as 1 verb

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. oppress
  • sıkmak
  • bunaltmak
  • ezmek
  • baskı yapmak
  • sıkıştırmak
 2. interlock
  • kenetlemek
  • bağlamak
  • kilitlemek
 3. roast
  (ateşte-fırında) kızartmak
 4. deviate
  • sapmak
  • ayrılmak
  • yoldan çıkmak
  • saptırmak
 5. superimpose
  • üstüne koymak
  • üst üste yapmak
  • üst üste getirmek
  • eklemek
 6. ripen
  (meyve) olgunlaşmak
 7. incite
  • dürtmek
  • teşvik etmek
  • kışkırtmak
  • ayartmak
 8. sadden
  • kederlendirmek
  • üzmek
  • hüzünlendirmek
 9. veil
  • saklamak (maskelemek)
  • peçe takmak
  • peçe ile örtmek
 10. esteem
  • değer vermek
  • saygı duymak
  • takdir etmek
 11. intoxicate
  • sarhoş etmek
  • kendinden geçirmek
  • keyif vermek
 12. forgo
  • vazgeçmek
  • bırakmak
  • yoksun bırakmak
 13. converse
  sohbet etmek
 14. intersect
  • kesmek
  • kesişmek
 15. reprimand
  • paylamak
  • azarlamak
  • kınamak
 16. interrelate
  • ilişki kurmak (alakası olmak)
  • ilişkisi olmak
 17. saw
  (testere ile) kesmek
 18. groove
  • oluk açmak
  • yiv açmak
  • çizmek
  • alay etmek
  • uğraşmak
 19. perpetrate
  • yapmak (hata vb.)
  • işlemek (suç)
  • kötü yapmak
 20. saturate
  • doyurmak
  • emdirmek
 21. deafen
  • sağır etmek
  • sağırlaştırmak
 22. madden
  • sinirlendirmek (çıldırtmak)
  • delirtmek
  • deli etmek
 23. spear
  • mızrakla vurmak
  • mızrak saplamak
  • mızraklamak
 24. append
  • ilave etmek (iliştirmek)
  • eklemek
  • katmak
 25. sweeten
  • tatlandırmak
  • şeker koymak
  • tatlılaştırmak
 26. enumerate
  • saymak
  • birer birer saymak
 27. sneeze
  • aksırmak
  • hapşırmak
 28. oscillate
  • salınmak
  • sallanmak
  • bocalamak
  • tereddüd etmek
 29. redden
  • kırmızılaştırmak
  • kızarmak
  • kırmızılaşmak
  • kızıllaşmak
 30. partake
  • katılmak
  • yeralmak
  • andırmak
  • paylaşmak
 31. paste
  yapıştırmak
 32. reverberate
  • yansımak
  • yankılanmak
  • aksetmek
  • yansıtmak
 33. narrate
  • hikâyelendirmek
  • öykülemek
  • anlatmak
 34. transact
  • işlem yapmak
  • görmek (iş)
  • yapmak
 35. dismember
  parçalamak
 36. pertain
  • alakalı olmak (-e has olmak)
  • ait olmak
  • ilgili olmak
 37. emancipate
  • hür bırakmak (azat etmek)
  • özgürlüğüne kavuşturmak
  • serbest bırakmak
 38. vapour
  • buharlaşmak
  • övünmek
 39. revile
  • küfretmek
  • hakaret etmek
  • sövmek
 40. telegraph
  telgraf çekmek
Author:
sonokta
ID:
268909
Card Set:
as 1 verb
Updated:
2014-05-05 11:18:18
Tags:
verb
Folders:
as 1 verb
Description:
as 1 verb
Show Answers: