as 3 verb

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. deplore
  e çok üzülmek
 2. lengthen
  uzatmak
 3. converge
  bir noktaya yönelmek
 4. hinder
  engellemek
 5. recur
  tekrarlamak
 6. thicken
  kalınlaştırmak
 7. extinguish
  söndürmek
 8. mourn
  matem tutmak
 9. veto
  veto etmek
 10. comb
  taramak
 11. console
  teselli etmek
 12. refute
  yalanlamak
 13. subordinate
  desteklemek
 14. approximate
  yaklaşık olmak
 15. legislate
  kanun yapmak
 16. lighten
  aydınlatmak
 17. dissipate
  dağıtmak (israf etmek)
 18. rejoice
  neşelenmek
 19. propagate
  üretmek (çoğaltmak)
 20. unify
  birleştirmek
 21. overflow
  taşmak
 22. disarm
  silahssızlanmak
 23. diverge
  ayrılmak
 24. refresh
  yenilemek
 25. repress
  baskı altında tutmak (bastırmak)
 26. diffuse
  yayılmış (dağılmış)
 27. repudiate
  kabul etmemek
 28. pervade
  istila etmek
 29. tame
  evcilleştirilmiş
 30. subtract
  çıkarmak
 31. scold
  azarlamak
 32. err
  hata etmek
 33. lever
  kaldırmak
 34. orientate
  yönlendirmek
 35. hijack
  (uçak-gemi) kaçırmak
 36. degenerate
  yozlaşmış
 37. vibrate
  titretmek
 38. ditch
  yüzüstü bırakmak(terk etmek)
 39. fatten
  şişmanlatmak
 40. scorn
  küçümsemek
Author:
sonokta
ID:
268912
Card Set:
as 3 verb
Updated:
2014-04-02 12:23:34
Tags:
verb
Folders:
as 3 verb
Description:
as 3 verb
Show Answers: