as 5 verb

Home > Preview

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.


  1. hasten
    acele ettirmek
  2. lessen
    azalmak
  3. hop
    sıçramak atlamak
  4. shave
    (sakal-kıl) tıraş etmek
  5. stalk
    (sezdirmeden) yakalamak
  6. dial
    (numara) çevirmek
  7. migrate
    göç etmek
  8. discern
    ayırt etmek
  9. relinquish
    #AD?
  10. defer
    ertelemek
  11. darken
    karartmak
  12. subsidize
    (para ile) yardım etmek
  13. disgust
    iğrendirmek
  14. stiffen
    (katılaşmak) sertleşmek
  15. precipitate
    hızlandırmak
  16. rot
    çürümek
  17. prosper
    gelişmek
  18. stipulate
    şart koşmak
  19. align
    ayni hizaya getirmek
  20. shorten
    kısaltmak
  21. dilute
    sulandırmak
  22. pollute
    kirletmek
  23. liberate
    serbest bırakmak
  24. refrain
    frenlemek (kendini tutmak)
  25. fuse
    birleştirmek
  26. disapprove
    onaylamamak
  27. grieve
    kederlenmek
  28. dissatisfy
    memnun edememek
  29. faint
    bayılmak (baygınlık)
  30. quarrel
    münakaşa etmek
  31. fluctuate
    yükselip alçalmak (inip çıkmak)
  32. tailor
    elbise dikmek
  33. enlighten
    bilgi vermek
  34. procure
    elde etmek
  35. deflect
    yönünü değiştirmek
  36. gulp
    yutuvermek
  37. tire
    yorulmak
  38. postulate
    farzetmek
  39. oust
    dışarı atmak
  40. obstruct
    mani olmak

Card Set Information

Author:
sonokta
ID:
268914
Filename:
as 5 verb
Updated:
2014-04-02 12:27:03
Tags:
verb
Folders:
as 5 verb
Description:
as 5 verb
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview