Simple Past tense verbs

The flashcards below were created by user nwaggoner on FreezingBlue Flashcards.

 1. Punoj
  • unë punova
  • ti punove
  • ai/ajo  punoi
  • ne  punuam
  • ju  punuat
  • ata/ato punuan
 2. rrah
  • unë rraha
  • ti  rrahe
  • ai/ajo  rrahu
  • ne  rrahëm
  • ju  rrahët
  • ata/ato rrahën
 3. lexoj
  • unë lexova
  • ti  lexove
  • ai/ajo  lexoi
  • ne  lexuam
  • ju  lexuat
  • ata/ato lexuan
 4. marr
  • unë mora
  • ti more
  • ai/ajo mori
  • ne morëm
  • ju morët
  • ata/ato morën
 5. bëhem
  • u bëra
  • u bëre
  • u bë
  • u bëmë
  • u bëtë
  • u bënë
 6. kthehem
  • u ktheva
  • u ktheve
  • u kthye
  • u kthyëm
  • u kthyët
  • u kthyën
 7. bëj
  • bëra
  • bëre
  • bëri
  • bëmë
  • bëtë
  • bënë
 8. var
  • vara
  • vare
  • vari
  • varëm
  • varët
  • varën
 9. ushqej
  to feed

  • ushqeva
  • ushqeve
  • ushqeu
  • ushqyëm
  • ushqyët
  • ushqyën
 10. gënjej
  to lie

  • gënjeva
  • gënjeve
  • gënjeu
  • gënjyëm
  • gënjyët
  • gënjyën
 11. gërmoj
  to dig

  • gërmova
  • gërmove
  • gërmovi
  • gërmuam
  • gërmuat
  • gërmuan
 12. jap borxh
  to lend

  • dhashë borxh
  • dhe borxh
  • dha borxh
  • dhamë borxh
  • dhatë borxh
  • dhanë borxh
 13. zhduk
  to make dissapear

  • zhduka
  • zhduke
  • zhduku
  • zhdukëm
  • zhdukët
  • zhdukën
 14. gërmoj
  to dig

  • gërmova
  • gërmove
  • gërmovi
  • gërmuam
  • gërmuat
  • gërmuan
Author:
nwaggoner
ID:
269090
Card Set:
Simple Past tense verbs
Updated:
2014-04-03 19:49:06
Tags:
Albanian verbs past tense
Folders:

Description:
List of past tense verbs from Lincoln Shqip 2 class
Show Answers: