Dějepis Řecko

The flashcards below were created by user natkratochvilova on FreezingBlue Flashcards.

 1. A. Hómerská d. - kulturní úpadek
  • 1.dórové zničili mykénskou kulturu
  • 2.pokles počtu obyvatel
 2. Básník Homér
  • jediné info o životě starých řeků
  • 2 epické eposy - Illias a Oddysea
 3. Homérská společnost
  • rozpad rodového zřízení a vznik FRATRIE
  • vznik rodové šlechty
 4. Jak se jinak nazývalo nejstarší tzv. "temné období"?
  Homérská doba
 5. fratrie
  větší rody
 6. Co je rodová šlechta?
  urození vládnou, mají privilegia
 7. Jak se dělilo obyvatelstvo v NTTO?
  • 1)Basileos = králové + aristokracie
  • 2)svobodní rolníci = nejpočetnější skupina + možnost spolupráce s aristokracií
  • 3)théti = bezzemci - svobodní ale nemajetní
  • 4) otroci = převažují ženy - majetek aristokracie
 8. Co přinesla první řecká kolonizace?
  díky mořeplavbě nové osady v Egejském moři a pobřeží Malé Asie
 9. Jaké klady a zápory mělo osídlení Jihu Balkánu?
  • ( - ) - hornatá oblast, obtížná komunikace, překážka ve sjednocení
  • ( + ) - přístavy díky zálivům
 10. Ze severu Balkánu přicházejí nové řecké kmeny, jaké?
  • 1) Achájové - navazují na mykénskou kulturu
  • 2) Ailové - z ostrova Lesbos
  • 3) Jonové - střední Řecko
  • 4) Dórové - po zániku Mykén byli nejrozpínavější
  • 5) Severomořské kmeny
 11. Co zahrnuje řecká mytologie?
  • -sjednocující a organizační fce
  • -antropomorfní božstva = bohové- lidská podoba i vlastnosti
  • -Apolonova věštírna v Delfách
 12. Jaké hry a kdy se hrály v Řecku?
  • 1)Pýtnyjské hry v Delfách
  • 2)Olympijské hry - 776 př.n.l. (první)
 13. Několik řeckých bohů
  • Zeus- nejvyšší
  • Poseidon- moře a vody
  • Hádes- podsvětí
  • Afrodita- krása
 14. Odkdy dokdy trvá doba archaická?
  800 - 500 let př.n.l.
 15. Kdo byl u moci v době archaické?
  rodová aristokracie
 16. Jak se nazývají sjednocené obce v městské státy?
  POLIS
 17. Odkdy dokdy trvá druhá řecká kolonizace?
  8.- 6. století př.
 18. důvody II. řecké kolonizace?
  • -přelidnění
  • -potřeba nové zemědělské půdy
  • -potřeba surovin pro řemesla
  • -dovoz levného obilí (Itálie, Egypt, černomoří)
  • -dovoz otroků (trhy s otroky)
  • zbohatnění stř. vrstvy - bohatí ale neurození (nepodílejí se na politickém dění)
 19. Jaká byla nová vojenská taktika?
  aristokratická jízda -> pěchota : "hoplité"
 20. Kdo jsou to hoplité?
  těžkooděnci, kteří tvoří falanga
 21. Co jsou to falanga?
  vojenské útvary (želva atd.)
 22. Co je to "timokracie"?
  • vláda bohatých bez ohledu na původ
  • -sepisují zákony
 23. nejvýznamnější městské státy
  • Sparta
  • Athény
 24. Samostatné městské státy v II. řecké kolonii
  • Kartágo
  • Tarent
  • Syrakúsy
 25. Athény
  • původně zemědělci + řemeslo a obchod
  • od 8. st. vláda rodové aristokracie = AEROPAG, ARCHONTI
 26. 594
  • Solónovy reformy
  • =zrušeno dlužní otroctví
 27. Sparta obyvatelstvo: SPARŤANÉ
  • priviligovaná vládnoucí vrstva
  • plnoprávní vojenský výcvik
  • muži nad 30 let, 10 000 mužů
 28. Sparta obyvatelstvo: Perioikové
  • svobodní, ale bez práv
  • řemeslníci, obchodníci, zemědělci
 29. Sparta obyvatelstvo: Heilioti
  • otroci, nesvobodní, bez práv
  • původní obyvatelé
 30. Vojenský způsob života
  • výchova dětí státem
  • vojenský výcvik do 30 let
  • 1.chlapci do 7 let mimo rodinu
  • 2. dívky - pouze zdravé ženy
  • neustálá vojenská pohotovost
 31. Oligarchie
  • vláda mocných aristokratů
  • 1. 2 králové pocházeli z nejmocnějších rodů -> titul se dělil
  • 2. 5 dohližitelů = EFOŘI
 32. Efoři
  • voleni nad 60 let
  • kontrolní úřad- výchova mládeže
  •                    -státní finance
  •                    - králové a úředníci
 33. Appéla
  • občanské shromáždění
  • schvalují zákony
Author:
natkratochvilova
ID:
269082
Card Set:
Dějepis Řecko
Updated:
2014-04-03 18:32:54
Tags:
Dějepis Řecko
Folders:

Description:
nesnasim skolu
Show Answers: