as 4 verb

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. dilute
  sulandırmak
 2. pollute
  kirletmek
 3. liberate
  serbest bırakmak
 4. refrain
  frenlemek (kendini tutmak)
 5. fuse
  birleştirmek
 6. disapprove
  onaylamamak
 7. grieve
  kederlenmek
 8. dissatisfy
  memnun edememek
 9. faint
  bayılmak (baygınlık)
 10. quarrel
  münakaşa etmek
 11. fluctuate
  yükselip alçalmak (inip çıkmak)
 12. tailor
  elbise dikmek
 13. enlighten
  bilgi vermek
 14. procure
  elde etmek
 15. deflect
  yönünü değiştirmek
 16. gulp
  yutuvermek
 17. tire
  yorulmak
 18. postulate
  farzetmek
 19. oust
  dışarı atmak
 20. obstruct
  mani olmak
 21. deplore
  e çok üzülmek
 22. lengthen
  uzatmak
 23. converge
  bir noktaya yönelmek
 24. hinder
  engellemek
 25. recur
  tekrarlamak
 26. thicken
  kalınlaştırmak
 27. extinguish
  söndürmek
 28. mourn
  matem tutmak
 29. veto
  veto etmek
 30. comb
  taramak
 31. console
  teselli etmek
 32. refute
  yalanlamak
 33. subordinate
  desteklemek
 34. approximate
  yaklaşık olmak
 35. legislate
  kanun yapmak
 36. lighten
  aydınlatmak
 37. dissipate
  dağıtmak (israf etmek)
 38. rejoice
  neşelenmek
 39. propagate
  üretmek (çoğaltmak)
 40. unify
  birleştirmek
Author
ID
268913
Card Set
as 4 verb
Description
as 4 verb
Updated
Show Answers