as 5 verb

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. hasten
  acele ettirmek
 2. lessen
  azalmak
 3. hop
  sıçramak atlamak
 4. shave
  (sakal-kıl) tıraş etmek
 5. stalk
  (sezdirmeden) yakalamak
 6. dial
  (numara) çevirmek
 7. migrate
  göç etmek
 8. discern
  ayırt etmek
 9. relinquish
  #AD?
 10. defer
  ertelemek
 11. darken
  karartmak
 12. subsidize
  (para ile) yardım etmek
 13. disgust
  iğrendirmek
 14. stiffen
  (katılaşmak) sertleşmek
 15. precipitate
  hızlandırmak
 16. rot
  çürümek
 17. prosper
  gelişmek
 18. stipulate
  şart koşmak
 19. align
  ayni hizaya getirmek
 20. shorten
  kısaltmak
 21. dilute
  sulandırmak
 22. pollute
  kirletmek
 23. liberate
  serbest bırakmak
 24. refrain
  frenlemek (kendini tutmak)
 25. fuse
  birleştirmek
 26. disapprove
  onaylamamak
 27. grieve
  kederlenmek
 28. dissatisfy
  memnun edememek
 29. faint
  bayılmak (baygınlık)
 30. quarrel
  münakaşa etmek
 31. fluctuate
  yükselip alçalmak (inip çıkmak)
 32. tailor
  elbise dikmek
 33. enlighten
  bilgi vermek
 34. procure
  elde etmek
 35. deflect
  yönünü değiştirmek
 36. gulp
  yutuvermek
 37. tire
  yorulmak
 38. postulate
  farzetmek
 39. oust
  dışarı atmak
 40. obstruct
  mani olmak
Author:
sonokta
ID:
268914
Card Set:
as 5 verb
Updated:
2014-04-02 12:27:03
Tags:
verb
Folders:
as 5 verb
Description:
as 5 verb
Show Answers: