  master
 49. skena
  • to bolt
  • run away
 50. ett lik
  a corpse
 51. upprätta
  to establish
 52. underteckna
  to sign (signature)
 53. namnteckning
  signature
 54. läslig
  legible
 55. en piktur
  writing
 56. prydlig
  • neat
  • tidy
 57. bakåtlutad
  reclined
 58. förtroligt
  confidential
 59. öppenhjärtigt
  frank
 60. trösten
  consolation
 61. fullkomligt
  perfectly
 62. främling
  stranger
 63. fullkomlig
  • utter
  • perfect
  • complete
 64. slumpmässigt
  • random
  • haphazardly
 65. vänkrets
  circle of friends
 66. tvärs över
  across
 67. avvärjande
  deterrance
 68. örngott
  pillowcase
 69. klassisk
  • classical
  • vintage
 70. ett fanskap
  • bastard
  • devilry
 71. bortom
  beyond
 72. våldföra sig
  • to violate
  • rape
Author
ID
268353
Card Set
Lördag 2.txt
Description
Last Few
Updated
Show Answers